Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánCách hạch toán tài khoản 821 theo thông tư 200

Cách hạch toán tài khoản 821 theo thông tư 200

Tài khoản 821 tài khoản về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tài khoản mà làm căn cứ để có thể xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên tắc cùng với cách hạch toán tài khoản 821 được sẽ cung cấp bài viết dưới đây. Cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 821 nhé!

tài khoản 821
Tài khoản 821

Khái niệm tài khoản 821

Tài khoản 821 là tài khỏa về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 821

Nguyên tắc kế toán về chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp

– Tài khoản 821 dùng để phản ánh về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của những doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

– Chi phí về thuế thu nhập doanh nghiệp mà được ghi nhận vào các tài khoản 821 là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ cần phải nộp và tính trên thu nhập chịu thuế trong năm cùng với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ hiện hành, tài khoản 821 .

– Hàng quý thì kế toán sẽ căn cứ vào những chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để có thể ghi nhận về số thuế thu nhập doanh nghiệp mà tạm phải nộp vào chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuối năm tài chính sẽ căn cứ vào các tờ khai quyết toán thuế, nếu mà số thuế thu nhập của doanh nghiệp tạm mà phải nộp trong năm sẽ nhỏ hơn số mà phải nộp cho năm đó, kế toán sẽ ghi nhận về số thuế thu nhập doanh nghiệp mà cần phải nộp thêm vào những chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, tài khoản 821.

  • – Trường hợp về số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tạm cần phải nộp trong năm lớn hơn số mà cần phải nộp của năm đó, kế toán sẽ cần phải ghi về việc giảm chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp sẽ là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập của doanh nghiệp tạm mà phải nộp trong năm lớn hơn so với số phải nộp.

– Trường hợp mà phát hiện về những sai sót không trọng yếu có liên quan đến khoản thuế thu nhập của doanh nghiệp sẽ cần phải nộp của những năm trước, doanh nghiệp sẽ cần được hạch toán tăng (hoặc là giảm) số thuế thu nhập của doanh nghiệp sẽ cần phải nộp của những năm trước vào các chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm sẽ phát hiện ra những sai sót.

– Đối với lại các sai sót trọng yếu thì kế toán sẽ cần điều chỉnh hồi tố.

– Khi mà lập báo cáo tài chính thì kế toán sẽ phải kết chuyển những chi phí về thuế thu nhập của những doanh nghiệp sẽ phát sinh vào tài khoản 911 về việc “Xác định kết quả kinh doanh” để có thể xác định về lợi nhuận sau thuế trong những kỳ kế toán.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 821

Bên Nợ:

– Chi phí về thuế thu nhập những doanh nghiệp sẽ phát sinh trong năm;

– Thuế mà thu nhập của những doanh nghiệp của năm trước mà cần phải nộp bổ sung do phát hiện về những sai sót không trọng yếu của những năm trước khi được ghi tăng về chi phí thuế của những thu nhập doanh nghiệp của các năm hiện tại.

Bên Có:

– Số thuế của những thu nhập doanh nghiệp thực tế sẽ cần phải nộp trong những năm nhỏ hơn về số thuế thu nhập của doanh nghiệp sẽ cần tạm phải nộp được về giảm trừ vào chi phí thuế của thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi nhận trong năm;

– Số thuế về thu nhập của doanh nghiệp sẽ cần phải nộp được và ghi giảm do phát hiện những sai sót không trọng yếu của những năm trước sẽ được ghi giảm về chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp trong các năm hiện tại;

– Kết chuyển về số chênh lệch giữa những chi phí thuế về thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm lớn hơn về khoản mà được ghi giảm về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp mà trong năm vào tài khoản 911 về việc “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 821 là về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ không có số dư cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

tài khoản 821
hạch toán tài khoản 821

a) Hàng quý thì khi xác định về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ cần tạm phải nộp theo những quy định của Luật thuế về thu nhập doanh nghiệp thì kế toán sẽ cần phản ánh về số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ cần tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào những chi phí thuế thu doanh nghiệp cùng với ghi:

Nợ TK 821Chi phí thuế thu doanh nghiệp
Có TK 3334Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi mà nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN cùng với ghi:

Nợ TK 3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 111, 112, …

b) Cuối năm tài chính cùng với căn cứ vào những số thuế thu nhập của doanh nghiệp trên thực tế sẽ cần phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hay là số thuế do những cơ quan thuế có thông báo sẽ phải nộp:

+ Nếu mà số thuế thu nhập của doanh nghiệp thực tế sẽ phải nộp trong năm mà lớn hơn số thuế thu nhập của những doanh nghiệp tạm phải nộp, thì kế toán sẽ cần phản ánh cùng với việc bổ sung về số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ còn phải nộp cùng với ghi:

Nợ TK 821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 3334Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nếu mà số thuế thu nhập của doanh nghiệp thực tế sẽ phải nộp trong năm nhỏ hơn so với số thuế mà thu nhập doanh nghiệp sẽ tạm phải nộp thì kế toán sẽ ghi giảm những chi phí về thuế thu nhập doanh nghiệp và ghi:

Nợ TK 3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Trường hợp mà phát hiện về những sai sót không trọng yếu của các năm trước nà có liên quan đến thuế thu nhập của doanh nghiệp sẽ phải nộp của những năm trước mà doanh nghiệp cần được hạch toán tăng (hoặc là giảm) số thuế mà thu nhập của doanh nghiệp sẽ cần phải nộp của những năm trước vào chi phí thuế thu nhập của năm sau khi mà phát hiện về sai sót. – Trường hợp mà những sai sót không trong yếu của những năm trước sẽ dẫn đến phải nộp bổ sung về số thuế TNDN của những năm trước thì doanh nghiệp sẽ điều chỉnh tăng về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm hiện tại cùng với ghi:

Nợ TK 821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trường hợp mà sai sót không trọng yếu của những năm trước sẽ dẫn đến được ghi giảm về số thuế TNDN và sẽ phải nộp thì doanh nghiệp điều chỉnh về giảm chi phí thuế thu nhập những doanh nghiệp của những năm hiện tại cùng ghi:

Nợ TK 3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hy vọng là bài viết tài khoản 821 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 821 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 811tài khoản 911 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments