https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024
Google search engine
Homebất động sảnThu hồi và bồi thường bất động sản trong pháp luật hiện...

Thu hồi và bồi thường bất động sản trong pháp luật hiện hành

Bất động sản là tài sản có giá trị lớn, có thể là nơi ở, nơi sản xuất kinh doanh, hay là nguồn đầu tư sinh lời. Do đó, việc thu hồi và bồi thường bất động sản được pháp luật quy định chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể có liên quan.

1- Quy định về thu hồi đất

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau:

 • Để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.
 • Để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
 • Để thực hiện các dự án phát triển đô thị, khu dân cư mới.
 • Để xây dựng nhà ở, công trình sản xuất, kinh doanh.
 • Để thực hiện các dự án khác theo quy định của pháp luật.

Trước khi thu hồi đất, Nhà nước phải có quyết định thu hồi đất và thông báo cho người sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền khiếu nại, tố cáo đối với quyết định thu hồi đất.

Xem thêm:  Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

2- Quy định về bồi thường đất

Khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất được bồi thường theo quy định của pháp luật. Mức bồi thường được xác định theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Bồi thường đất bao gồm các khoản sau:

 • Giá trị quyền sử dụng đất.
 • Chi phí đầu tư vào đất còn lại.
 • Chi phí di chuyển, bố trí tái định cư.

Ngoài ra, người sử dụng đất còn được bồi thường các khoản chi phí khác có liên quan đến việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:  Dịch vụ luật sư riêng của Công ty Luật TNHH Everest

3- Thủ tục thu hồi và bồi thường đất

Thủ tục thu hồi và bồi thường đất được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo đó, thủ tục thu hồi và bồi thường đất bao gồm các bước sau:

 1. Nhà nước quyết định thu hồi đất.
 2. Thông báo thu hồi đất cho người sử dụng đất.
 3. Người sử dụng đất có quyền khiếu nại, tố cáo đối với quyết định thu hồi đất.
 4. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thành lập để xác định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 5. Người sử dụng đất nhận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tranh chấp nhà đất của Công ty Luật TNHH Everest

Các quy định về thu hồi và bồi thường bất động sản trong pháp luật hiện hành nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi của các chủ thể có liên quan, đồng thời góp phần quản lý, sử dụng đất đai một cách hợp lý, hiệu quả.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments