Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 155 theo quy định...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 155 theo quy định pháp luật

Tài khoản 155 về thành phẩm là một trong những tài khoản quan trọng trong những quá trình kế toán hàng tồn kho. Vậy nên cụ thể thì tài khoản 155 là gì cùng với những cách hạch toán tài khoản về tài khoản 155 là như thế nào? Cùng luật kế toán tìm hiểu nhé!

tài khoản 155
tài khoản 155

Tài khoản 155 là gì?

Tài khoản 155 là một trong những tài khoản kế toán dùng để phản ánh về giá trị hiện có cùng với tình hình về biến động của những loại thành phẩm của mỗi doanh nghiệp. Thành phẩm là sẽ những sản phẩm đã kết thúc cùng các quá trình chế biến do những bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc là thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù hợp với những tiêu chuẩn kỹ thuật cùng với nhập kho.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 155

 • Tài khoản 155 dùng để phản ánh về giá trị hiện có cùng với lại tình hình biến động của những loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là sẽ những sản phẩm mà đã kết thúc cùng với quá trình chế biến do những bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hay là thuê ngoài gia công xong đã đã được kiểm nghiệm phù hợp với những tiêu chuẩn kỹ thuật cùng với nhập kho. Trong giao dịch xuất khẩu ủy thác thì tài khoản 155 chỉ sử dụng tại bên giao ủy thác và sẽ không sử dụng tại bên nhận ủy thác (bên nhận cùng giữ hộ).
  – Thành phẩm do những bộ phận sản xuất chính cùng sản xuất phụ của doanh nghiệp sản xuất ra cần phải được đánh giá theo giá theo thành sản xuất (giá gốc) sẽ bao gồm:
 • + Chi phí nguyên liệu cùng vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp cùng với chi phí sản xuất chung và cùng những chi phí có liên quan trực tiếp khác đến các việc sản xuất sản phẩm.
 • + Đối với những chi phí sản xuất chung biến đổi sẽ được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo từng chi phí thực tế phát sinh trong kỳ.
 • + Đối với những chi phí sản xuất chung có cố định được phân bổ vào chi phí chế biến cho từng đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường của các máy móc cùng thiết bị sản xuất. Công suất bình thường sẽ là số lượng sản phẩm mà đạt được ở mức trung bình trong những điều kiện sản xuất bình thường.
  – Không được tính vào giá gốc của thành phẩm những chi phí sau:
 • + Chi phí nguyên liệu, vật liệu cùng chi phí nhân công và những chi phí sản xuất, kinh doanh khác có phát sinh trên mức bình thường.
 • + Chi phí bảo quản về hàng tồn kho trừ những khoản chi phí bảo quản về hàng tồn kho cần thiết cho những quá trình sản xuất tiếp theo cùng chi phí bảo quản quy định của Chuẩn mực kế toán về “Hàng tồn kho”.
 • + Chi phí bán hàng.
 • + Chi phí về quản lý doanh nghiệp.
  – Thành phẩm mà thuê ngoài sẽ được gia công chế biến cùng với đánh giá theo giá thành thực tế về gia công chế biến bao gồm: Chi phí nguyên liệu cùng vật liệu trực tiếp, chi phí thuê gia công và cùng những chi phí khác mà có liên quan trực tiếp đến quá trình gia công.
  – Việc tính giá trị thành phẩm tồn kho sẽ được thực hiện theo một trong ba phương pháp sau: Phương pháp về giá thực tế đích danh, phương pháp bình quân gia quyền cùng với phương pháp nhập trước – xuất trước.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 155

tài khoản 155
tài khoản 155

Bên Nợ:

– Trị giá của thành phẩm mà nhập kho;

– Trị giá của những thành phẩm thừa khi kiểm kê;

– Kết chuyển về những giá trị của thành phẩm tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp mà hạch toán hàng tồn kho sẽ theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
Bên Có:

– Trị giá thực tế của thành phẩm về xuất kho.

– Trị giá của thành phẩm khi mà thiếu hụt khi kiểm kê;

– Kết chuyển về trị giá thực tế của những thành phẩm tồn kho đầu kỳ (trường hợp mà doanh nghiệp hạch toán về hàng tồn kho theo những phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ: – Trị giá trên thực tế của thành phẩm tồn kho ở cuối kỳ.
Tài khoản 155 – thành phẩm sẽ có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 1551 – Thành phẩm nhập kho:Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm đã nhập kho (ngoại trừ thành phẩm là bất động sản)
Tài khoản 1557 – Thành phẩm bất động sảnPhản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của thành phẩm bất động sản của doanh nghiệp
Thành phẩm bất động sản gồmQuyền sử dụng đất; nhà; hoặc nhà và quyền sử dụng đất; cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

 1. 1: Trường hợp doanh nghiệp về kế toán hàng tồn kho sẽ cần theo phương pháp kê khai thường xuyên, tài khoản 155 .
 2. – Nhập kho về thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hay có thể là thuê ngoài gia công cùng ghi:
Nợ Tài khoản 155Thành phẩm
Có TK 154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 1. – Xuất kho về thành phẩm gửi đi bán cùng với xuất kho cho những cơ sở mà nhận bán hàng đại lý cùng ký gửi, ghi:
Nợ TK 157Hàng gửi đi bán (gửi bán đại lý)
Có Tài khoản 155Thành phẩm
 1. – Khi mà người mua trả lại về số thành phẩm đã bán: Trường hợp về thành phẩm đã bán mà bị trả lại thuộc các đối tượng chịu thuế GTGT sẽ theo phương pháp khấu trừ thì kế toán sẽ cần phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại theo giá bán mà chưa có thuế GTGT cùng ghi:
Nợ TK 521Các khoản giảm trừ doanh thu (5213)
Nợ TK 3331Thuế GTGT phải nộp (33311)
Có các TK 111, 112, 131, …tổng giá trị của hàng bán bị trả lại

2: Trường hợp mà doanh nghiệp hạch toán về hàng tồn kho theo các phương pháp kiểm kê định kỳ.

– Đầu kỳ thì kế toán sẽ căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm mà đã kết chuyển cuối kỳ trước để có thể kết chuyển về giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào tài khoản 632 về “Giá vốn hàng bán” cùng ghi:

Nợ TK 632Giá vốn hàng bán
Có TK 155Thành phẩm

– Cuối kỳ thì kế toán sẽ căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm tồn kho cùng với lại kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ cùng với ghi:

Nợ TK 155Thành phẩm
Có TK 632Giá vốn hàng bán

Hy vọng là bài viết kết cấu và nội dung của tài khoản 155 theo quy định pháp luật sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 155 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 153tài khoản 156 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments