Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeNghiệp vụ kế toánThế nào là sổ kế toán tổng hợp và mẫu sổ kế...

Thế nào là sổ kế toán tổng hợp và mẫu sổ kế toán tổng hợp mới nhất

Sổ kế toán tổng hợp là loại sổ quan trọng ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nội dung liên quan tới đơn vị kế toán của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Sổ kế toán tổng hợp là loại sổ quan trọng ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nội dung liên quan tới đơn vị kế toán của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hãy cùng bài viết sau tìm hiểu thế nào là sổ kế toán tổng hợp và mẫu sổ kế toán tổng hợp mới nhất nhé.

sổ kế toán tổng hợp
Lập sổ kế toán tổng hợp

Khái niệm sổ kế toán tổng hợp

Sổ kế toán theo Điều 24 Luật kế toán năm 2015 là tài liệu liên quan đến kế toán được thiết kế một cách khoa học và chi tiết, có mối liên hệ mật thiết với nhau, được sử dụng với mục đích nhằm ghi chép, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo đúng các phương thức kế toán trên cơ sở số liệu thu được từ các chứng từ kế toán.

Sổ kế toán bao gồm có sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Theo đó có thể hiểu, Sổ kế toán tổng hợp là một trong những loại sổ của sổ kế toán, sổ này được dùng khi ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng giữa các tài khoản của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Ngoài ra, sổ kế toán tổng hợp còn được dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn hay quá trình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà sổ kế toán đảm nhiệm.

Các loại sổ kế toán tổng hợp

Hiện nay, qua thực tiễn sử dụng sổ kế toán cho thấy đa phần sổ kế toán tổng hợp các doanh nghiệp thường được chia làm 2 loại đó là: sổ nhật ký chung và sổ cái. Với mỗi loại mang những đặc điểm, nội dung ghi chép khác nhau. Cụ thể:

Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung là loại sổ được dùng để ghi chép, lưu giữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian. Thêm vào đó, sổ nhật ký chung phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ cho việc ghi sổ cái hay nói cách khác sổ nhật ký chung là nền tảng, cơ sở cho việc hệ thống ở sổ cái.

Về số liệu thể hiện trên sổ nhật ký chung nhằm phản ánh tổng số phát sinh của bên nợ và bên có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp mà sổ kế toán đảm nhiệm.

sổ kế toán tổng hợp
Mẫu sổ nhật ký chung

Về nội dung: Sổ nhật ký chung thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

  • Ngày, tháng, năm ghi sổ (chú ý cần ghi theo trình tự thời gian).
  • Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ: bao gồm nghiệp vụ phát sinh trước vào sổ trước.
  • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
  • Số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
  • Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của từng tài khoản kế toán.

Như vậy, Sổ nhật ký chung được dùng với mục đích để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản.

Sổ cái

Sổ cái là cũng là một trong các loại sổ kế toán tổng hợp, mục đích dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của từng tài khoản kế toán trong mỗi kỳ kế toán của doanh nghiệp. Theo đó, khác với sổ nhật ký chung thì sổ cái không phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản mà sẽ phản ánh từng tài khoản kế toán.

Sổ cái phản ánh các thông số về tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình cùng với kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Sổ cái kế toán thể hiện những nội dung được quy định chung với sổ kế toán đó là:

  • Ngày, tháng, năm ghi sổ
  • Số hiệu cùng với ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán làm căn cứ để ghi sổ
  • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kế toán về kinh tế, tài chính.
  • Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán (bên nợ hoặc bên có của tài khoản).
  • Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của từng tài khoản kế toán.

Tóm lại, sổ cái là loại sổ kế toán tổng hợp được dùng nhằm ghi chép, thống kê, lưu giữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của từng tài khoản kế toán trong từng kỳ kế toán của mỗi doanh nghiệp.

Cách ghi sổ kế toán tổng hợp

Cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp được hiểu là tuần tự thực hiện từng bước từ định khoản kế toán đến việc lập chứng từ, ghi vào sổ kế toán và lên Báo cáo tài chính. Các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng, đảm bảo các trình tự này. Với mỗi loại sổ kế toán tổng hợp sẽ tương ứng với các cách ghi riêng biệt để đảm bảo những nội dung, yêu cầu nhất định của từng loại. Theo đó:

Đối với sổ nhật ký chung, cách ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức sổ nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn vì tính đơn giản cũng như sự phổ biến của nó. 
Khi ghi sổ nhật ký chung phải chú ý việc ghi cần phản ánh đầy đủ các nội dung theo khoản 3 Điều 24 Luật kế toán năm 2015 như sau:
– Cần có đầy đủ về thông tin Ngày, tháng, năm ghi sổ.
– Số hiệu và ngày, tháng, năm của các chứng từ kế toán mà được dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Tóm tắt các nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh mà liên quan đến kế toán.
– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
Các nội dung trong sổ cũng như các số liệu trên mỗi loại sổ sẽ mang một nhiệm vụ riêng, với sổ nhật ký chung, số liệu kế toán phản ánh đầy đủ nhất tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

Đối với sổ cái, như đã nêu sổ nhật ký chung là cơ sở cho việc ghi sổ cái. Do vậy, khác với sổ nhật ký chung, số liệu trên sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả của các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong kỳ kế toán. Theo đó, cách thức ghi sổ cũng sẽ mang những yêu cầu tương đối khác biệt so với sổ nhật ký chung. Có thể kể đến, sổ cái được ghi phải đảm bảo được thông tin sau:
– Đầy đủ Ngày, tháng, năm ghi sổ kế toán (đây là thông tin bắt buộc với gần như đa phần mọi loại sổ)
– Số hiệu và ngày, tháng của các chứng từ kế toán mà dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Tóm tắt nội dung của các nghiệp vụ kinh tế và tài chính phát sinh.
– Số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh mà được ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

sổ kế toán tổng hợp
Mẫu sổ cái mới nhất

Lưu ý: Khi ghi sổ kế toán tổng hợp cần tuân thủ các yêu cầu, nội dung nhất định với mỗi loại khác nhau. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý đến việc có đủ các thông tin cơ bản của một sổ kế toán theo khoản 2 Điều 24 Luật kế toán như: phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng cũng như người đại diện theo pháp luật của các đơn vị kế toán; số trang đóng dấu giáp lai.

Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bắt buộc phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra trước đó; bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán phải dựa trên các chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý, có giá chứng minh.

Trên đây là những nội dung tư vấn chi tiết nhất về thế nào là sổ kế toán tổng hợp và một số mẫu sổ kế toán mới nhất mà bạn cần biết. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được một cách nhanh chóng và ghi vào sổ chính xác và đầy đủ nhất thì hãy liên hệ tới Luật kế toán nhé.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments