Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 09/03/2015 | 2452 VIEWS

Xin hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất, đối với các khoản thu nhập từ: Tiền lương, tiền công, kinh doanh và những cá nhân có ký hợp đồng lao động > 3 tháng.

 

- Còn những khoản thu nhập khác các bạn có thể xem thêm tại Thông tư 111/2013/TT-BTC

 
Căn cứ để tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh là: Thu nhập tính thuế, thuế suất và được tính theo biểu lũy tiến từng phần.
 

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

 

Thuế TNCN phải nộp    =  Thu nhập tính thuế  X  Thuế suất

 
TRONG ĐÓ:

1. Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  -  Các khoản giảm trừ
 
a. Thu nhập chịu thuế    =   Tổng thu nhập   -   Các khoản được miễn thuế

 
+ Tổng thu nhập: Là tổng các khoản thu nhập bao gồm: Tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công, bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp...

- Chi tiết các bạn xem tại đây: 
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
 
+ Các khoản được miễn thuế bao gồm:cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014
 
- Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vựt quá: 
680.000/ tháng (Nếu DN tự nấu ăn hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được trừ hết)
- Tiền phụ cấp trang phục không quá 5.000.000/năm.
- Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại không vượt quá quy định của nhà nước. (Các bạn xây dựng khi ký hợp đồng lao động và không được vượt quá mức đó).
- Tiền phụ cấp thuê nhà không vượt quá 
15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)
- Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.
VD: Làm ban ngày được 40.000 đ/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được 60.000 đ/h. Thì thu nhập được miễn thuế là: 60.000 - 40.000 = 
20.000đ/h.
 
b. Các khoản giảm trừ bao gồm:
 
+ Giảm trừ gia cảnh:
- Đối với người nộp thuế là 
9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
- Đối với mỗi người phụ thuộc là 
3,6 triệu đồng/tháng.( Phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh)
 
+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: Theo tỷ lệ năm 2014 như sau: BHXH (
8%), BHYT(1,5%), BHTN (1%) và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biêt.

+ Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học.
 

2. Thuế suất:

- Thuế suất thuế TNCN được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại: Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:
 

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT - 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT - 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT - 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT - 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT - 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT - 9,85 trđ

 
Sau đây Công ty dịch vụ kế toán Click 49
 xin lấy 1 ví dụ để các bạn hình dung rõ hơn về cách tính thuế TNCN: 
 

Ví dụ: Ông Mạnh làm việc tại Công ty dịch vụ kế toán Click 49. Tháng 3/2014 ông được nhận các khoản thu nhập như sau:
- Lương theo ngày công làm việc: 40.000.000 (Trong đó lương cơ bản là 6.000.000)
- Tiền thưởng: 500.000
- Phụ cấp ăn trưa: 500.000
- Phụ cấp điện thoại: 200.000
Ngoài ra: Ông Mạnh nuôi 2 con dưới 18 tuổi, đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty và phải đóng các khoản bảo hiểm.
 

Cách tính thuế TNCN phải nộp trong tháng 3/2014 của Ông Mạnh như sau:

 
1. Tính thu nhập chịu thuế của Ông Mạnh:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế:

- Tổng thu nhập = 40.000.000 + 500.000 + 500.000 + 200.000 = 41.200.000
- Các khoản được miễn = 500.000 (Phụ cấp ăn trưa) + 200.000 (Phụ cấp điện thoại) = 700.000
=> Tính thu nhập chịu thuế = 41.200.000 - 700.000 = 
40.500.000
 
2. Tính các khoản giảm trừ của Ông Mạnh:

- Bản thân = 9.000.000
- 2 người phụ thuộc = 2 x 3.600.000 = 7.200.000
- Các khoản bảo hiểm: (Đóng BH theo mức lương cơ bản)
  + BHXH (8%) = 6.000.000 x 8% = 480.000
  + BHYT(1,5%) = 6.000.000 x 1,5% = 90.000
  +  BHTN (1%) = 6.000.000 x 1% = 60.000
- Tổng các khoản bảo hiểm = 480.000 + 90.000 + 60.000 = 630.000
=> Tổng các khoản giảm trừ = 9.000.000 + 7.200.000 + 630.000 = 
16.830.000
 
3. Thu nhập tính thuế của Ông Mạnh là:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ
= 40.500.000 - 16.830.000 = 
23.670.000
 
Như vậy: Thu nhập của ông Mạnh là thuộc 
Bậc 4: "Trên 18 trđ đến 32 trđ"

Sau khi đã xác định thu nhập tính thuế của Ông Mạnh thì các bạn sẽ tính được số thuế TNCN mà Ông Mạnh phải nộp cụ thể như sau:

4. Tính thuế TNCN phải nộp của Ông Mạnh:


Cách 1: Tính theo cách phổ thông: Tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:
- Thu nhập tính thuế của Ông Mạnh là: 23.670.000 như vậy có 4 bậc như sau:
 
Bậc 1: Thu nhập tính thuế: (đến 5 triệu đồng) X thuế suất 5%:
= 5.000.000 × 5% = 
250.000
Bậc 2: Thu nhập tính thuế: (trên 5 triệu đến 10 triệu) X thuế suất 10%:
= (10.000.000 – 5.000.000) × 10% = 
500.000
Bậc 3: Thu nhập tính thuế: (trên 10 triệu đến 18 triệu) x thuế suất 15%:
(18.000.000 – 10.000.000) × 15% = 
1.200.000
Bậc 4: Thu nhập tính thuế: (trên 18 triệu đến 32 triệu) X thuế suất 20%:
(
23.670.000 – 18.000.000) × 20% = 1.134.000
 
=> Số thuế TNCN Ông Mạnh phải nộp trong tháng 3/2014 là:
= 250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 1.134.000 = 
3.084.000
 
Cách 2: Tính theo phương pháp rút gọn:
 
- Ta có: Thu nhập tính thuế của Ông Mạnh là  
23.670.000: Các bạn nhìn vào (Bậc 4 và Cột: Cách 2) trên bảng Phụ lục 01/PL-TNCN bên trên các bạn sẽ thấy: Thuộc bậc 4 (Trên 18 trđ đến 32 trđ )
 
- Theo công thức ở (Cột: Cách 2) ta sẽ có:

Số thuế TNCN phải nộp = 20% TNTT - 1,65 trđ = (20% 
X Thu nhập tính thuế) – 1.650.000 = ( 20% x  23.670.000) - 1.650.000 = 3.084.000

- Sau khi đã tính được số thuế TNCN phải nộp ta tiến hành kê khai, chi tiết các bạn xem tại đây:Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân
 
Lưu ý: Những cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký nhưng dưới 3 tháng, các bạn xem cách tính tại đây: 
Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2015

04/08/2015     2,844 VIEWS
Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2015 mới nhất, đối với các khoản thu nhập từ: Tiền lương, tiền công, kinh doanh và những cá nhân có ký hợp đồng lao động > 3 tháng.- Còn những khoản thu nhập khác các bạn có thể xem thêm tại Thông tư 111/2013/TT-BTC

Hướng dẫn cách xác định tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ

27/07/2015     1,785 VIEWS
Hướng dẫn cách xác định tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ theo quy định mới nhất năm 2015.

Những lưu ý về thuế TNCN và Bảo Hiểm khi có thu nhập ở hai nơi

30/06/2015     4,703 VIEWS
Ngày nay, việc một cá nhân làm việc ở hai hay nhiều nơi không còn hiếm. Tuy nhiên, điều mà bất cứ cá nhân nào băn khoăn là việc thực hiện nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và trách nhiệm tham gia các loại Bảo hiểm bắt buộc sẽ như thế nào với qui định mỗi cá nhân chỉ có một sổ bảo hiểm.

Sinh con thứ 3 có được tính giảm trừ gia cảnh không?

13/05/2015     2,003 VIEWS
Khi sinh con thứ 3 chưa khai báo hoặc đã khai báo thì khi làm quyết toán thu nhập cá nhân có được tính người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh hay không? Công ty dịch vụ kế toán Click 49 sẽ hướng dẫn các bạn qua bài viết này:

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2015

15/04/2015     16,275 VIEWS
Hướng dẫn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, điều kiện để được hoàn thuế TNCN, hồ sơ thủ tục hoàn thuế TNCN…

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

09/03/2015     5,177 VIEWS
Hướng dẫn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, điều kiện để được hoàn thuế TNCN, hồ sơ thủ tục hoàn thuế TNCN…

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

09/03/2015     7,101 VIEWS
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN và các Bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2014

09/03/2015     2,411 VIEWS
Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công > 09 triệu/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và có hồ sơ chứng minh.

Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng

09/03/2015     4,534 VIEWS
Hướng dẫn kế toán Doanh nghiệp cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý cho nhân viên trong công ty, (theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất năm 2014).

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

09/03/2015     2,452 VIEWS
Xin hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất, đối với các khoản thu nhập từ: Tiền lương, tiền công, kinh doanh và những cá nhân có ký hợp đồng lao động > 3 tháng.Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL