Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánNguyên tắc kế toán của tài khoản 211 theo thông tư 200

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 211 theo thông tư 200

Tài khoản 211 dùng để phản ánh về giá trị hiện có cùng với tình hình biến động tăng hay giảm toàn bộ về tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. Vậy cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 211 nhé!

Các quy định mới nhất về hạch toán thuế thu nhập cá nhân
Tài khoản 211

Khái niệm tài khoản 211

Tài khoản 211 là tài khoản về tài sản cố định hữu hình.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 211

 • – Tài khoản 211 dùng để phản ánh giá trị hiện có cùng với tình hình biến động tăng hay là giảm của toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá.
 • – Tài sản cố định hữu hình là những tài sản mà có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để có thể sử dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với những tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình, tài khoản 211.
 • – Những tài sản hữu hình sẽ có kết cấu độc lập, hay là sẽ nhiều những bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thành một hệ thống để có thể cùng thực hiện một hay là một số những chức năng nhất định, nếu mà thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống sẽ không thể hoạt động được. Còn nếu thoả mãn đồng thời cả bốn tiêu chuẩn ngay dưới đây thì sẽ được coi là tài sản cố định, tài khoản 211:
 • + Chắc chắn thu được lợi ích về kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
 • + Nguyên giá về tài sản sẽ cần phải được xác định một cách tin cậy;
 • + Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;
 • + Có những giá trị theo quy định hiện hành.
 • Trường hợp mà một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ có liên kết với nhau, trong đó thì mỗi bộ phận sẽ cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu mà thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn có thể thực hiện được những chức năng hoạt động chính của nó nhưng mà do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định sẽ đòi hỏi cần phải quản lý riêng cho từng bộ phận tài sản và mỗi một bộ phận tài sản đó nếu mà chúng cùng thoả mãn đồng thời về bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định thì sẽ được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập, tài khoản 211. Đối với súc vật làm việc hoặc là cho sản phẩm, nếu mà từng con súc vật thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn về tài sản cố định thì đều sẽ được coi là một tài sản cố định hữu hình. Đối với những vườn cây lâu năm, nếu mà từng mảnh vườn cây, hoặc là cây thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn về tài sản cố định thì cũng sẽ được coi là một tài sản cố định hữu hình.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 211

Kế toán sản xuất là gì và quy trình tiến hành kế toán sản xuất
tài khoản 211

Bên Nợ:

– Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do là XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cùng với do mua sắm, do nhận vốn góp, do được cấp cùng do được tặng biếu, tài trợ và phát hiện thừa,

– Điều chỉnh về tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp cùng trang bị thêm và do cải tạo nâng cấp;

– Điều chỉnh về tăng nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại.

Bên Có:

– Nguyên giá của TSCĐ hữu hình sẽ giảm do điều chuyển cho doanh nghiệp khác, nhưng mà do nhượng bán, thanh lý hoặc có thể là đem đi góp vốn liên doanh, …

– Nguyên giá của TSCĐ giảm do tháo bớt một hay là một số bộ phận;

– Điều chỉnh về giảm nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại.

Số dư bên Nợ:

– Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có ở những doanh nghiệp.

Tài khoản 211 về tài sản cố định hữu hình sẽ có 6 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 2111Nhà cửa, vật kiến trúcPhản ánh giá trị các công trình XDCB như nhà cửa, vật kiến trúc, hàng rào, bể, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí thiết kế cho nhà cửa, các công trình cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, đường sắt, cầu tàu, cầu cảng…
Tài khoản 2112Máy móc thiết bịPhản ánh giá trị các loại máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm những máy móc chuyên dùng, máy móc, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ và những máy móc đơn lẻ, tài khoản 211.
Tài khoản 2113Phương tiện vận tải, truyền dẫnPhản ánh giá trị các loại phương tiện vận tải, gồm phương tiện vận tải đường bộ, sắt, thuỷ, sông, hàng không, đường ống và các thiết bị truyền dẫn.
Tài khoản 2114Thiết bị, dụng cụ quản lýPhản ánh giá trị các loại thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quản lý, kinh doanh, quản lý hành chính.
Tài khoản 2115Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩmPhản ánh giá trị các loại TSCĐ là các loại cây lâu năm, súc vật làm việc, súc vật nuôi để lấy sản phẩm.
Tài khoản 2118 TSCĐ khácPhản ánh giá trị các loại TSCĐ khác chưa phản ánh ở các tài khoản nêu trên.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Kế toán tăng tài sản cố định hữu hình

– Trường hợp mà nhận vốn góp của chủ sở hữu hay là nhận vốn cấp bằng tài sản cố định hữu hình cùng ghi, tài khoản 211:

Nợ TK 211TSCĐ hữu hình (theo giá thỏa thuận)
Có TK 411Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

– Trường hợp mà TSCĐ được mua sắm:

Trường hợp mua sắm về TSCĐ hữu hình, nếu mà thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ cùng với sẽ căn cứ các chứng từ có liên quan đến việc mua TSCĐ thì kế toán sẽ cần xác định nguyên giá của TSCĐ cùng với việc lập hồ sơ kế toán, lập về biên bản giao nhận TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211TSCĐ hữu hình (giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có các TK 111, 112, …
Có TK 331Phải trả cho người bán
Có TK 341Vay và nợ thuê tài chính (3411).

Kế toán giảm về tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp giảm, do việc nhượng bán, thanh lý cùng mất mát cùng với việc phát hiện thiếu khi mà kiểm kê, đem góp vốn liên doanh cùng với điều chuyển cho doanh nghiệp khác cùng tháo dỡ một hoặc một số bộ phận… Trong mọi trường hợp về giảm TSCĐ hữu hình thì kế toán sẽ cần phải làm đầy đủ thủ tục cùng với sẽ xác định đúng những khoản thiệt hại cùng với thu nhập, tài khoản 211. Căn cứ những chứng từ mà có liên quan, kế toán sẽ ghi sổ theo từng trường hợp cụ thể như sau:

 • – Trường hợp nhượng bán TSCĐ để dùng vào sản xuất, kinh doanh cùng với dùng cho hoạt động sự nghiệp cùng dự án: TSCĐ nhượng bán sẽ thường là những TSCĐ mà không cần dùng hoặc là xét khi thấy sử dụng không hề có hiệu quả. Khi mà nhượng bán TSCĐ hữu hình sẽ cần phải làm đầy đủ những thủ tục cần thiết theo các quy định của pháp luật. Căn cứ vào những biên bản giao nhận TSCĐ cùng với những chứng từ liên quan đến nhượng bán TSCĐ.
 • – Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ mà thanh lý là sẽ những TSCĐ hư hỏng mà không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc có thể là không phù hợp với những yêu cầu sản xuất cùng với kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý thì doanh nghiệp sẽ phải ra quyết định thanh lý cùng với việc thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ sẽ có nhiệm vụ tổ chức cùng với việc thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng như những trình tự cùng với thủ tục đã quy định trong chế độ quản lý tài chính và sẽ lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo các mẫu đã quy định. Biên bản mà được lập thành 2 bản, 1 bản sẽ chuyển cho phòng kế toán để có thể theo dõi ghi sổ, còn 1 bản sẽ giao cho bộ phận quản lý và sử dụng TSCĐ, tài khoản 211. Căn cứ vào các biên bản thanh lý cùng với những chứng từ mà có liên quan đến những khoản thu, chi thanh lý TSCĐ, … kế toán sẽ ghi sổ như là những trường hợp nhượng bán TSCĐ.
 • – Khi góp vốn vào những công ty con cùng với liên doanh, liên kết bằng TSCĐ hữu hình cùng ghi:
Nợ các TK 221, 222Theo giá trị đánh giá lại
Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (số khấu hao đã trích)
Nợ TK 811Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ)
Có TK 211TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
Có TK 711Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ).

Hy vọng là bài viết nguyên tắc kế toán của tài khoản 211 theo thông tư 200 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 211 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 212tài khoản 242 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments