Trang chủ   | Liên hệ


LUẬT THUẾ MỚI
Cập nhật luật, thông tư, nghị định mới nhất

Tăng trợ cấp thai sản 2017

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP) nên tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp (Căn cứ Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014).

TIN TỨC MỚI
Cập nhật tin tức HOT nhất

Chế độ công tác phí mới nhất 2015 áp dụng theo thông tư 96/2015/TT-BTC

Như các bạn đã biết, chế độ công tác phí theo qui định cũ của thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN và thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN theo mức chi tối đa là 300.000 đồng/ngày, tức là:

Hướng dẫn ghi sổ tài sản cố định theo thông tư 200

Bài viết này Luật Kế Toán sẽ hướng dẫn các bạn các ghi sổ tài sản cố định mục đích lập, căn cứ phương pháp chi tiết từng cột như thế nào theo mẫu S21-DN

Cách hạch toán tài khoản 627 - chi phí sản xuất chung theo thông tư 200

Cách hạch toán Tài khoản 627 dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bộ chứng từ tính chi phí thuế TNDN khi giao khoán công việc cho một nhóm cá nhân và thuê tài sản của cá nhân

Với bài viết này, Luật Kế Toán sẽ hướng dẫn bộ chứng từ cần thiết mà các bạn kế toán cần chuyển bị để chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cho 2 trường hợp:

Cách xử lý trường hợp dính hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Doanh nghiệp thường bối rối trong cách xử lý và làm việc với cơ quan thuế khi được cán bộ thuế thông báo doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn. Nhiều doanh nghiệp phải tự động điều chỉnh giảm thuế GTGT và thuế TNDN vì lo sợ cơ quan thuế. Tuy nhiên, thực tế có nhiều cách xử lý mà không phải lúc nào phần thiệt cũng là doanh nghiệp.

Những lưu ý về thuế TNCN và Bảo Hiểm khi có thu nhập ở hai nơi

Ngày nay, việc một cá nhân làm việc ở hai hay nhiều nơi không còn hiếm. Tuy nhiên, điều mà bất cứ cá nhân nào băn khoăn là việc thực hiện nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và trách nhiệm tham gia các loại Bảo hiểm bắt buộc sẽ như thế nào với qui định mỗi cá nhân chỉ có một sổ bảo hiểm.

Thông tư 96/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Những điểm mới trong Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý các nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi.

Cách hạch toán Tài khoản 635 - Chi phí tài chính Theo Thông tư 200

Cách hạch toán này dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán.

Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí tại doanh nghiệp hiện nay

Công đoàn tại doanh nghiệp là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, đại diện cho quyền lợi chính đáng và lợi ích hợp pháp của người lao động. Để Công đoàn cơ sở hoạt động, Nhà nước qui định nguồn đóng góp từ doanh nghiệp và người lao động. Khi đó, doanh nghiệp có trách nhiệm đóng Kinh phí công đoàn và người lao động có nghĩa vụ đóng Đoàn phí để hình thành nguồn tài chính hoạt động cho Công đoàn.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử và cách nộp thuế điện tử qua mạng trực tiếp trên website của Tổng cục thuế: nhantokhai.gdt.gov.vn - Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. - Hiện nay, Tổng cục Thuế đã phối hợp với hầu hết các ngân hàng để cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử nên rất thuận tiện cho NNT (người nộp thuế).

Một số quyền lợi mà người lao động thường bỏ xót trong thời gian thử việc

Với một rừng văn bản pháp luật chồng chéo và sự hạn chế trong việc tìm hiểu các qui định liên quan, người lao động thường “bỏ xót” một số quyền lợi mà đáng lẽ ra họ đáng được hưởng theo qui định hiện hành. Qua bài viết này, chúng tôi muốn lưu ý với các bạn một số quyền lợi thường bị bỏ xót nhiều nhất.

Kê khai nộp thuế thay nhà thầu theo mẫu thông tư 119/2014/TT-BTC

Trong thời gian vừa qua việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, nhiều doanh nghiệp đã có nhầm lẫn giữa mã số thuế dùng để kê khai và nộp thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (tạm gọi là mã số thuế của doanh nghiệp) với mã số thuế nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài (tạm gọi là mã số thuế nhà thầu), điều này dẫn đến tình trạng cơ quan thuế theo dõi nợ đọng thuế và tính phạt chậm nộp không đúng với thực tế phát sinh của người nộp thuế.

Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...)

Hướng dẫn cách xử lý việc một người có nhiều sổ BHXH

Bảo hiểm xã hội là vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động hiện nay, từ khâu thủ tục bắt đầu, quá trình tham gia đến khâu hưởng chế độ BHXH. Nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong số đó là vướng mắc về việc một người có nhiều sổ BHXH và cách xử lý như thế nào?

Xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo điều 2 của Thông tư 200/2014/TT-BTC thì đối với việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo các văn bản pháp luật quy định về thuế; đối với việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Cách xử lý hóa đơn điện tử (BC26/AC) bị sai như thế nào?

Cách xử lý hóa đơn điện tử (BC26/AC) bị sai như thế nào. Các bạn xem trả lời của bộ tài chính để hiểu rõ hơn cách làm như sau:

Cách hạch toán tài khoản 711 - các khoản thu nhập khác theo thông tư 200

Tài khoản 711 này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vậy để hạch toán nó theo thông tư 200 ta phải làm như sau:

Cách hạch toán tài khoản 811 - chi phí khác theo thông tư 200

Tài khoản 811 dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp, vậy cách hạch toán tài khoản 811 theo thông tư 200 ta làm như sau:

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu thuế

Có những thắc mắc là làm sao để điều chỉnh hóa đơn GTGT điều chỉnh doanh thu, và cách điều chỉnh hóa đơn giảm thuế GTGT đầu vào đầu ra như thế nào. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn nắm rõ được những vấn đề trên.

Cách xử lý hóa đơn đầu vào công ty bỏ trốn

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp mua bán hóa đơn hoặc doanh nghiệp bỏ trốn mà chúng ta không nắm hết được. Vậy làm cách nào để xử lý những hóa đơn này. Chúng tôi xin hướng dẫn các bạn theo câu hỏi sau:

Cách lập sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt Mẫu 07a-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặt chi tiết từng cột

Những quy định về hóa đơn của hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường 2015

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/05/2015 quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường năm 2015. chúng tôi hướng dẫn cho các bạn như sau

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 Quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL