Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánThế nào là tài khoản 113 và những điểm cần lưu ý

Thế nào là tài khoản 113 và những điểm cần lưu ý

Để sử dụng hiệu quả tài khoản kế toán thì bạn cần tìm hiểu các loại tài khoản nằm trong hệ thống tài khoản kế toán này. Hôm nay, chúng ta hãy cùng với luật kế toán cùng tìm hiểu qua về tài khoản 113 và những điểm gì cần lưu ý.

tài khoản 113

Tài khoản 113 là gì?

Tài khoản 113 là loại tài khoản kế toán dùng để phản ánh nội dung về các khoản tiền của doanh nghiệp đã tiến hành nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước. Hay đã gửi bưu điện để chuyển đến cho Ngân hàng nhưng chưa nhận thông báo của ngân hàng tức chưa nhận được giấy báo Có, các khoản tiền này đã trả cho doanh nghiệp khác hay có thể đã tiến hành làm thủ tục chuyển tiền xuất phát từ tài khoản tại Ngân hàng để trả cho doanh nghiệp khác nhưng vẫn chưa thể nhận được loại giấy có nội dung là giấy báo Nợ hay bản sao kê của Ngân hàng có liên quan.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 113

Tiền đang được chuyển đi bao gồm các khoản tiền là tiền Việt Nam và các loại tiền ngoại tệ đang thực hiện việc chuyển đi trong các trường hợp sau cụ thể như sau:

– Thực hiện thu tiền mặt hoặc loại séc nộp thẳng vào Ngân hàng cụ thể;

– Chuyển tiền qua hình thức là dùng đường bưu điện để thực hiện việc chi trả cho doanh nghiệp khác;

– Thu tiền với nội dung liên quan đến bán hàng để thực hiện chuyển thẳng vào Kho bạc để thực hiện việc nộp thuế (hình thức giao tiền tay ba giữa các doanh nghiệp cụ thể với người mua hàng và với đối tượng thứ ba là Kho bạc Nhà nước).

Kết cấu và nội dung của tài khoản 113

tài khoản 113
tài khoản 113

Bên Nợ tài khoản 113 với nội dung thể hiện như:

– Các khoản là hình thức tiền mặt hoặc các loại séc bằng tiền mệnh giá Việt Nam, ngoại tệ đã thực hiện việc nộp vào Ngân hàng hoặc có thể đã gửi bằng đường bưu điện để thực hiện việc chuyển vào Ngân hàng nhưng vấn chưa nhận được loại giấy xác nhận là giấy báo Có;

– Chênh lệch liên quan đến nội dung về tỷ giá hối đoái do đã thực hiện công đoạn là đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang tiến hành chuyển tại thời điểm thực hiện quá trình báo cáo.

Bên Có tài khoản 113 với nội dung thể hiện như sau:

– Số tiền đã thực hiện việc kết chuyển vào tài khoản 112 – Đây là loại Tiền gửi Ngân hàng, hoặc là loại tài khhoản có liên quan đến nội dung này;

– Chênh lệch liên quan đến vấn đề về tỷ giá hối đoái do đánh giá lại về số dư ngoại tệ là tiền đang thực hiện công đoạn chuyển đi tại thời điểm thực hiện hoạt động báo cáo.

Số dư bên Nợ có nội dung như sau:

– Các khoản tiền vẫn còn đang được chuyển đi tại thời điểm thực hiện công đoạn báo cáo.

Tài khoản 113 – Đây là loại tài khoản liên quan đến hình thức Tiền đang chuyển, loại này có 2 tài khoản cấp 2

– Tài khoản 1131 – Đây là loại tài khoản liên quan đến Tiền Việt Nam: Phản ánh nội dung về số tiền Việt Nam đang được chuyển.

– Tài khoản 1132 – Đây là loại tài khoản liên quan đến Ngoại tệ: Phản ánh rõ số ngoại tệ đang được thực hiện chuyển.

Cùng tìm hiểu thêm về tài khoản 112tài khoản 111

Những điều cần lưu ý về tài khoản 113

Tài khoản 113 là loại tài khoản dùng để phản ánh rất rõ các khoản tiền của cơ quan hải quan đã tiến hành nộp vào Kho bạc Nhà nước, sau đó sẽ thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử của hải quan do bên liên quan giao dịch là ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng vẫn chưa nhận được bất kì báo có nào có liên quan của Kho bạc Nhà nước;

– Chứng từ dùng để thực hiện việc hạch toán vào tài khoản 113 sẽ là các loại chứng từ như: Chứng từ tiến hành xuất quỹ tiền mặt để thực hiện nộp vào Kho bạc Nhà nước, hay chứng từ cụ thể có liên quan của Kho bạc Nhà nước, các loại chứng từ liên quan của ngân hàng đưa ra (nếu có);

– Chỉ thực hiện việc hạch toán vào Tài khoản 113 về nội dung liên quan đến các khoản tiền của cơ quan hải quan đã thực hiện việc nộp vào Kho bạc Nhà nước, sau đó sẽ thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử của hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được bất kì loại giấy báo có nào của Kho bạc Nhà nước.

Cũng trong điều kiện cụ thể này có quy định rõ về khoản tiền đang chuyển bao gồm 2 loại đó là, tiền Việt Nam và ngoại tệ đã được sử dụng cụ thể và rõ ràng trong các trường hợp chi tiết như sau:

  • Thu tiền hình thức là tiền mặt hoặc các loại séc nộp thẳng vào ngân hàng
  • Chuyển tiền qua đường bưu điện để thực hiện việc chi trả cho doanh nghiệp khác
  • Thu tiền liên quan đến nội dung bán hàng chuyển thẳng vào kho bạc để thực hiện công việc nộp thuế (giao tiền tay ba được thực hiện giữa doanh nghiệp với cụ thể người mua hàng và đối với bên kho bạc Nhà nước).

Hi vọng những thông tin giá trị trên đây về tài khoản 113 sẽ mang lại cho bạn những điều bổ ích và cần thiết để giúp bạn trong công tác kế toán và các nghiệp vụ liên quan đi kèm,

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments