Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánNội dung của tài khoản 151 theo thông tư 200 và lưu...

Nội dung của tài khoản 151 theo thông tư 200 và lưu ý

Tài khoản 151 sẽ phản ánh về trị giá của những loại hàng hóa cùng với vật tư mà mua ngoài cùng với đã thuộc quyền sở hữu của những doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng cùng bến bãi, kho ngoại quan hoặc là đã về đến doanh nghiệp nhưng mà đang chờ kiểm nhận nhập kho. Cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 151 nhé!

tài khoản 151
Tài khoản 151

Khái niệm tài khoản 151

Tài khoản 151 là tài khoản hàng mua đang đi đường

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 151

Thứ nhất thì tài khoản 151 dùng để phản ánh về trị giá của những loại hàng hóa cùng với vật tư mà mua ngoài và đã thuộc quyền sở hữu của những doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển cùng ở bến cảng, bến bãi cùng với kho ngoại quan hoặc là đã có thể về đến doanh nghiệp nhưng mà vẫn đang chờ kiểm nhận nhập kho.
Thứ hai sẽ là tài khoản 151 về hàng hóa cùng với vật tư mà được coi là thuộc quyền sở hữu của những doanh nghiệp nhưng mà chưa nhập kho cùng với nó sẽ bao gồm:

  • – Hàng hóa cùng với vật tư mua ngoài mà đã thanh toán tiền hay là đã chấp nhận thanh toán nhưng mà còn để ở kho người bán cùng với ở bến cảng, bến bãi hay đang trên đường vận chuyển, tài khoản 151.
  • – Hàng hóa cùng với vật tư mua ngoài mà đã về đến doanh nghiệp nhưng mà đang chờ kiểm nghiệm cùng với sẽ kiểm nhận nhập kho.
    Thứ ba sẽ là kế toán hàng mua mà đang đi đường được sẽ ghi nhận trên tài khoản 151 theo những nguyên tắc giá gốc quy định trong các chuẩn mực kế toán về “Hàng tồn kho”.
    Thứ tư, tài khoản 151 thì hàng ngày khi mà nhận được hóa đơn mua hàng, nhưng mà hàng thì lại chưa về nhập kho thì kế toán sẽ chưa ghi sổ mà sẽ tiến hành đối chiếu cùng với hợp đồng kinh tế cùng với lưu hóa đơn vào tập hồ sơ riêng: “Hàng mua mà đang đi đường”.
    Trong tháng, tài khoản 151 nếu mà hàng về nhập kho, thì kế toán sẽ căn cứ vào phiếu nhập kho cùng với hóa đơn mua hàng sẽ ghi sổ trực tiếp vào những tài khoản 152 “nguyên liệu, vật liệu”, tài khoản 153 sẽ là “Công cụ, dụng cụ”, tài khoản 156 là “Hàng hóa”, tài khoản 158 sẽ là “Hàng hoá kho bảo thuế”.
    Thứ năm tài khoản 151 là nếu mà cuối tháng hàng mà vẫn chưa về thì sẽ căn cứ vào hóa đơn mua hàng ghi vào tài khoản 151 là “Hàng mua đang đi đường”. Kế toán sẽ cần phải mở chi tiết để có thể theo dõi hàng mua mà đang đi đường theo từng chủng loại hàng hóa cùng với vật tư, từng lô hàng cùng từng hợp đồng kinh tế.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 151

tài khoản 151
Tài khoản 151

Bên Nợ:

Trị giá hàng hóa cùng với vật tư mà đã mua đang đi đường;
Kết chuyển trị giá thực tế của những hàng vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (trường hợp mà doanh nghiệp cần hạch toán hàng tồn kho thì sẽ theo phương pháp về việc kiểm kê định kỳ).

Bên Có:

Trị giá hàng hóa cùng với vật tư đã mua mà đang đi đường đã về nhập kho hoặc là đã chuyển giao thẳng cho khách hàng;
Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa cùng với lại vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (trường hợp mà doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo các phương pháp về kiểm kê định kỳ).
Số dư bên Nợ: Trị giá hàng hóa cùng với lại vật tư đã mua nhưng mà còn đang đi đường (chưa về nhập kho của doanh nghiệp).

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

– Trường hợp mà doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho sẽ theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Cuối kỳ kế toán sẽ căn cứ vào hóa đơn mua hàng của những loại hàng mà mua chưa về nhập kho, nếu thuế GTGT đầu vào mà được khấu trừ cùng ghi:

Nợ TK 151Hàng mua đang đi đường (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331Phải trả cho người bán; hoặc
Có các TK 111, 112, 141,…

Trường hợp mà thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị của hàng mua sẽ bao gồm cả thuế GTGT. Sang tháng sau khi mà hàng về nhập kho cùng với sẽ căn cứ hóa đơn, cùng với phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 153Công cụ, dụng cụ
Nợ TK 156Hàng hóa
Có TK 151Hàng mua đang đi đường.

Trường hợp mà sang tháng sau hàng hóa cùng với vật tư đã mua đang đi đường sẽ không nhập kho mà sẽ giao thẳng cho khách hàng theo những hợp đồng kinh tế tại các phương tiện cùng với sẽ tại kho người bán, tại bến cảng cùng bến bãi, hoặc là có thể gửi thẳng cho khách hàng cùng gửi bán đại lý cùng với ký gửi, ghi:

Nợ TK 632Giá vốn hàng bán; hoặc
Nợ TK 157Hàng gửi đi bán
Có TK 151Hàng mua đang đi đường.

Trường hợp mà hàng mua đang đi đường mà bị hao hụt cùng với mất mát phát hiện ngay sau khi mà phát sinh hay khi kiểm kê cuối kỳ sẽ cần căn cứ vào biên bản về mất mát cùng hao hụt, kế toán và sẽ phản ánh về giá trị hàng tồn kho bị mất mát cùng hao hụt, ghi:

Nợ TK 1381Tài sản thiếu chờ xử lý
Có TK 151Hàng mua đang đi đường.

Trường hợp mà các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo những phương pháp kiểm kê định kỳ.
Đầu kỳ thì kế toán sẽ căn cứ trị giá thực tế hàng hoá cung với vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước khi mà kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa cùng với vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi:

Nợ TK 611Mua hàng
Có TK 151Hàng mua đang đi đường.

Cuối kỳ thì kế toán sẽ cần căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ) cùng ghi:

Nợ TK 151Hàng mua đang đi đường
Có TK 611Mua hàng

Hy vọng là bài viết nội dung của tài khoản 151 theo thông tư 200 và lưu ý sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 151 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 141tài khoản 152 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments