https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024
Google search engine
Homeluật đất đaiQuyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của pháp luật Việt...

Quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam

Quyền sử dụng đất là quyền của Nhà nước giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong một thời hạn nhất định.

1- Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, quyền sử dụng đất bao gồm các quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền của người sử dụng đất

 • Quyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Quyền sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Quyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.
 • Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
 • Quyền hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
 • Quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghĩa vụ của người sử dụng đất

 • Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
 • Nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, quốc phòng.
 • Nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước khi sử dụng đất.
 • Nghĩa vụ chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất được quy định trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư thu hồi đất của Công ty Luật TNHH Everest

Các loại quyền sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quyền sử dụng đất được phân thành các loại sau:

 • Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài.
 • Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thời hạn.
 • Quyền sử dụng đất do Nhà nước cho thuê.
 • Quyền sử dụng đất do Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

2- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo các bước sau:

 1. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 2. Cơ quan có thẩm quyền thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định.
 3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 4. Cơ quan có thẩm quyền trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm:  Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest 

3- Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền sử dụng đất

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm như sau:

 • Xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai

Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn đất đai của Việt Nam. Các cơ quan nhà nước cũng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

 • Tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan nhà nước cũng có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Xem thêm:  Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

 • Giải quyết tranh chấp về đất đai

Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải quyết tranh chấp về đất đai theo quy định của pháp luật. Các cơ quan nhà nước cũng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân.

Ngoài ra, các cơ quan nhà nước còn có trách nhiệm khác như:

 • Quản lý việc sử dụng đất đai, bảo vệ quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.
 • Bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, quốc phòng trên đất đai.
 • Hỗ trợ người sử dụng đất trong việc khai thác, sử dụng đất đai có hiệu quả.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước. Việc thực hiện tốt trách nhiệm này sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments