Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánNhững lưu ý mới nhất về tài khoản 136 theo quy định...

Những lưu ý mới nhất về tài khoản 136 theo quy định pháp luật

Tài khoản 136 dùng để phản ánh về những tài khoản nợ cần phải thu cùng với các tình hình thanh toán về khoản nợ cần thu của mỗi doanh nghiệp. Cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 136 nhé!

tài khoản 136
ghi sổ kép

Khái niệm tài khoản 136

Tài khoản 136 là tài khoản phải thu nội bộ

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 136

 • – Tài khoản 136 dùng để phản ánh những khoản nợ phải thu cùng với những tình hình thanh toán về những khoản nợ cần phải thu của doanh nghiệp đối với những đơn vị cấp dưới hoặc là giữa những đơn vị cấp dưới mà trực thuộc doanh nghiệp độc lập. Những đơn vị cấp dưới mà trực thuộc trong các trường hợp này sẽ là những đơn vị mà không có tư cách pháp nhân cùng với hạch toán phụ thuộc nhưng mà có tổ chức của công tác kế toán, như là những chi nhánh, xí nghiệp cùng với ban quản lý dự án… hạch toán sẽ phụ thuộc vào doanh nghiệp.
  – Quan hệ thanh toán giữa những doanh nghiệp với những công ty thành viên cùng xí nghiệp… sẽ là đơn vị có tư cách pháp nhân cùng với hạch toán độc lập và sẽ không phản ánh trong tài khoản 136 mà sẽ phản ánh như là đối với những công ty con.
  – Nội dung những khoản phải thu nội bộ sẽ phản ánh vào các tài khoản 136 bao gồm:
 • + Ở các doanh nghiệp cấp trên :
 • Vốn cùng quỹ, kinh phí đã giao và đã cấp cho cấp dưới;
 • Những khoản mà cấp dưới sẽ phải nộp lên cấp trên theo các quy định;
 • Những khoản nhờ cấp dưới thu hộ;
 • Những khoản đã chi cùng với đã trả hộ cấp dưới;
 • Những khoản mà đã giao cho những đơn vị trực thuộc để có thể thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ cùng với nhận lại các giá trị giao khoán nội bộ;
 • Những khoản mà phải thu vãng lai khác.
 • – Ở các đơn vị cấp dưới nhưng mà không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 • Những khoản mà được doanh nghiệp cấp trên cấp nhưng mà chưa nhận được;
 • Giá trị sản phẩm cùng với hàng hóa dịch vụ chuyển cho các đơn vị cấp trên hay là những đơn vị nội bộ khác để bán; Doanh thu bán hàng hóa cùng với việc cung cấp dịch vụ cho những đơn vị nội bộ;
 • Những khoản nhờ vào doanh nghiệp cấp trên hay là đơn vị nội bộ khác thu hộ;
 • Những khoản đã chi cùng với đã trả hộ doanh nghiệp cấp trên những đơn vị nội bộ khác;
 • Những khoản mà phải thu nội bộ vãng lai khác.
  Tài khoản 136 sẽ cần phải hạch toán chi tiết theo mỗi đơn vị cấp dưới mà có quan hệ thanh toán cùng với theo dõi riêng về từng khoản phải thu nội bộ. Doanh nghiệp sẽ cần có những biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm những khoản nợ phải thu nội bộ trong kỳ kế toán.
  Cuối kỳ kế toán sẽ cần phải kiểm tra, đối chiếu cùng với sẽ xác nhận số phát sinh cùng số dư tài khoản 136 “Phải thu nội bộ” cùng tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” với những đơn vị cấp dưới có mà quan hệ theo từng nội dung của thanh toán. Tiến hành thanh toán bù trừ theo từng khoản của mỗi đơn vị cấp dưới mà có quan hệ đồng thời hạch toán bù trừ trên 2 tài khoản 136 “Phải thu nội bộ” cùng với tài khoản 336 “Phải trả nội bộ”. Khi mà đối chiếu, nếu mà có sự chênh lệch cùng với sẽ phải tìm nguyên nhân cùng với việc điều chỉnh kịp thời.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 136

tài khoản 136
Tài khoản 136

Bên Nợ:

– Số vốn kinh doanh đã giao cho những đơn vị cấp dưới; – Kinh phí của chủ đầu tư giao cho BQLDA; Những khoản khác mà được ghi tăng số cần phải thu của các chủ đầu tư đối với lại BQLDA; – Các khoản đã chi hộ cùng với việc trả hộ doanh nghiệp cấp trên hay là những đơn vị nội bộ; – Số tiền mà doanh nghiệp cấp trên sẽ phải thu về cùng những mà khoản đơn vị cấp dưới phải nộp; – Số tiền đơn vị cấp dưới sẽ phải thu về, những khoản cấp trên cần phải giao xuống; – Số tiền mà cần phải thu về sản phẩm, hàng hoá cùng dịch vụ giữa những đơn vị nội bộ với nhau. – Những khoản phải thu về nội bộ khác.
Bên Có: – Thu hồi vốn cùng với quỹ ở đơn vị cấp dưới; – Quyết toán với những đơn vị cấp dưới về kinh phí sự nghiệp đã cấp cùng với đã sử dụng; – Giá trị TSCĐ sẽ hoàn thành chuyển lên từ BQLDA; Các khoản khác mà được ghi giảm số phải thu của những chủ đầu tư đối với lại BQLDA; – Số tiền mà đã thu về những khoản phải thu trong nội bộ; – Bù trừ phải thu cùng với sẽ phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng.
Số dư bên Nợ:

– Số nợ sẽ còn phải thu ở những đơn vị nội bộ.
Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ có 4 tài khoản ở cấp 2:

– Tài khoản 1361 – Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc: Tài khoản 1361 sẽ chỉ mở ở những doanh nghiệp cấp trên để có thể phản ánh về các số vốn kinh doanh hiện mà có ở các đơn vị cấp dưới mà không có tư cách pháp nhân hạch toán cùng với sẽ phụ thuộc do các doanh nghiệp cấp trên giao.

– Tài khoản 1362 – Phải thu nội bộ về các chênh lệch tỷ giá: Tài khoản 1362 chỉ mở ở những doanh nghiệp là Chủ đầu tư mà có thành lập BQLDA, dùng để có thể phản ánh về những khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh ở những BQLDA chuyển lên.

– Tài khoản 1363 – Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá: Tài khoản 1363 chỉ mở ở những doanh nghiệp là sẽ là chủ đầu tư mà có thành lập BQLDA, dùng để có thể phản ánh về khoản chi phí đi vay mà được vốn hóa phát sinh tại BQLDA.

Phương pháp kế toán liên quan tài khoản 136

 1. – Khi chi hộ cùng với việc trả hộ doanh nghiệp cấp trên và những đơn vị nội bộ khác:
 2. Nợ Tài khoản 136: phải thu nội bộ (1368)
 3. Có các TK 111 cùng với 112.
 4. – Căn cứ vào các thông báo của doanh nghiệp cấp trên về những số quỹ khen thưởng cùng với phúc lợi được cấp, ghi:
 5. Nợ Tài khoản 136: phải thu nội bộ (1368)
 6. Có 353: quỹ khen thưởng về phúc lợi.
  – Khi mà bán sản phẩm, hàng hóa cùng với việc cung cấp dịch vụ cho những đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, sẽ tùy thuộc vào những đặc điểm của các hoạt động cùng với phân cấp của từng đơn vị:
 7. Trường hợp mà những đơn vị hạch toán sẽ phụ thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu cùng với ghi:
Nợ TK 136Phải thu nội bộ (1368)
Có TK 511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao dịch bán hàng nội bộ)
Có TK 333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Hy vọng là bài viết hững lưu ý mới nhất về tài khoản 136 theo quy định pháp luật sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 136 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 133tài khoản 138 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments