Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 157 theo thông tư...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 157 theo thông tư 200

Hàng gửi bán là hàng mà đơn vị đã chuyển cho đại lý hay là cho người mua nhưng mà đại lý chưa bán được và những người mua cũng chưa được chấp nhận mua hàng. Vậy cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 157 nhé!

tài khoản 157
tài khoản 157

Khái niệm tài khoản 157

Tài khoản 157 là tài khoản hàng gửi đi bán. Tài khoản 157 dùng để phản ánh về trị giá hàng hóa cùng với các thành phẩm đã gửi hay chuyển đến cho khách hàng về hàng hóa cùng thành phẩm gửi bán đại lý, ký gửi.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 157

  • – Hàng gửi đi bán sẽ phản ánh trên tài khoản 157 và sẽ được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc. Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 về “Hàng gửi đi bán” cùng với trị giá của hàng hóa, về thành phẩm mà đã gửi đi cho khách hàng cùng với gửi bán đại lý, ký gửi, dịch vụ mà đã hoàn thành cùng với bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng kinh tế hay là đơn đặt hàng, nhưng mà chưa được xác định là đã bán.
  • – Hàng hóa cùng với thành phẩm sẽ phản ánh trên tài khoản 157 vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của những doanh nghiệp, kế toán sẽ cần phải mở sổ chi tiết theo dõi về từng loại hàng hóa, thành phẩm cùng với từng lần gửi hàng từ khi mà gửi đi cho đến khi mà có thể xác định là đã bán.
  • – Không phản ánh vào tài khoản 157 về chi phí vận chuyển cùng bốc xếp,… chi hộ khách hàng. Tài khoản 157 sẽ có thể được mở chi tiết để theo dõi về từng loại hàng hóa cũng như là thành phẩm gửi đi bán cùng dịch vụ đã cung cấp cho mỗi khách hàng cùng cho từng cơ sở nhận đại lý.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 157

Bên Nợ tài khoản 157: – Trị giá của hàng hóa cùng với những thành phẩm đã gửi cho khách hàng hay có thể sẽ là gửi bán đại lý, ký gửi; – Trị giá dịch vụ mà đã cung cấp cho khách hàng, nhưng mà chưa hề được xác định là đã bán; – Cuối kỳ kết chuyển về trị giá hàng hóa cùng với lại thành phẩm mà đã gửi đi bán sẽ chưa được xác định là đã bán cuối kỳ. Bên Có: – Trị giá hàng hóa cùng với thành phẩm gửi đi bán, dịch vụ mà đã cung cấp sẽ được xác định là đã bán; – Trị giá của hàng hóa cùng thành phẩm và dịch vụ mà đã gửi đi bị khách hàng trả lại; – Đầu kỳ kết chuyển về trị giá hàng hóa cùng với thành phẩm đã gửi đi bán và cùng dịch vụ đã cung cấp mà chưa được xác định là đã bán đầu kỳ. Số dư bên Nợ: – Trị giá về hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi và dịch vụ đã cung cấp mà chưa được xác định là đã bán trong kỳ.

tài khoản 157
tài khoản 157

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Trường hợp mà doanh nghiệp hạch toán về hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

+ Khi gửi hàng hóa cùng với thành phẩm cho khách hàng, xuất hàng hóa thành phẩm cho những doanh nghiệp nhận bán đại lý cùng với việc ký gửi theo hợp đồng kinh tế sẽ căn cứ phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 157Hàng gửi đi bán
Có TK 156Hàng hóa
Có TK 155Thành phẩm

+ Dịch vụ mà đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng nhưng mà chưa được xác định là đã bán trong kỳ cùng ghi:

Nợ TK 157Hàng gửi đi bán
Có TK 154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

+ Khi hàng mà gửi đi bán cùng với dich vụ đã hoàn thành mà bàn giao cho khách hàng sẽ được xác định là đã bán trong kỳ:

Nếu tách ngay được về thuế gián thu tại thời điểm mà ghi nhận doanh thu thì kế toán sẽ cần phản ánh doanh thu bán hàng hóa cùng với thành phẩm và cung cấp dịch vụ theo giá bán mà chưa có thuế cùng ghi:

Nợ TK 131Phải thu của khách hàng
Có TK 511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Nếu mà không tách ngay được thuế gián thu thì kế toán sẽ ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế. Định kỳ thì kế toán sẽ ghi giảm doanh thu đối với số thuế mà gián thu phải nộp cùng ghi:

Nợ TK 511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

+ Trường hợp hàng hóa cùng với lại thành phẩm mà đã gửi đi bán nhưng mà bị khách hàng trả lại:

Nếu hàng hóa cùng với lại thành phẩm vẫn có thể bán được hay là có thể sửa chữa được cùng ghi:

Nợ TK 156Hàng hóa
Nợ TK 155Thành phẩm
Có TK 157Hàng gửi đi bán.

Nếu mà hàng hóa cùng với lại thành phẩm bị hư hỏng không thể bán được cùng với không thể sửa chữa được cùng ghi:

Nợ TK 632Giá vốn hàng bán
Có TK 157Hàng gửi đi bán.

– Trường hợp mà doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo những phương pháp kiểm kê định kỳ.

+ Đầu kỳ kế toán sẽ kết chuyển giá trị hàng hóa cùng với thành phẩm mà đã gửi cho khách hàng nhưng mà chưa được xác định là đã bán trong kỳ cùng với hàng hóa gửi bán đại lý và ký gửi, giá trị dịch vụ đã bàn giao cho những người đặt hàng nhưng mà chưa được xác định là đã bán trong kỳ cùng ghi:

Nợ TK 632Giá vốn hàng bán (đối với thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ)
Có TK 157Hàng gửi đi bán.

+ Cuối kỳ kế toán sẽ cần căn cứ vào kết quả kiểm kê hàng tồn kho cùng với việc xác định về trị giá hàng hóa, sản phẩm cùng dịch vụ cung cấp cho khách hàng; nhờ bán đại lý cùng với việc ký gửi chưa được coi là đã bán cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 157Hàng gửi đi bán
Có TK 632Giá vốn hàng bán.

Hy vọng là bài viết kết cấu và nội dung của tài khoản 157 theo thông tư 200 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 157 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 152tài khoản 155 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments