Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 622 theo quy định...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 622 theo quy định của thông tư 200

Đối với những công ty sản xuất cùng với tài khoản 622 là chi phí nhân công trực tiếp đã không còn quá là xa lạ. Để có thể giúp cho việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp được chính xác theo các hướng dẫn của Thông tư 200. Bài viết dưới đây luật kế toán sẽ hướng dẫn nguyên tắc kế toán cùng với cách hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu của tài khoản 622 về chi phí nhân công trực tiếp.

tài khoản 622
Tài khoản 622

Khái niệm tài khoản 622

Tài khoản 622 là chi phí về nhân công trực tiếp

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 622

Tài khoản 622 dùng để phản ánh về chi phí nhân công trực tiếp sẽ tham gia vào những hoạt động sản xuất cùng với kinh doanh trong các ngành công nghiệp cùng xây lắp, nông, lâm ngư nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải cùng bưu chính viễn thông, du lịch cùng khách sạn, tư vấn, …). Những chi phí nhân công trực tiếp sẽ bao gồm các khoản phải trả cho những người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm cùng với thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của những doanh nghiệp. Cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc, như là: Tiền lương, tiền công cùng với những khoản phụ cấp, các khoản mà trích theo lương (bảo hiểm xã hội cùng bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cùng bảo hiểm thất nghiệp). b) Không hạch toán vào những tài khoản 622 những khoản phải trả về tiền lương cùng với tiền công và những khoản phụ cấp… cho nhân viên phân xưởng cùng với nhân viên quản lý, nhân viên của những bộ máy quản lý doanh nghiệp, nhân viên bán hàng. c) Riêng đối với lại những hoạt động xây lắp, không hạch toán vào các tài khoản 622 khoản tiền lương, tiền công cùng với các khoản phụ cấp mà có tính chất lương trả cho công nhân trực tiếp sẽ điều khiển xe, máy thi công cùng phục vụ máy thi công, khoản trích bảo hiểm xã hội cùng bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cùng bảo hiểm thất nghiệp tính trên quỹ lương phải trả công nhân trực tiếp của những hoạt động xây lắp, điều khiển máy thi công cùng phục vụ máy thi công, nhân viên phân xưởng. d) Tài khoản 622 sẽ cần phải mở chi tiết theo những đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cùng với kinh doanh. đ) Phần chi phí nhân công trực tiếp sẽ vượt trên mức bình thường không chỉ được tính vào giá thành sản phẩm cùng dịch vụ mà cần phải kết chuyển ngay vào TK 632 về “iá vốn hàng bán”.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 622

Bên Nợ: – Chi phí nhân công trực tiếp sẽ tham gia quá trình sản xuất sản phẩm sẽ thực hiện dịch vụ bao gồm: Tiền lương cùng tiền công lao động và những khoản trích trên tiền lương cùng tiền công theo quy định phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

– Kết chuyển về chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ của TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào các bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”;

– Kết chuyển về chi phí nhân công trực tiếp sẽ vượt trên mức bình thường vào TK 632.

Tài khoản 622 là về chi phí nhân công trực tiếp mà không có số dư cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một sô giao dịch kinh tế chủ yếu

tài khoản 622
Tài khoản 622

Căn cứ vào các bảng phân bổ tiền lương cùng với ghi nhận số tiền lương, tiền công cùng với những khoản khác phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ, ghi:

Nợ TK 622Chi phí nhân công trực tiếp
Có TK 334Phải trả người lao động.

Tính cùng với trích bảo hiểm xã hội cùng bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cùng với bảo hiểm thất nghiệp, những khoản hỗ trợ (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) của những công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cùng thực hiện dịch vụ (phần tính vào chi phí doanh nghiệp phải chịu) trên số tiền lương, tiền công phải cần trả theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 622Chi phí nhân công trực tiếp.
Có TK 338Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).

Khi mà trích trước tiền lương nghỉ phép của những công nhân sản xuất cùng ghi:

Nợ TK 622Chi phí nhân công trực tiếp
Có TK 335Chi phí phải trả

Khi mà công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép thì kế toán sẽ phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của các công nhân sản xuất cùng ghi:

Nợ TK 335Chi phí phải trả
Có TK 334Phải trả người lao động.

đ) Đối với lại những chi phí nhân công mà sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh – Khi mà phát sinh chi phí nhân công sử dụng chung cho những hợp đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan và ghi:

Nợ TK 622Chi phí nhân công trực tiếp (chi tiết cho từng hợp đồng)
Có các TK 111, 112, 334…

– Định kỳ các kế toán sẽ cần lập bảng về việc phân bổ chi phí chung (có sự xác nhận của những bên) cùng với việc xuất hoá đơn về GTGT để có thể phân bổ chi phí nhân công sử dụng chung cho những hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên ghi:

Nợ TK 138Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)
Có TK 622Chi phí nhân công trực tiếp
Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp.

Trường hợp mà khi phân bổ chi phí sẽ không phải xuất hóa đơn GTGT thì kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu vào bằng cách là ghi có TK 133 về thuế GTGT mà được khấu trừ. e) Cuối kỳ kế toán thì sẽ tính phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công mà trực tiếp vào bên Nợ TK 154 hoặc có thể là bên Nợ TK 631 theo từng đối tượng tập hợp chi phí và ghi:

Nợ TK 154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Nợ TK 631Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)
Nợ TK 632Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)
Có TK 622Chi phí nhân công trực tiếp.

Hy vọng là bài viết Kết cấu và nội dung của tài khoản 622 theo quy định của thông tư 200 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 622 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 627 tài khoản 611 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments