Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánTài khoản 611 là gì và những lưu ý cần biết về...

Tài khoản 611 là gì và những lưu ý cần biết về tài khoản 611

Tài khoản 611 phản ánh trị giá nguyên cùng với vật liệu, công cụ dụng cụ cùng hàng hóa doanh nghiệp mua vào cùng nhập kho, sử dụng trong kỳ. Luật kế toán sẽ cung cấp phương pháp kế toán tài khoản 611 về tài khoản mua hàng tại bài viết dưới đây.

tài khoản 611
Tài khoản 611

Khái niệm tài khoản 611

Tài khoản 611 là tài khoản mua hàng

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 611

Tài khoản 611 dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu cùng với vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào cùng nhập kho hoặc là srx đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 “Mua hàng” sẽ chỉ áp dụng đối với lại các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo các phương pháp kiểm kê định kỳ.

b) Giá trị nguyên liệu cùng vật liệu, công cụ, dụng cụ cùng hàng hoá mua vào phản ánh trên những tài khoản 611 “Mua hàng” sẽ cần phải thực hiện theo nguyên tắc giá gốc.

c) Trường hợp mà hạch toán hàng tồn kho theo các pháp kiểm kê định kỳ cùng doanh nghiệp sẽ phải tổ chức kiểm kê hàng tồn kho vào cuối kỳ những kế toán để có thể xác định số lượng cùng với giá trị của từng nguyên liệu, vật liệu cùng hàng hoá, sản phẩm, công cụ cùng dụng cụ tồn kho đến cuối kỳ kế toán để có thể xác định giá trị hàng tồn kho xuất vào sử dụng cùng xuất bán ra trong kỳ.

d) Phương pháp mà hạch toán hàng tồn kho sẽ cần theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Khi mua nguyên liệu cùng vật liệu, công cụ, dụng cụ cùng hàng hoá, căn cứ vào hoá đơn mua hàng cùng hoá đơn vận chuyển, phiếu nhập kho cùng thông báo thuế nhập khẩu phải nộp (hoặc biên lai thu thuế nhập khẩu, …) để có thể ghi nhận giá gốc hàng mua vào tài khoản 611 “Mua hàng”. Khi xuất sử dụng hay là xuất bán chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán sẽ căn cứ vào kết quả kiểm kê.

đ) Kế toán sẽ cần phải mở sổ chi tiết để hạch toán giá gốc hàng tồn kho mua vào theo từng thứ nguyên liệu cùng vật liệu, công cụ, dụng cụ và hàng hoá.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 611

tài khoản 611
Tài khoản 611

Mua hàng Bên Nợ:

– Kết chuyển về giá gốc hàng hoá cùng nguyên liệu, vật liệu, công cụ cùng dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê);

– Giá gốc hàng hoá cùng nguyên liệu, vật liệu, công cụ cùng với dụng cụ, mua vào trong kỳ;

Bên Có:

– Kết chuyến giá gốc hàng hoá cùng với những nguyên liệu, vật liệu cùng công cụ, dụng cụ về tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê); – Giá gốc của hàng hoá, nguyên liệu cùng vật liệu, công cụ cùng dụng cụ xuất sử dụng trong kỳ hay là giá gốc hàng hoá xuất bán (chưa có thể được xác định là đã bán trong kỳ);

– Giá gốc nguyên liệu cùng vật liệu, công cụ cùng dụng cụ, hàng hoá mua vào trả lại cho người bán hay là được giảm giá.

Tài khoản 611 – Mua hàng mà không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 611 – Mua hàng có 2 tài khoản về cấp 2.

Tài khoản 6111Mua nguyên liệu, vật liệuTài khoản này dùng để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào, xuất sử dụng trong kỳ kế toán và kết chuyển giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ kế toán
Tài khoản 6112Mua hàng hoáTài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá mua vào, xuất bán trong kỳ kế toán và kết chuyển giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ, tồn kho cuối kỳ kế toán.

Phương pháp kế toán một sô giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Đối với lại những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cùng lâm nghiệp, xây lắp – Đầu kỳ kế toán sẽ kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu cùng công cụ và dụng cụ tồn kho đầu kỳ và ghi:

Nợ TK 611Mua hàng (6111 – Mua nguyên liệu, vật liệu)
Có TK 152Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 153Công cụ, dụng cụ.

– Khi mà mua nguyên liệu cùng vật liệu, công cụ và dụng cụ, nếu mà thuế GTGT đầu vào có thể được khấu trừ thì giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ và dụng cụ mua vào sẽ được phản ánh vào TK 611 mà không có thuế GTGT và ghi:

Nợ TK 611Mua hàng (giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331Phải trả cho người bán

– Khi mà thanh toán tiền mua hàng và nếu mà được hưởng từ chiết khấu thanh toán, ghi:

Nợ TK 331Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112, …
Có TK 515Doanh thu hoạt động tài chính (chiết khấu thanh toán).


b) Đối với lại những doanh nghiệp kinh doanh về hàng hoá – Đầu kỳ kế toán sẽ kết chuyển giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ và ghi:

Nợ TK 611Mua hàng (6112)
Có TK 156Hàng hoá.

– Trong kỳ kế toán khi mà mua hàng hoá nếu mà được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, sẽ căn cứ vào các hoá đơn và các chứng từ mua hàng:

+ Trị giá thực tế mà hàng hoá mua vào và ghi:

Nợ TK 611Mua hàng (6112)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
Có các TK 111, 112, 141;
Có TK 331Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).

+ Chi phí mua hàng thực tế mà phát sinh và ghi:

Nợ TK 611Mua hàng (6112)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
Có các TK 111, 112, 141, 331, …

+ Khi mà thanh toán trước hạn, nếu mà doanh nghiệp được nhận các khoản chiết khấu thanh toán trên lô hàng đã mua và ghi:

Nợ TK 331Phải trả cho người bán (khấu trừ vào nợ phải trả người bán)
Có các TK 111, 112, …
Có TK 515Doanh thu hoạt động tài chính.

Hy vọng là bài viết tài khoản 611 là gì và những lưu ý cần biết về tài khoản 611 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 611 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 622tài khoản 621 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments