Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánTìm hiểu về kết cấu và nội dung của tài khoản 112...

Tìm hiểu về kết cấu và nội dung của tài khoản 112 theo quy định

Tài khoản 112 dùng để phản ánh số hiện có cùng với tình hình biến động tăng và giảm những khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của các doanh nghiệp. Cùng luật kế toán tìm hiểu hệ tống tài khoản kế toán nhé!

ghi sổ kép
tài khoản 112

Tài khoản 112 là gì ?

Tài khoản 112 là tài khoản tiền gửi Ngân hàng. Căn cứ để có thể hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” sẽ là các giấy báo có cùng với báo nợ hay là bản sao kê của Ngân hàng kèm theo những chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu cùng séc chuyển khoản cùng séc bảo chi,…).

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 112

Khi mà nhận được chứng từ mà của ngân hàng gửi đến thì kế toán sẽ phải kiểm tra tài khoản 112 cùng với đối chiếu lại với chứng từ gốc có kèm theo. Nếu mà có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của các doanh nghiệp, số liệu ở các chứng từ gốc cùng với lại số liệu trên chứng từ của Ngân hàng thì doanh nghiệp sẽ cần phải thông báo cho Ngân hàng để có thể cùng đối chiếu, xác minh và cùng xử lý kịp thời. Cuối tháng mà chưa xác định được các nguyên nhân chênh lệch thì kế toán sẽ cần ghi sổ theo các số liệu của Ngân hàng trên giấy báo nợ, giấy báo có hoặc là bản sao kê tài khoản 112. Số chênh lệch ghi vào bên nợ TK 138 “Phải thu khác” hoặc là sẽ ghi vào bên có TK 338 “Phải trả, phải nộp khác”. Sang tháng sau sẽ tiếp tục kiểm tra cùng với đối chiếu và sẽ xác định nguyên nhân để có thể điều chỉnh số liệu ghi sổ.

Ở các doanh nghiệp có những tổ chức cùng với bộ phận phụ thuộc không tổ chức kế toán riêng, sẽ có thể mở các tài khoản chuyên thu, chuyên chi hay là mở tài khoản thanh toán để có thể phù hợp và để thuận tiện cho việc giao dịch cùng với thanh toán. Kế toán sẽ phải mở sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi.

Phải tổ chức hạch toán chi tiết về số tiền gửi theo từng tài khoản ở Ngân hàng và để tiện cho việc kiểm tra cùng với đối chiếu.

Khoản thấu chi của ngân hàng sẽ không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân hàng mà cần được phản ánh tương tự như là các khoản vay của ngân hàng.

Khi phát sinh những giao dịch bằng ngoại tệ thì kế toán sẽ phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo các nguyên tắc như:

  • Bên Nợ Tài khoản 1122 sẽ áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng các trường hợp mà rút quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì sẽ phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo các tỷ giá ghi trên sổ kế toán của tài khoản 1112.
  • Bên Có Tài khoản 1122 đã áp dụng tỷ giá bình quân gia quyền di động hoặc là tỷ giá giao dịch thực tế.

Vàng tiền tệ đã được phản ánh trong tài khoản này là vàng đã được sử dụng với các chức năng như là cất trữ giá trị, không bao gồm những loại vàng đã được phân loại đó là hàng tồn kho cùng sử dụng với mục đích đó là nguyên vật liệu để có thể sản xuất sản phẩm hoặc là hàng hoá để bán.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 112

Bên Nợ:
Những khoản tiền Việt Nam cùng ngoại tệ và vàng tiền tệ gửi vào Ngân hàng.
Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đã đánh giá lại số dư mà ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp mà tỷ giá ngoại tệ tăng so với đồng Việt Nam).
Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại các thời điểm báo cáo

Bên Có:
Những khoản tiền Việt Nam cùng ngoại tệ và vàng tiền tệ rút ra từ Ngân hàng.
Chênh lệch tỷ giá hối đoái do có đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.
Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại các thời điểm báo cáo

Số dư bên Nợ:
Số tiền Việt Nam cùng với ngoại tệ và vàng tiền tệ hiện còn gửi tại Ngân hàng tại các thời điểm báo cáo.

Nội Dung
Tài khoản 112 – Tiền gửi vào Ngân hàng sẽ có 3 tài khoản cấp 2:
Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào cùng với rút ra và hiện sẽ đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.
Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh về số tiền gửi vào cùng với rút ra, hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ với những loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.
Tài khoản 1123 – Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động cùng với các giá trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp mà đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

ghi sổ cái
Tài khoản 112

Cách hạch toán tài khoản 112

Cách hạch toán tài khoản 112
Khi mà nhận được tiền của Ngân sách Nhà nước thanh toán về khoản trợ cấp cùng với các trợ giá bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi cho ngân hàng.
Có TK 333 – Thuế cùng với các khoản phải nộp Nhà nước.
Khi mà phát sinh những khoản doanh thu hoạt động tài chính cùng với những khoản thu nhập khác bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi cho ngân hàng (tổng giá thanh toán),
Có TK 515 – Doanh thu của các hoạt động tài chính (giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 711 – Thu nhập khác (giá mà chưa có thuế GTGT)
Có TK 3331 – Thuế GTGT mà phải nộp.
Xuất quỹ tiền mặt gửi vào các tài khoản tại Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi cho ngân hàng.
Có TK 111 – Tiền mặt.
Nhận được tiền ứng trước hay là khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản cùng với sẽ căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng.
Có TK 131 – Phải thu của những khách hàng.
Có TK 113 – Tiền đang chuyển.
Thu hồi những khoản nợ cần phải thu, cho vay cùng với ký cược, ký quỹ bằng tiền gửi ngân hàng cùng với nhận ký quỹ, ký cược của những doanh nghiệp khác bằng số tiền gửi ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121 cung với 1122)
Có các TK 128, 131 cùng 136, 141, 244 và 344.
Khi mà nhận được vốn góp của chủ sở hữu bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi cho ngân hàng.
Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Khi nhận tiền của những bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh mà không thành lập pháp nhân để có thể trang trải cho những hoạt động chung, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi cho ngân hàng
Có TK 338 – Phải trả cùng với phải nộp khác.

Hy vọng là bài viết về tìm hiểu về kết cấu và nội dung của tài khoản 112 theo quy định sẽ mang đến cho bạn thật là nhiều thông tin về phương pháp trực tiếp, và cùng luật kế toán tìm thêm về tài khoản 112 cùng tài khoản 111 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments