Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu nội dung của tài khoản 511 theo thông tư 200

Kết cấu nội dung của tài khoản 511 theo thông tư 200

Bạn có biết đến tài khoản 511 trong kế toán, nếu còn điều thắc mắc thì hãy đến ngay với luật kế toán để cùng chúng tôi giải đáp thắc mắc cho bạn nào. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn đầy đủ thông tin cần thiết về kết cấu nội dung của tài khoản 511 của thông tư 200 được quy định theo luật hiện hành.

tài khoản 511
tài khoản 511

Tài khoản 511 là gì

Tài khoản tài khoản 511 là một loại tài khoản kế toán dùng để phản ánh nội dung liên quan đến doanh thu bán hàng và vấn đề về việc cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp trong một khoản thời gian gọi là một kỳ của kế toán, bao gồm các nội dung xoay quanh doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và việc cung cấp các dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng một tập đoàn chủ thể.

Tài khoản này phản ánh nội dung liên quan đến doanh thu của hoạt động sản xuất, và kinh doanh từ các hoạt động về giao dịch và các nghiệp vụ cụ thể như:

a) Bán hàng: Đây là hoạt động bán sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất ra, thực hiện việc bán hàng hoá mua vào và bán các loại hình bất động sản về đầu tư;

b) Cung cấp dịch vụ: Đây là hoạt động thực hiện công việc đã được thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ cụ thể, hoặc nhiều kỳ kế toán, như thực hiện các công việc về cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, về cấn đề cho thuê TSCĐ theo phương thức cụ thể là cho thuê để hoạt động, hay theo doanh thu hợp đồng xây dựng….

c) Doanh thu khác có liên quan.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 511

tài khoản 511
tài khoản 511

Điều kiện cụ thể để thực hiện việc ghi nhận doanh thu tài khoản 511

Trường hợp hợp đồng kinh tế bao gồm các nội dung liên quan đến nhiều giao dịch, thì doanh nghiệp phải đảm bảo nhận biết đầy đủ các giao dịch để tiến hành việc ghi nhận doanh thu cho phù hợp với các Chuẩn mực kế toán

Doanh thu trong việc bán hàng và thực hiện cung cấp dịch vụ thuần mà các doanh nghiệp tiến hành trong kỳ kế toán sẽ thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu, chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân: Doanh nghiệp thực hiện việc chiết khấu thương mại, tiến hành giảm giá hàng đã bán cho các khách hàng hoặc hàng hóa đã bán bị khách hàng trả lại.

Doanh thu về việc bán hàng, cung cấp dịch vụ sẽ không gồm thuế gián tiếp phải nộp, như các loại thế về thuế GTGT, thuế TTĐB, hay thuế xuất khẩu, và có thể nữa là thuế bảo vệ môi trường.

Đối với kì doanh nghiệp đã tiến hành viết hoá đơn bán hàng và đã thực hiện thu tiền bán hàng nhưng đến thời gian cuối kỳ vẫn chưa có thực hiện việc giao hàng thì trị giá số hàng này sẽ không được như là hàng đã bán trong kỳ và đồng thời không được ghi vào nội dung tài khoản 511 mà sẽ chỉ được hạch toán vào bên Có tài khoản 131 về nội dung khoản tiền đã thực hiện thu của khách hàng.

Trường hợp xuất hàng hóa với mục đích là khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng ở đây chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo là các điều kiện yêu cầu là phải mua sản phẩm, hay hàng hóa thì kế toán phải thực hiện việc phân bổ số tiền thu được để có thể tính doanh thu bao gồm cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại sẽ được tính chi tiết vào giá vốn hàng bán.

Trường hợp đối với doanh nghiệp có các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có giá trị bằng ngoại tệ thì phải thực hiện quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán với yêu cầu là theo tỷ giá giao dịch thực tế xuất hiện tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ về kinh tế. Trường hợp khi nhận tiền ứng trước của khách hàng bằng giá trị ngoại tệ thì doanh thu tương ứng nhận được với số tiền ứng trước sẽ được tiến hành quy đổi ra đơn vị có giá trị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế có được tại thời điểm mà thực hiện hoạt động nhận ứng trước.

Đối với các loại hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo các phương thức cụ thể là bán đúng giá để hưởng hoa hồng, thì doanh thu chủ yếu là phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp bán sẽ được hưởng hoàn toàn.

Đối với hoạt động liên quan đến dịch vụ ủy thác như xuất nhập khẩu, doanh thu sẽ được hiểu là phí ủy thác đối với đơn vị được hưởng.

Tính riêng về đơn vị nhận gia công vật tư, hàng hoá, thì doanh thu sẽ được coi là số tiền thực hiện gia công thực tế sẽ được hưởng, không bao gồm giá trị liên quan đến vật tư, hàng hoá nhận thực hiện gia công.

Trường hợp đối với bán hàng theo phương thức là hình thức trả chậm, hay thực hiện trả góp, doanh thu xác định chủ yếu theo giá bán trả tiền ngay tại đó;

Đối với trường hợp liên quan đến việc cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê của nhiều kỳ thì công việc ghi nhận cacs khoản doanh thu sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc về phân bổ số tiền cụ thể cho thuê nhận trước phù hợp với khoản thời gian thỏa thuận cho thuê.

Đối với các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ là tiến hành cung cấp sản phẩm, hàng hoá, hay dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước đưa ra, được Nhà nước sẽ thực hiện việc trợ cấp, trợ giá theo quy định cụ thể được ban hành thì doanh thu về trợ cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông báo, hoặc thực tế thực hiện việc trợ cấp, hay trợ giá.

Trường hợp bán các loại sản phẩm, hàng hóa kèm theo các loại sản phẩm, hàng hóa, hay thiết bị thay thế thì phải thực hiện việc phân bổ doanh thu cho các loại sản phẩm, hàng hóa được bán và những sản phẩm hay hàng hóa, thiết bị giao cho các đối tượng khách hàng để thực hiện việc thay thế phòng ngừa nguy cơ hỏng hóc. Giá trị của các loại sản phẩm, hàng hóa, thiết bị được dùng để thay thế sẽ được ghi nhận vào tài khoản 511 với nội dung giá vốn hàng bán.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 511

Bên Nợ tài khoản 511 với nội dung cụ thể như:

– Các khoản có nọi dung về thuế gián thu cần phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);

– Doanh thu liên quan đến hàng bán bị trả lại kết chuyển vào thời gian cuối kỳ;

– Khoản giảm giá có liên quan đến hàng bán được tiến hành kết chuyển cuối kỳ;

– Nội dung về Khoản chiết khấu thương mại được kết chuyển cuối kỳ;

– Thực hiện việc kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 đây là loại tài khoản”Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có tài khoản 511 với nội dung chủ yếu như:

– Doanh thu có được từ việc bán sản phẩm, hàng hoá, hay các loại hình bất động sản đầu tư và thực hiện việc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong thời gian kỳ kế toán

Tìm hiểu thêm về tài khoản 515 tài khoản 521

Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu

1. Doanh thu có liên quan nhắm đến khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), hay các loại hàng hoá, dịch vụ đã được xác định là các loại sản phẩm đã bán trong kỳ kế toán

2. Trường hợp, các loại doanh thu bán hàng và hình thức cung cấp dịch vụ phát sinh có liên quan bằng giá trị ngoại tệ:

3. Đối với các loại giao dịch thuộc về hàng đổi và các loại hàng không tương tự:

4. Khi thực hiện việc bán hàng hoá theo các phương thức tiến hành trả chậm, trả góp:

5. Trường hợp thực hiện việc bán sản phẩm, hay các loại hàng hóa kèm theo những sản phẩm, hàng hóa, và thiết bị thay thế:

6. Doanh thu có thể phát sinh từ các chương trình dành cho các đối tượng là khách hàng truyền thống

Hiểu rõ và nắm vững về kết cấu nội dung của tài khoản 511 sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc cũng như phương thức giao dịch với các đối tác khách hàng, hi vọng các thông tin trên đây sẽ là phương tiện hiệu quả để giúp bạn đạt được các mục tiêu trong công việc.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments