Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 214 theo thông tư...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 214 theo thông tư 200


Tài khoản 214 dùng để phản ánh về tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn cùng với giá trị hao mòn luỹ kế của những loại TSCĐ, bất động sản đầu tư trong các quá trình sử dụng. Cùng luật kế toán tìm hiểu thêm về tài khoản 214 nhé!

tài khoản 214
Tài khoản 214

Khái niệm tài khoản 214

Tài khoản 214 là tài khoản hao mòn tài sản cố định.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 214

  • – Tài khoản 214 dùng để phản ánh tình hình tăng cùng giảm giá trị hao mòn cùng giá trị hao mòn luỹ kế của những loại TSCĐ cùng với bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong các quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ cùng với BĐSĐT và các khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ và BĐSĐT, tài khoản 214.

– Về nguyên tắc thì mọi TSCĐ cùng BĐSĐT dùng để cho thuê của doanh nghiệp mà có liên quan đến sản xuất cùng kinh doanh sẽ đều phải trích khấu hao theo những quy định hiện hành. Khấu hao TSCĐ sẽ dùng trong sản xuất cùng với kinh doanh, khấu hao BĐSĐT hạch toán vào chi phí sản xuất cùng với kinh doanh trong kỳ; khấu hao về TSCĐ chưa dùng cùng không cần dùng và sẽ chờ thanh lý hạch toán vào các chi phí khác. Các trường hợp mà đặc biệt không cần phải trích khấu hao thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, tài khoản 214. Đối với lại TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án hay là dùng vào các mục đích phúc lợi thì sẽ không phải trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất cùng với kinh doanh mà sẽ chỉ tính hao mòn TSCĐ cùng với sẽ hạch toán giảm nguồn hình thành TSCĐ đó.

– Căn cứ vào các quy định của pháp luật cùng với yêu cầu về quản lý của doanh nghiệp để có thể lựa chọn 1 trong những phương pháp tính, trích khấu hao theo quy định của pháp luật và phù hợp cho từng TSCĐ cùng với BĐSĐT nhằm có thể kích thích sự phát triển sản xuất, kinh doanh cùng với sẽ đảm bảo việc thu hồi vốn nhanh, đầy đủ cùng với sẽ phù hợp với những khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao sẽ được áp dụng cho từng TSCĐ cùng với BĐSĐT và phải được thực hiện nhất quán cùng có thể được thay đổi khi mà có sự thay đổi đáng kể về cách thức thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ cùng với BĐSĐT, tài khoản 214.

– Thời gian mà khấu hao về phương pháp khấu hao TSCĐ sẽ cần phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu mà thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản sẽ khác biệt lớn so với những ước tính trước đó thì thời gian mà khấu hao sẽ phải được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ được sẽ thay đổi khi mà có sự thay đổi đáng kể về cách thức ước tính cùng với thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ. Trường hợp này sẽ cần phải điều chỉnh về chi phí khấu hao cho năm hiện hành cùng với những năm tiếp theo cùng sẽ được thuyết minh trong Báo cáo tài chính, tài khoản 214.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 214

tài khoản 214
Tài khoản 214

Bên Nợ: Giá trị hao mòn TSCĐ cùng với BĐS đầu tư giảm do TSCĐ, BĐSĐT thanh lý cùng nhượng bán và điều động cho doanh nghiệp khác khi mà góp vốn đầu tư vào các đơn vị khác.

Bên Có: Giá trị hao mòn TSCĐ cùng với BĐSĐT sẽ tăng do trích khấu hao TSCĐ cùng BĐS đầu tư.

Số dư bên Có: Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ cùng BĐS đầu tư hiện có ở những doanh nghiệp.

Tài khoản 214 về hao mòn tài sản cố định sẽ có 4 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 2141Hao mòn TSCĐ hữu hìnhPhản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ hữu hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ hữu hình.
Tài khoản 2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chínhPhản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ thuê tài chính trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ thuê tài chính.
Tài khoản 2143Hao mòn TSCĐ vô hìnhPhản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ vô hình và những khoản làm tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ vô hình.
Tài khoản 2147Hao mòn BĐSĐTTài khoản này phản ánh giá trị hao mòn BĐSĐT dùng để cho thuê hoạt động của doanh nghiệp.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu tài khoản 214

  • – Định kỳ tính cùng với trích khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh cùng chi phí khác và ghi:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 811
Có TK 214Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).
  • – TSCĐ đã sử dụng cùng với nhận được do điều chuyển trong nội bộ doanh nghiệp giữa những đơn vị mà không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc và ghi:
Nợ TK 211TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
Có các TK 336, 411Giá trị còn lại
Có TK 214Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn).
  • – Định kỳ tính cùng với việc trích khấu hao BĐSĐT đang cho thuê hoạt động và ghi:
Nợ TK 632Giá vốn hàng bán (chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư)
Có TK 214Hao mòn TSCĐ (2147)
  • – Trường hợp giảm TSCĐ cùng với BĐS đầu tư thì sẽ đồng thời với việc ghi giảm nguyên giá TSCĐ cần phải ghi giảm giá trị mà đã hao mòn của TSCĐ cùng BĐSĐT.
  • – Đối với TSCĐ mà dùng cho hoạt động sự nghiệp cùng dự án, khi mà tính hao mòn vào các thời điểm cuối năm tài chính cùng với ghi:
Nợ TK 466Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Có TK 214Hao mòn TSCĐ
  • – Đối với TSCĐ mà dùng cho hoạt động văn hoá cùng với phúc lợi, khi mà tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính và ghi:
Nợ TK 3533Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Có TK 214Hao mòn TSCĐ.

Hy vọng là bài viết Kết cấu và nội dung của tài khoản 214 theo thông tư 200 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 214 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 213tài khoản 242 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments