Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánTài khoản 152 là gì và quy định về tài khoản 152...

Tài khoản 152 là gì và quy định về tài khoản 152 theo thông tư 200

Cách hạch toán về tài khoản 152 về nguyên liệu cùng với vật liệu theo thông tư 200. Nguyên liệu cùng với vật liệu trong doanh nghiệp sẽ là những đối tượng lao động mà mua ngoài hoặc có thể là tự chế biến dùng cho các mục đích như là sản xuất hoặc kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 152 nhé!

tài khoản 152
Tài khoản 152

Khái niệm tài khoản 152

Tài khoản 152 là tài khoản về nguyên liệu cùng với vật liệu

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 152

 • – Tài khoản 152 dùng để phản ánh về trị giá hiện có cùng với các tình hình biến động tăng hoặc là giảm của những loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu cùng với vật liệu của các doanh nghiệp sẽ là những đối tượng lao động mua ngoài hay là tự chế biến dùng cho các mục đích sản xuất cùng với kinh doanh của từng doanh nghiệp. Nguyên liệu cùng với lại vật liệu sẽ phản ánh vào tài khoản 152 được phân loại như dưới :
 • Nguyên liệu, vật liệu chính: Là các loại nguyên liệu cùng với vật liệu khi mà tham gia vào những quá trình sản xuất thì sẽ cấu thành thực thể cùng với lại vật chất, thực thể chính của từng sản phẩm. Vì vậy các khái niệm về nguyên liệu cùng với vật liệu chính sẽ giúp gắn liền với từng doanh nghiệp sản xuất cụ thể, tài khoản 152.
 • Vật liệu phụ: Là các loại vật liệu khi mà tham gia vào các quá trình sản xuất cùng với không cấu thành thực thể chính của từng sản phẩm nhưng mà có thể kết hợp cùng với vật liệu chính để có thể làm thay đổi màu sắc, mùi vị cùng với hình dáng bề ngoài, tăng thêm về chất lượng của sản phẩm hoặc có thể là tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường, cùng với phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật cùng bảo quản đóng gói và sẽ phục vụ cho quá trình lao động.
 • Nhiên liệu: Là những thứ mà có tác dụng cung cấp về nhiệt lượng trong những quá trình sản xuất, kinh doanh và sẽ tạo điều kiện cho quá trình chế tạo ra sản phẩm diễn ra bình thường nhất. Nhiên liệu sẽ có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn cùng với thể khí, tài khoản 152.
 • Vật tư thay thế sẽ là những vật tư dùng để thay thế cùng với sửa chữa máy móc thiết bị cùng phương tiện vận tải, công cụ cùng dụng cụ sản xuất…
 • Vật liệu cùng với thiết bị xây dựng cơ bản: Là các loại vật liệu cùng thiết bị được sử dụng cho các công việc xây dựng cơ bản. Đối với lại thiết bị xây dựng cơ bản sẽ bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp cùng công cụ, khí cụ cùng với vật kết cấu dùng để có thể lắp đặt vào những công trình xây dựng cơ bản.
  – Kế toán nhập, xuất cùng tồn kho nguyên liệu cùng vật liệu trên tài khoản 152 sẽ phải được thực hiện theo những nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực về “Hàng tồn kho”. Nội dung của giá gốc của nguyên liệu cùng với vật liệu sẽ được xác định tuỳ theo vào từng nguồn nhập.
  – Việc tính trị giá của nguyên liệu cùng với vật liệu tồn kho sẽ được thực hiện theo một trong số những phương pháp sau:
 • Phương pháp về giá đích danh;
 • Phương pháp về bình quân gia quyền sau mỗi lần mà nhập hoặc là cuối kỳ;
 • Phương pháp nhập trước cùng với xuất trước. Doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương pháp tính giá nào thì sẽ phải đảm bảo về tính nhất quán trong cả niên độ kế toán.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 152

tài khoản 152
Tài khoản 152

Bên Nợ:

 • Trị giá thực tế của nguyên liệu cùng với vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế cùng với thuê ngoài gia công, chế biến cùng với nhận góp vốn hoặc sẽ là từ những nguồn khác;
 • Trị giá nguyên liệu cùng với vật liệu thừa phát hiện mà khi kiểm kê;
 • Kết chuyển về trị giá thực tế của nguyên liệu cùng vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp mà doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo các phương pháp kiểm kê định kỳ).
  Bên Có: – Trị giá trên thực tế của nguyên liệu cùng với lại vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất cùng kinh doanh, để bán cùng thuê ngoài gia công chế biến và đưa đi góp vốn.
 • Trị giá nguyên liệu cùng với lại vật liệu trả lại người bán hay là được giảm giá hàng mua.
 • Chiết khấu thương mại về nguyên liệu cùng với vật liệu khi mà mua được hưởng; – Trị giá nguyên liệu cùng với vật liệu hao hụt, mất mát phát hiện khi mà kiểm kê;
 • Kết chuyển về trị giá thực tế của nguyên liệu cùng với vật liệu tồn kho của đầu kỳ (trường hợp mà doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp về kiểm kê định kỳ).
  Số dư bên Nợ: – Trị giá thực tế của nguyên liệu cùng với vật liệu tồn kho cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản 152

 1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán tài khoản 152 theo các phương pháp kê khai thường xuyên.
  – Khi mà mua nguyên liệu cùng với vật liệu về nhập kho sẽ căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho cùng với những chứng từ có liên quan phản ánh giá trị nguyên liệu vật liệu nhập kho:
 • Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cùng với ghi:
Nợ TK 152Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có các TK 111, 112, 141, 331, …Tổng giá thanh toán

Nếu thuế GTGT đầu vào mà không được khấu trừ thì giá trị nguyên vật liệu sẽ bao gồm cả thuế GTGT.
– Kế toán nguyên vật liệu sẽ trả lại cho người bán về khoản chiết khấu thương mại hay là sẽ giảm giá hàng bán nhận được khi mà mua nguyên vật liệu:

Trường hợp cần trả lại nguyên vật liệu cho người bán cùng ghi:

Nợ TK 331Phải trả cho người bán
Có TK 152Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 133Thuế GTGT được khấu trừ.
 • – Trường hợp doanh nghiệp mà đã nhận được hóa đơn mua hàng nhưng mà nguyên liệu cùng với lại vật liệu chưa về nhập kho cho doanh nghiệp thì kế toán sẽ cần lưu hóa đơn vào một tập hồ sơ riêng về “Hàng mua đang đi đường”.
 • Nếu mà trong tháng hàng về thì sẽ căn cứ vào hóa đơn cùng với phiếu nhập kho để có thể ghi vào tài khoản 152 về “Nguyên liệu, vật liệu”.
 • Nếu mà đến cuối tháng nguyên liệu cùng với lại vật liệu vẫn chưa về thì sẽ căn cứ vào hóa đơn cùng với kế toán ghi nhận theo giá mà tạm tính:
Nợ TK 151Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có TK 331Phải trả cho người bán;
Có các TK 111, 112, 141, …

Hy vọng là bài viết tài khoản 152 là gì và quy định về tài khoản 152 theo thông tư 200 có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 138tài khoản 151 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments