Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 212 theo quy định...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 212 theo quy định thông tư 200

Tài khoản 212 dùng để phản ánh giá trị hiện có cùng với tình hình biến động tăng hay giảm của toàn bộ tài sản cố định về thuê tài chính của các doanh nghiệp. Cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 212 nhé!

tài khoản 212
Tài khoản 212

Khái niệm tài khoản 212

Tài khoản 212 là tài khoản về tài sản cố định thuê tài chính.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 212

 • – Tài khoản 212 dùng để phản ánh về giá trị hiện có cùng với tình hình biến động tăng cùng với giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của những doanh nghiệp. Tài khoản 212 dùng cho doanh nghiệp sẽ là bên đi thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính.
 • -Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao về phần lớn rủi ro cùng với những lợi ích mà gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu của tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn mà thuê, tài khoản 212.
 • – Điều kiện phân loại cùng với thuê tài sản là thuê tài chính: Một hợp đồng thuê tài chính sẽ cần phải thoả mãn 1 trong 5 điều kiện dưới đây:
 • + Bên cho thuê sẽ chuyển giao quyền sở hữu tài sản cùng với cho bên thuê khi mà hết thời hạn thuê;
 • + Tại những thời điểm khởi đầu thuê tài sản, cùng với bên thuê sẽ có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với những mức giá ước tính thấp hơn về giá trị hợp lý vào cuối thời hạn mà thuê;
 • + Thời hạn thuê tài sản tối thiểu sẽ cần phải chiếm phần lớn về thời gian sử dụng kinh tế của những tài sản cho dù không có những sự chuyển giao quyền sở hữu;
 • + Tại thời điểm mà khởi đầu về thuê tài sản, giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu sẽ chiếm phần lớn tương đương với giá trị hợp lý của tài sản thuê;
 • + Tài sản thuê sẽ thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng và sẽ không cần có sự thay đổi cùng sửa chữa lớn nào.
 • – Hợp đồng thuê tài sản sẽ được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu mà nó thoả mãn ít nhất một trong 3 điều kiện dưới đây:
 • Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và sẽ cần đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê; – Thu nhập hoặc là tổn thất do sự thay đổi về giá trị hợp lý của những giá trị còn lại của tài sản thuê gắn cùng với bên thuê; – Bên thuê sẽ có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi mà hết hạn hợp đồng thuê cùng với tiền thuê sẽ thấp hơn giá thuê thị trường. Riêng trường hợp thuê tài sản sẽ là quyền sử dụng đất thường sẽ được phân loại là thuê hoạt động.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 212

Bên Nợ: – Nguyên giá của tài sản cố định thuê tài chính tăng. Bên Có: – Nguyên giá của tài sản cố định thuê tài chính giảm do là chuyển trả lại cho bên cho thuê khi mà hết hạn hợp đồng hoặc là mua lại thành TSCĐ của doanh nghiệp. Số dư bên Nợ: – Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính hiện có sẽ là tài khoản 212 là tài sản cố định thuê tài chính sẽ có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 2121TSCĐ hữu hình thuê tài chínhDùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ hữu hình thuê tài chính của doanh nghiệp
Tài khoản 2122TSCĐ vô hình thuê tài chínhDùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ vô hình thuê tài chính của doanh nghiệp.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

tài khoản 212
Tài khoản 212
 • – Khi mà phát sinh chi phí trực tiếp ban đầu có liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi mà nhận tài sản thuê như:

Chi phí đàm phán cùng với ký kết hợp đồng…, ghi:

Nợ TK 242Chi phí trả trước
Có các TK 111, 112, …
 • – Khi mà chi tiền ứng trước những khoản tiền thuê tài chính hoặc là sẽ ký quỹ đảm bảo việc thuê tài sản cùng với ghi:
Nợ TK 341Vay và nợ thuê tài chính (3412) (số tiền thuê trả trước)
Nợ TK 244Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Có các TK 111, 112, …
 • – Khi mà nhận TSCĐ thuê tài chính thì kế toán sẽ cần căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản cùng với những chứng từ mà có liên quan phản ánh giá trị về TSCĐ thuê tài chính theo giá mà chưa có thuế GTGT đầu vào cùng ghi:
Nợ TK 212TSCĐ thuê tài chính (giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 341Vay và nợ thuê tài chính (3412) (giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại).
 • Chi phí trực tiếp ban đầu mà có liên quan đến những hoạt động thuê tài chính sẽ được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính cùng với ghi:
Nợ TK 212TSCĐ thuê tài chính
Có TK 242Chi phí trả trước,
Có các TK 111, 112, …Số chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động thuê phát sinh khi nhận tài sản thuê tài chính
 • – Định kỳ cùng với việc nhận được hoá đơn thanh toán về tiền thuê tài chính: Khi mà trả nợ gốc cùng với việc trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê cùng với ghi, tài khoản 212:
Nợ TK 635Chi phí tài chính (tiền lãi thuê trả kỳ này)
Nợ TK 341Vay và nợ thuê tài chính (3412) (nợ gốc trả kỳ này)
Có các TK 111, 112, …
 • – Khi mà trả phí cam kết sử dụng vốn sẽ cần phải trả cho bên cho thuê tài sản cùng với ghi, tài khoản 212:
Nợ TK 635Chi phí tài chính
Có các TK 111, 112, …
 • – Khi mà trả lại TSCĐ thuê tài chính theo các quy định của hợp đồng thuê cho bên cho thuê thì kế toán sẽ ghi giảm giá trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:
Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (2142)
Có TK 212TSCĐ thuê tài chính.

Hy vọng là bài viết kết cấu và nội dung của tài khoản 212 theo quy định thông tư 200 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 212 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 211tài khoản 213 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments