Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 334 theo thông tư...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 334 theo thông tư 200

Bạn đã biết những gì về tài khoản 334 chưa? Theo thông tư 200, tài khoản 334 được quy định như thế nào? Các nguyên tắc kế toán đối với các khoản tiền lương của người lao động sẽ có những kết cấu và nội dung ra sao? Hãy cùng Luật kế toán tìm hiểu nhé!

Kết cấu và nội dung của tài khoản 334 theo thông tư 200
Kết cấu và nội dung của tài khoản 334 theo thông tư 200

Khái niệm tài khoản 334

Tài khoản 334 là tài khoản cho biết các khoản cần phải trả cho người lao động chẳng hạn như tiền lương, thưởng, bảo hiểm,…

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 334

Tài khoản 334 được dùng để cho biết các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản đó cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng,các loại bảo hiểm xã hội và các khoản phải chi trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 334

Bên Nợ:

– Tất cả các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng cùng với các loại bảo hiểm xã hội và các khoản tiền khác đã chi, trả, ứng trước cho người lao động;

– Tất cả các khoản được giảm vào tiền lương, tiền công của người lao động.

Bên Có:

– Bao gồm tất cả các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng, các loại bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải chi, trả cho người lao động;

Số dư bên Có:

– Bao gồm tất cả các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng, các loại bảo hiểm xã hội và các khoản khác còn phải chi, trả cho người lao động;

Số dư bên Nợ (nếu có):

– Sẽ cho biết số tiền đã trả lớn hơn số cần trả về tiền lương, tiền thưởng, tiền công và các khoản khác cho người lao động.

Tài khoản 334 bắt buộc phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung sau: Thanh toán lương và thanh toán các khoản khác.

Tài khoản 334 – Cần trả cho người lao động có 2 tài khoản cấp 2.

– Tài khoản 3341 – Khoản cần phải trả công nhân viên: Cho biết các khoản cần phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng, các loại tiền khác có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.

– Tài khoản 3348 – Khoản cần phải trả người lao động khác: Cho biết các khoản phải trả và tình hình xử lý thanh toán các khoản cần phải trả cho người lao động khác ngoài công nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, các loại tiền thưởng (nếu có) có tính chất về tiền công và tất cả các khoản khác thuộc về quyền lợi cũng như thu nhập của người lao động.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 334 theo thông tư 200
Kết cấu và nội dung của tài khoản 334 theo thông tư 200

Phương pháp kế toán của một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Các khoản tiền lương, tất cả các khoản phụ cấp theo quy định cần phải trả cho người lao động, ghi:

Nợ tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dễ dàng

Nợ các tài khoản gồm  622, 623, 627, 641, 642

Có tài khoản 334 – Khoản cần phải trả người lao động (3341, 3348).

b) Các khoản tiền thưởng trả cho công nhân viên:

– Trong trường hợp đã xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng, ghi:

Nợ của tài khoản 353 – Gồm quỹ khen thưởng hoặc phúc lợi (3531)

Sẽ gồm có tài khoản 334 – Khoản cần phải trả người lao động (3341).

– Trong trường hợp nếu xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi:

Nợ của tài khoản 334 – Khoản cần phải trả cho người lao động (3341)

Sẽ có các tài khoản 111, 112, …

c) Tất cả các khoản tiền bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân viên ví dụ như ốm đau, bệnh tật, thai sản, phải ghi:

Nợ tài khoản 338 – Khoản cần phải trả, phải nộp khác (3383)

Sẽ có tài khoản 334 – Các khoản cần phải trả người lao động (3341).

d) Tất cả các khoản tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên, ghi:

Nợ các tài khoản gồm 623, 627, 641, 642

Nợ tài khoản 335 – Khoản chi phí phải trả (đơn vị có trích trước tiền lương nghỉ phép cho người lao động)

Sẽ có tài khoản 334 – Khoản cần phải trả cho người lao động (3341).

đ) Tất cả các khoản phải giảm vào lương và thu nhập của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như các khoản tiền tạm ứng chưa chi hết, tiền bảo hiểm y tế, các loại bảo hiểm như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định xử lý…. ghi:

Nợ tài khoản 334 – Khoản cần phải trả cho người lao động (3341, 3348)

Sẽ có tài khoản 141 – Khoản tạm ứng

Sẽ có tài khoản 338 – Khoản  cần phải trả, phải nộp khác

Sẽ có tài khoản 138 – Khoản cần phải thu khác.

e) Tất cả các khoản tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước, ghi:

Nợ tài khoản 334 – Khoản cần phải trả cho người lao động (3341, 3348)

Sẽ có tài khoản 333 – Gồm thuế và các khoản cần phải nộp cho Nhà nước (3335).

g) Trong trường hợp ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, cần phải ghi:

Nợ tài khoản 334 – Khoản cần phải trả cho người lao động (3341, 3348)

Sẽ có các tài khoản 111, 112, …

h) Các khoản cần thanh toán các khoản cần phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ tài khoản 334 – Khoản cần phải trả cho người lao động (3341, 3348)

Sẽ có các tài khoản 111, 112, …

i) Trong trường hợp trả lương hoặc thưởng cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp bằng các sản phẩm hay hàng hoá, kế toán cần cho biết doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT, và phải ghi:

Nợ tài khoản 334 – Sẽ có các tài khoản 111, 112, …

Sẽ có tài khoản 511 – Gồm có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Sẽ có tài khoản 3331 – Bao gồm thuế GTGT phải nộp (33311).

k) Cần phải xác định và thanh toán các khoản khác phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp như các loại tiền tăng ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên,..:

– Trong trường hợp đã xác định được số tiền cần phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi:

Nợ các tài khoản 622, 623, 627, 641, 642

Sẽ có tài khoản 334 – Khoản tiền cần phải trả cho người lao động (3341, 3348).

– Trong trường hợp đã chi trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, thì phải ghi:

Nợ tài khoản 334 – Khoản tiền cần phải trả cho người lao động (3341, 3348)

Sẽ có các tài khoản 111, 112, …

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments