Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 30/06/2015 | 4826 VIEWS

Ngày nay, việc một cá nhân làm việc ở hai hay nhiều nơi không còn hiếm. Tuy nhiên, điều mà bất cứ cá nhân nào băn khoăn là việc thực hiện nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và trách nhiệm tham gia các loại Bảo hiểm bắt buộc sẽ như thế nào với qui định mỗi cá nhân chỉ có một sổ bảo hiểm.

Luật kế toán sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn vấn đề này như sau:

Nếu trường hợp cá nhân có một hợp đồng dài hạn từ 3 tháng trở lên tại một nơi và các hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng ở nhiều nơi khác thì vấn đề sẽ đơn giản:

  • Hợp đồng dài hạn tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến, bảo hiểm cũng tham gia tại công ty này.
  • Hợp đồng ngắn hạn khác thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

Với bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn trường hợp phức tạp hơn, đó là: Cá nhân có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên ở nhiều nơi.

  1. Về nghĩa vụ thuế TNCN

Căn cứ khoản 1 điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC qui định:

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhântrả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

Như vậy, cứ hợp đồng với thời hạn từ 3 tháng trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần, không phân biệt số lượng hợp đồng lao động đã ký kết.

Mặt khác, theo hướng dẫn của khoản 1, điều 111/2013/TT-BTC về nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh:

Điều 9. Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Như vậy, về mặt qui định, cá nhân có quyền lựa chọn doanh nghiệp để tính giảm trừ bản thân và người phụ thuộc. Nơi còn lại sẽ không được tính giảm trừ.

Ví dụ cụ thể: Tháng 4/2015, ông Tuấn Ca có ký hợp đồng lao động 12 tháng với Luatketoan với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tháng 6/2015 ông còn ký hợp đồng lao động 6 tháng với công ty dịch vụ kế toán Click 49 với mức lương 20 triệu đồng/tháng.

Khi đó, ông Tuấn Ca chọn giảm trừ bản thân ở Luatketoan thì ông sẽ được tính giảm trừ 9 triệu đồng/tháng ở đây và người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/tháng (nếu có), thu nhập tính thuế còn lại sau khi trừ các khoản giảm trừ sẽ tính thuế TNCN theo bậc lũy tiến.

Với công ty còn lại, mức lương 20 triệu đồng/tháng được tính theo bậc lũy tiến mà không giảm trừ bản thân.

II.VỀ TRÁCH NHIỆM THAM GIA BẢO HIỂM BẮT BUỘC

1.Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp

Theo hướng dẫn của khoản 1 điều 4, Nghị định 44/2013/NĐ-CP:

Điều 4. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động
1. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động:
a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hợp đồng nào giao kết đầu tiên sẽ tham gia các loại BHXH và BHTN tại nơi đó, các hợp đồng còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc kỳ trả lương khoản tiền tương đương mức đóng BHXH và BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động (hiện nay là 18% BHXH và 1% BHTN, tổng cộng là 19%).

Trở lại ví dụ ở mục I, hàng tháng, ông Tuấn Ca sẽ tham gia BHXH và BHTN theo qui định tại Luatketoan vì đây là hợp đồng ký kết đầu tiên; ngoài ra, ở Click 49, công ty này có trách nhiệm chi trả khoản tiền lương và một khoản tiền tương đương 19% của 20 triệu đồng cho ông.

2.Bảo hiểm y tế

Theo hướng dẫn của khoản 2 điều 4, Nghị định 44/2013/NĐ-CP:

2. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động:
a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Như vậy, hợp đồng lao động nào có mức tiền lương cao nhất sẽ đóng BHYT tại đó, các hợp đồng còn lại có trách nhiệm chi trả khoản tiền tương đương mức đóng BHYT thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động cho người lao động (tỷ lệ doanh nghiệp đóng hiện nay là 3%).

Trở lại với ví dụ mục I, hàng tháng ông Tuấn Ca sẽ đóng BHYT tại Click 49 vì công ty này có mức lương cao hơn. Khi đó, công ty Luatketoan có trách nhiệm chi trả khoản tiền lương và khoản tiền tương đương 3% của 15 triệu đồng cho ông.
 

Để thực hiện đúng qui định tham gia bảo hiểm như trên, người lao động phải nộp hồ sơ thông báo cho người sử dụng lao động theo hướng dẫn của điều 4 thông tư 30/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP.

 

Các văn bản kèm theo:

thông tư 30/2013/TT-BTC

Nghị định 44/2013/NĐ-CP

thông tư 111/2013/TT-BTC

Người viết Tuấn Ca

Bài viết được bảo hộ bản quyền và thuộc quyền sở hữu của luatketoan.vn

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2015

04/08/2015     2,905 VIEWS
Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2015 mới nhất, đối với các khoản thu nhập từ: Tiền lương, tiền công, kinh doanh và những cá nhân có ký hợp đồng lao động > 3 tháng.- Còn những khoản thu nhập khác các bạn có thể xem thêm tại Thông tư 111/2013/TT-BTC

Hướng dẫn cách xác định tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ

27/07/2015     1,856 VIEWS
Hướng dẫn cách xác định tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ theo quy định mới nhất năm 2015.

Những lưu ý về thuế TNCN và Bảo Hiểm khi có thu nhập ở hai nơi

30/06/2015     4,826 VIEWS
Ngày nay, việc một cá nhân làm việc ở hai hay nhiều nơi không còn hiếm. Tuy nhiên, điều mà bất cứ cá nhân nào băn khoăn là việc thực hiện nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và trách nhiệm tham gia các loại Bảo hiểm bắt buộc sẽ như thế nào với qui định mỗi cá nhân chỉ có một sổ bảo hiểm.

Sinh con thứ 3 có được tính giảm trừ gia cảnh không?

13/05/2015     2,070 VIEWS
Khi sinh con thứ 3 chưa khai báo hoặc đã khai báo thì khi làm quyết toán thu nhập cá nhân có được tính người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh hay không? Công ty dịch vụ kế toán Click 49 sẽ hướng dẫn các bạn qua bài viết này:

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2015

15/04/2015     16,472 VIEWS
Hướng dẫn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, điều kiện để được hoàn thuế TNCN, hồ sơ thủ tục hoàn thuế TNCN…

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

09/03/2015     5,365 VIEWS
Hướng dẫn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, điều kiện để được hoàn thuế TNCN, hồ sơ thủ tục hoàn thuế TNCN…

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

09/03/2015     7,362 VIEWS
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN và các Bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2014

09/03/2015     2,498 VIEWS
Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công > 09 triệu/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và có hồ sơ chứng minh.

Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng

09/03/2015     4,635 VIEWS
Hướng dẫn kế toán Doanh nghiệp cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý cho nhân viên trong công ty, (theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất năm 2014).

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

09/03/2015     2,528 VIEWS
Xin hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất, đối với các khoản thu nhập từ: Tiền lương, tiền công, kinh doanh và những cá nhân có ký hợp đồng lao động > 3 tháng.Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL