Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánTất tần tật thông tin về tài khoản 133 theo quy định...

Tất tần tật thông tin về tài khoản 133 theo quy định của thông tư 200

Tài khoản 133 về thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là gì? Tài khoản này sẽ được quy định theo thông tư 133 cùng với thông tư 200 có điểm gì khác nhau? Luật kế toán xin chia sẻ đến bạn đọc toàn bộ các quy định về tài khoản 133 qua bài viết dưới đây.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 333 theo thông tư 200
Tài khoản 133

Khái niệm tài khoản 133

Tài khoản 133 là về thuế GTGT được khấu trừ.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 133

Tài khoản 133 dùng để phản ánh về số thuế GTGT đầu vào mà được khấu trừ cùng với đã khấu trừ và cũng còn được khấu trừ của doanh nghiệp.
Kế toán sẽ cần phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào và tài khoản 133 được khấu trừ cùng với thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp mà không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào có thể được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ thì kế toán sẽ cần phải xác định số thuế GTGT mà được khấu trừ cùng với sẽ không được khấu trừ theo những quy định của pháp luật về thuế GTGT.
Số thuế GTGT đầu vào mà không được khấu trừ sẽ được tính vào giá trị tài sản được mua cùng giá vốn của hàng bán ra hay là chi phí sản xuất cùng với kinh doanh mỗi theo từng trường hợp cụ thể.
Việc xác định về số thuế GTGT đầu vào mà được khấu trừ, kê khai cùng với những quyết toán cùng với nộp thuế sẽ phải tuân thủ theo đúng những quy định của pháp luật về thuế GTGT

Kết cấu và nội dung của tài khoản 133

Bên Nợ tài khoản 133:

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
Bên Có tài khoản 133:

Số thuế GTGT đầu vào mà đã khấu trừ; – Kết chuyển về số thuế GTGT đầu vào mà không được khấu trừ; – Thuế GTGT đầu vào của những hàng hóa mua vào nhưng mà đã trả lại cùng với đã được giảm giá; – Số thuế GTGT của đầu vào đã được hoàn lại.
Số dư bên Nợ: Số thuế GTGT đầu vào sẽ còn được khấu trừ cùng với số thuế GTGT đầu vào mà được hoàn lại nhưng mà NSNN chưa hoàn trả.
Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng mà được khấu trừ sẽ có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụPhản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá cùng dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất cùng kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thuộc đối tượng mà chịu thuế GTGT mà tính theo phương pháp khấu trừ thuế.
Tài khoản 1332Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố địnhPhản ánh thuế GTGT đầu vào của những quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định dùng vào những hoạt động sản xuất cùng kinh doanh hàng hóa cùng với dịch vụ thuộc những đối tượng chịu thuế GTGT tính theo những phương pháp khấu trừ thuế của những quá trình mua sắm bất động sản đầu tư.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

ghi sổ kép
Tài khoản 133
  • – Khi mua hàng tồn kho cùng TSCĐ, BĐSĐT, nếu mà thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, 217,611Giá chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
Có các TK 111, 112, 331,Tổng giá thanh toán
  • – Khi mua vật tư, hàng hoá cùng với công cụ, dịch vụ mà dùng ngay vào sản xuất cùng kinh doanh, nếu mà thuế GTGT đầu vào và được khấu trừ, ghi:
Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 242Giá chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có các TK 111, 112, 331Tổng giá thanh toán
  • – Khi mà mua hàng hoá giao bán ngay cho những khách hàng (không qua nhập kho), nếu thuế GTGT mà được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 632Giá vốn hàng bán (giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có các TK 111, 112, 331Tổng giá thanh toán
  • – Khi mà nhập khẩu vật tư cùng với hàng hoá, TSCĐ:
  • + Kế toán khi mà phản ánh giá trị vật tư cùng với hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu bao gồm về tổng số tiền phải thanh toán cho những người bán (theo tỷ giá giao dịch thực tế), thuế nhập khẩu cùng với thuế tiêu thụ đặc biệt, cùng thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có) và chi phí vận chuyển, ghi:
Nợ TK 152, 153, 156, 211
Có TK 331Phải trả cho người bán
Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ)
Có TK 3332Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Có TK 3333Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
Có TK 33381Thuế Bảo vệ môi trường
Có các TK 111, 112, …
  • + Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu mà được khấu trừ cùng với ghi:
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
Có TK 333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312)
  • – Trường hợp hàng đã mua cùng với đã trả lại hoặc là hàng đã mua được giảm giá do kém cùng với việc mất phẩm chất: Căn cứ vào những chứng từ xuất hàng trả lại cho những bên bán và cùng với các chứng từ liên quan cùng với những kế toán phản ánh giá trị hàng đã mua cùng với đã trả lại cho người bán hoặc là hàng đã mua được giảm giá cùng với thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 331Tổng giá thanh toán
Có TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào của hàng mua trả lại hoặc được giảm giá)
Có các TK 152, 153, 156, 211, …giá mua chưa có thuế GTGT
  • – Trường hợp mà không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được mà khấu trừ:
  • a) Khi mua vật tư cùng với hàng hóa, TSCĐ và ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213Giá mua chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào)
Có các TK 111, 112, 331, …
  • b) Cuối kỳ những kế toán sẽ cần tính cùng với xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cùng với không được khấu trừ theo những quy định của pháp luật về thuế GTGT, tài khoản 133. Đối với số thuế GTGT đầu vào thì sẽ không được khấu trừ cùng với tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ và ghi:
Nợ TK 632Giá vốn hàng bán
Có TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Hy vọng là bài viết tất tần tật thông tin về tài khoản 133 theo quy định của thông tư 200 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 133 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 313tài khoản 136 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments