Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 213 theo quy định...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 213 theo quy định thông tư 200

Tài khoản 213 về TSCĐ vô hình mà được dùng để có thể phản ánh về giá trị hiện có cùng với lại tình hình biến động tăng hay là giảm TSCĐ vô hình của những doanh nghiệp. Cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 213 nhé!

tài khoản 213
Tài khoản 213

Khái niệm tài khoản 213

Tài khoản 213 là tài khoản về tài sản cố định vô hình.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 213

  • – Tài khoản 213 dùng để phản ánh về giá trị hiện có cùng với lại những tình hình biến động tăng và giảm TSCĐ vô hình của những doanh nghiệp. TSCĐ vô hình sẽ là tài sản mà không có hình thái vật chất, nhưng mà có thể xác định được giá trị và nó sẽ do doanh nghiệp nắm giữ cùng với sử dụng trong SXKD, cung cấp dịch vụ hoặc có thể cho các đối tượng khác thuê và phù hợp với tiêu chuẩn đã ghi nhận TSCĐ vô hình.
  • – Nguyên giá của TSCĐ vô hình sẽ là toàn bộ những chi phí mà doanh nghiệp cần phải bỏ ra để có được TSCĐ vô hình cùng với tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến.
  • – Nguyên giá của TSCĐ vô hình mua riêng biệt sẽ bao gồm giá mua, những khoản thuế cùng ghi các chi phí liên quan trực tiếp đến các việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính;
  • – Trường hợp mà TSCĐ vô hình mua sắm được sẽ thanh toán theo các phương thức trả chậm, trả góp và nguyên giá của TSCĐ vô hình sẽ được phản ánh theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mà mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm cùng với lại giá mua trả tiền ngay sẽ được hạch toán vào chi phí SXKD theo kỳ hạn thanh toán, cùng với sẽ trừ khi số chênh lệch đó mà được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình (vốn hóa) theo những quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”, tài khoản 213;

– Toàn bộ những chi phí thực tế phát sinh mà có liên quan đến những giai đoạn triển khai không đủ điều kiện sẽ ghi nhận là TSCĐ vô hình và sẽ được tập hợp vào chi phí SXKD trong kỳ. Trường hợp mà xét thấy kết quả triển khai thoả mãn cùng được định nghĩa và tiêu chuẩn sẽ ghi nhận TSCĐ vô hình và quy định tại chuẩn mực kế toán “TSCĐ vô hình” thì những chi phí giai đoạn triển khai sẽ được tập hợp vào TK 241 là “Xây dựng cơ bản dở dang” (2412). Khi mà kết thúc các giai đoạn triển khai những chi phí hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình trong các giai đoạn triển khai cần phải được kết chuyển vào bên nợ tài khoản 213 về “TSCĐ vô hình”.

  • – Trong quá trình sử dụng cần phải tiến hành trích khấu hao TSCĐ vô hình vào những chi phí SXKD theo quy định của chuẩn mực kế toán TSCĐ vô hình. Riêng đối với TSCĐ đó là quyền sử dụng đất thì chỉ tính khấu hao đối với lại những TSCĐ vô hình sẽ là quyền sử dụng có thời hạn.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 213

chứng từ khấu trừ thuế tncn
Tài khoản 213

Bên Nợ: Nguyên giá về TSCĐ vô hình tăng, tài khoản 213.

Bên Có: Nguyên giá về TSCĐ vô hình giảm.

Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ở các doanh nghiệp.

Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình sẽ có 7 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2131 là quyền sử dụng đất: Sẽ chỉ phản ánh vào những tài khoản này cùng quyền sử dụng đất sẽ được coi là những tài sản cố định vô hình theo những quy định của pháp luật.

Giá trị TSCĐ vô hình sẽ là quyền sử dụng đất bao gồm toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra mà có liên quan trực tiếp tới quyền sử dụng đất như là: Tiền chi ra để có thể quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù cùng với giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng cùng với lệ phí trước bạ, … Tài khoản này sẽ không bao gồm những chi phí chi ra để có thể xây dựng những công trình trên đất.

Tài khoản 2132Quyền phát hànhPhản ánh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi ra để có quyền phát hành.
Tài khoản 2133Bản quyền, bằng sáng chếPhản ánh giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí thực tế chi ra để có bản quyền tác giả, bằng sáng chế.
Tài khoản 2134Nhãn hiệu, tên thương mạiPhản ánh giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí thực tế liên quan trực tiếp tới việc mua nhãn hiệu hàng hoá.
Tài khoản 2135Chương trình phần mềmPhản ánh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi ra để có chương trình phần mềm.
Tài khoản 2136Giấy phép và giấy phép nhượng quyềnPhản ánh giá trị TSCĐ vô hình là các khoản chi ra để doanh nghiệp có được giấy phép hoặc giấy phép nhượng quyền thực hiện công việc đó, như: Giấy phép khai thác, giấy phép sản xuất loại sản phẩm mới, …
Tài khoản 2138TSCĐ vô hình khácPhản ánh giá trị các loại TSCĐ vô hình khác chưa quy định phản ánh ở các tài khoản trên

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Mua TSCĐ vô hình:

– Trường hợp mà mua TSCĐ vô hình cùng với dùng vào SXKD hàng hóa cùng dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ cùng ghi:

Nợ TK 213TSCĐ vô hình (giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có TK 112Tiền gửi Ngân hàng
Có TK 141Tạm ứng
Có TK 331

– Trường hợp mà mua TSCĐ vô hình dùng vào SXKD hàng hóa cùng với những dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cùng ghi:

Nợ TK 213TSCĐ vô hình (tổng giá thanh toán)
Có TK 112, 331, …tổng giá thanh toán

Trường hợp mà mua TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm cùng với trả góp:

– Khi mua TSCĐ vô hình sẽ dùng vào SXKD hàng hoá cùng với những dịch vụ thuộc đối tượng về chịu thuế GTGT cùng tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 213TSCĐ vô hình (giá mua trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 242Chi phí trả trước (phần lãi trả chậm, trả góp tính bằng số chênh lệch giữa Tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay và thuế GTGT đầu vào (nếu có))
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có các TK 111, 112
Có TK 331Phải trả cho người bán.

Hy vọng là bài viết kết cấu và nội dung của tài khoản 213 theo quy định thông tư 200 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 213 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 212tài khoản 214 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments