Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeChưa phân loạiSổ kế toán là gì và những nội dung cần có trong...

Sổ kế toán là gì và những nội dung cần có trong sổ kế toán

Sổ kế toán sẽ dùng để ghi chép và hệ thống sẽ lưu giữ toàn bộ những nghiệp vụ kinh tế cùng với tài chính đã phát sinh có liên quan đến những đơn vị kế toán. Cùng luật kế toán làm sáng tỏ một số những nội dung mà pháp luật quy định về sổ kế toán nhé!

sổ kế toán
sổ kế toán

Sổ kế toán là gì?

Sổ kế toán sẽ dùng để ghi chép, hệ thống cùng với lưu giữ toàn bộ những nghiệp vụ kinh tế cùng tài chính mà đã phát sinh và có liên quan đến các đơn vị kế toán. Sổ kế toán sẽ là các tờ sổ đã được xây dựng theo các mẫu nhất định mà có liên hệ chặt chẽ đến với nhau và dùng để ghi chép cùng với các nghiệp vụ kinh tế theo đúng những phương pháp kế toán cùng với trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán. Nhằm có thể cung cấp những thông tin mà phục vụ các công tác lãnh đạo cùng với quản lý những hoạt động kinh tế tài chính mà có trong đơn vị. Sổ kế toán là sổ mà dùng để ghi chép, hệ thống cùng với lưu giữ các nghiệp vụ kinh tế cùng tài chính đã phát sinh và có liên quan của tổ chức cùng cá nhân mà thuộc diện áp dụng luật kế toán. Tổ chức cùng cá nhân lập sổ kế toán sẽ gọi là đơn vị kế toán. Sổ kế toán sẽ phải ghi rõ họ tên cùng đơn vị kế toán, tên sổ cùng ngày tháng năm lập sổ cùng ngày tháng năm khoá sổ cùng chữ kí của người lập sổ, kế toán trưởng cùng với những người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, số trang, các đóng dấu giáp lai.

Các loại sổ kế toán

Sổ kế toán tổng hợp
Sổ nhật ký dùng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế cùng với tài chính sẽ phát sinh trong mỗi kỳ kế toán cùng với trong một niên độ kế toán cùng với theo trình tự thời gian thì những quan hệ đối ứng với những tài khoản của các nghiệp vụ. Số liệu kì kế toán mà trên sổ nhật ký sẽ phản ánh tổng số phát sinh bên nợ cùng với bên có của tất cả những tài khoản kế toán đã sử dụng ở doanh nghiệp. Sổ nhật ký sẽ phải phản ánh đầy đủ những nội dung như:
Ngày, tháng mà ghi sổ.
Số hiệu cùng ngày, tháng của những chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
Tóm tắt những nội dung của nghiệp vụ kinh tế cùng tài chính phát sinh.
Số tiền của nghiệp vụ kinh tế cùng với tài chính phát sinh.

Sổ cái sẽ dùng để ghi chép về những nghiệp vụ kinh tế cùng tài chính phát sinh trong mỗi kỳ cùng trong một trong niên độ kế toán theo những tài khoản kế toán đã được quy định trong các chế độ tài khoản kế toán đã áp dụng cho mỗi doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên sổ cái sẽ phản ánh tổng hợp về tình hình tài sản cùng nguồn vốn cùng tình hình, kết quả hoạt động sản xuất cùng kinh doanh của doanh nghiệp. Sổ cái sẽ cần phải phản ánh đầy đủ những nội dung như sau:
Ngày, tháng mà ghi sổ.

Số hiệu cùng ngày, tháng của những chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
Tóm tắt những nội dung của nghiệp vụ kinh tế cùng tài chính phát sinh.
Số tiền của nghiệp vụ kinh tế cùng với tài chính phát sinh vào từ bên nợ hay là bên có của mỗi tài khoản.

Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ, thẻ kế toán chi tiết sẽ dùng để ghi chép những nghiệp vụ kinh tế cùng tài chính phát sinh mà có liên quan đến những đối tượng kế toán cần thiết và phải theo dõi chi tiết về những yêu cầu quản lý. Số liệu mà trên sổ, thẻ kế toán chi tiết sẽ cung cấp những thông tin phục vụ cho những việc quản lý của từng loại tài sản cùng nguồn vốn, doanh thu cùng chi phí chưa đã được chi tiết trên sổ nhật ký cùng sổ cái. Số lượng cùng với những kết cấu của các sổ cùng thẻ kế toán chi tiết mà không quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào những quy định mà mang tính hướng dẫn tại những chế độ kế toán về sổ cùng với thẻ kế toán chi tiết cùng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để có thể mở các sổ cùng thẻ kế toán chi tiết cần thiết và phù hợp.

Nội dung cần có trong sổ kế toán

sổ kế tóan
sổ kế toán
 1. Sổ kế toán thì phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
  Ngày, tháng và năm mà ghi sổ,
  Số hiệu cùng với ngày, tháng và năm của từng chứng từ kế toán mà dùng làm căn cứ ghi sổ,
  Tóm tắt những nội dung của nghiệp vụ kinh tế cùng với tài chính phát sinh,
  Số tiền của nghiệp vụ kinh tế cùng tài chính phát sinh đã ghi vào các tài khoản kế toán,
  Số dư đầu kỳ cùng số phát sinh trong kỳ cùng số dư cuối kỳ.
 2. Sổ kế toán sẽ gồm sổ kế toán tổng hợp cùng với sổ kế toán chi tiết.
 3. Bộ Tài chính đã có quy định chi tiết về sổ kế toán là các đơn vị sẽ cần phải tuân thủ các quy định của những chế độ kế toán hiện hành về mỗi sổ kế toán. Hệ thống của kế toán doanh nghiệp đã ban hành những mẫu của sổ kế toán chủ yếu cho những đơn vị kế toán.
 • Mẫu sổ kế toán bắt buộc thì sẽ được sử dụng cho tất cả những đơn vị kế toán cùng với trong các quá trình thực hiện những đơn vị không được tùy ý thay đổi những mẫu sổ kế toán.

Cách ghi sổ và khóa sổ kế toán

Ghi sổ kế toán sẽ phải được dựa trên cơ sở của những chứng từ kế toán hợp lệ cùng với hợp lý, hợp pháp. Các nghiệp vụ phát sinh kế toán sẽ cần phải:
Ghi sổ kịp thời cùng với rõ ràng, đầy đủ cùng trung thực cùng chính xác vào những sổ kế toán liên quan.
Không được bỏ sót hay là ghi trùng.
Không được ghi xen kẽ cùng với ghi chồng chéo, không bỏ cách dòng cùng với phần không có số liệu thì phải được gạch chéo.
Không được tùy tiện sửa chữa cùng với tẩy xóa trên sổ kế toán. Khi mà có sai sót thì phải sửa chữa sổ kế toán theo các quy tắc chữa sổ.

Quy tắc khóa sổ kế toán
Cuối kỳ thì kế toán sẽ phải tiến hành những công việc khóa sổ kế toán. Sẽ bao gồm những công việc như là:
Cộng số liệu trên những sổ kế toán.
Lập những bảng tổng hợp chi tiết.
Lập bảng cân đối và thử tạm thời.
Lập những bút toán điều chỉnh cùng bút toán khóa sổ và đối chiếu số liệu.
Lập bảng cân đối thử hoàn chỉnh và để chuẩn bị lập những báo cáo tài chính.

Hy vọng bài viết về sổ kế toán là gì và những nội dung cần có trong sổ kế toán sẽ mang đến cho bạn thật nhiều những kiến thức cũng với những thông tin vô cùng là thú vị giúp cho bạn có thể hiểu về mẫu hóa đơn này hơn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments