Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 07/07/2015 | 5752 VIEWS

Bài viết này Luật Kế Toán sẽ hướng dẫn các bạn các ghi sổ tài sản cố định mục đích lập, căn cứ phương pháp chi tiết từng cột như thế nào theo mẫu S21-DN

 Sổ tài sản cố định này dùng để theo dõi, đăng ký  và quản lý  tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm tài sản cố định.

 

Cách ghi theo từng cột như sau:

Mỗi một sổ hoặc một số trang sổ được mở theo dõi cho một loại TSCĐ (nhà cửa, máy móc thiết bị...). Căn cứ vào chứng từ tăng, giảm TSCĐ để ghi vào sổ TSCĐ:

- Cột A: Ghi số thứ tự
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ
- Cột D: Ghi tên, đặc điểm, ký hiệu của TSCĐ
- Cột E: Ghi tên nước sản xuất TSCĐ
- Cột G: Ghi tháng, năm đưa TSCĐ vào sử dụng
- Cột H: Ghi số hiệu TSCĐ
- Cột 1: Ghi nguyên giá TSCĐ
- Cột 2: Ghi tỷ lệ khấu hao một năm
- Cột 3: Ghi số tiền khấu hao một năm
- Cột 4: Ghi số khấu hao TSCĐ tính đến thời điểm ghi giảm TSCĐ
- Cột I, K: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của chứng từ ghi giảm TSCĐ
- Cột L: Ghi lý do giảm TSCĐ (nhượng bán, thanh lý...).
 

   Đơn vị:……………
   Địa chỉ:…………
Mẫu số S21-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 
Sổ tài sản cố định:
Năm:…
Loại tài sản:...........

 
Số
TT
Ghi tăng TSCĐ Khấu hao TSCĐ Ghi giảm TSCĐ
Chứng từ Tên,
đặc điểm, 
ký hiệu TSCĐ
Nước sản xuất Tháng năm đưa vào sử dụng Số hiệu TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Khấu hao Khấu hao tính còn khi ghi giảm TSCĐ Chứng từ Lý do giảm TSCĐ
Số hiệu Ngày tháng Tỷ lệ (%) khấu hao Mức khấu hao Số hiệu Ngày tháng
A B C D E G H 1 2 3 4 I K L
                           
                           
                           
                           
                           
      Cộng x x x         x x x
 

 Tài mẫu : S21-DN

Xem thêm: Cách làm sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 200

 

Luật Kế toán chúc các bạn thành công!
 

 

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Thời gian tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

11/04/2017     2,213 VIEWS
Thông thường các bạn sẽ hay áp dụng nguyên khung khấu hao tại phụ lục 1 của thông tư 45/2013/TT-BTC để tính cho các tài sản cố định (TSCĐ) mà các doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp mới hoặc các doanh nghiệp đang hoạt động mua về mà không hề quan tâm chúng là đồ mới hay đồ cũ để hưởng chính sách ghi nhận thời gian khấu hao dưới mức quy định của TSCĐ mới.

Cách hạch toán chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân làm tài sản của công ty

29/09/2015     4,109 VIEWS
Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì có được cho vào chi phí hợp lý không? Chúng tôi xin hướng dẫn cách xử lý chi phí mua xe ô tô của cá nhân để đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và cách tính khấu hao như sau:

Cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định

22/09/2015     1,639 VIEWS
Cách xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 :

Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng

22/09/2015     3,570 VIEWS
Mua TSCĐ đã qua sử dụng tính khấu hao thế nào? Công ty kế toán Click 49 xin hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng, cách xác định nguyên giá và hạch toán tài sản cố định đã qua sử dụng

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo khối lượng, số lượng sản phẩm

18/09/2015     1,388 VIEWS
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo khối lượng, số lượng sản phẩm theo thông tư 45/2013/TT-BTC: 1. Đối tượng áp dụng:

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần

18/09/2015     1,424 VIEWS
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

18/09/2015     1,598 VIEWS
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 của thông tư 45/2013/TT-BCT và các phương pháp trích hấu hao TSCĐ này được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tại Phụ lục 2 của TT 45/2013/TT-BCT.

Hướng dẫn cách tính phần bổ công cụ dụng cụ

14/08/2015     2,705 VIEWS
Hướng dẫn cách tính phần bổ công cụ dụng cụ, điều kiện ghi nhận, các phương pháp tính, thời gian phân bổ theo các quy định mới nhất hiện hành:

Quy định kế toán - thuế liên quan đến xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi

08/07/2015     8,592 VIEWS
Tài sản là xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống, hiện nay không còn xa lạ với nhiều doanh nghiệp, nhưng các bạn kế toán vẫn còn lúng túng khi áp dụng các quy định kế toán – thuế liên quan. Với bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn áp dụng một cách thuận tiện nhất cho công việc.

Hướng dẫn ghi sổ tài sản cố định theo thông tư 200

07/07/2015     5,752 VIEWS
Bài viết này Luật Kế Toán sẽ hướng dẫn các bạn các ghi sổ tài sản cố định mục đích lập, căn cứ phương pháp chi tiết từng cột như thế nào theo mẫu S21-DNLiên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL