Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 04/03/2015 | 10075 VIEWS

Theo thông tư 39/2014/TT-BCT hướng dẫn về hóa đơn thì khi kế toán viết sai hóa đơn giá trị gia tăng thì khi người bán và mua phát hiện hóa đơn có sai sót phải hủy bỏ, thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

 

Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Dịch vụ kế toán Click 49 xin được cung cấp mẫu biên bản thu hồi hóa đơn cho kế toán nhu sau:
Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Click 49 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0015/BBTHHĐ
- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày
4/6/2014, đại diện hai bên gồm có:
 
BÊN A :  
Công ty TNHH A
Địa chỉ :  … ….
Điện thoại : …
…                      MST: ………
Do Ông (Bà) : …
…          Chức vụ : ……….
 
BÊN B ……
Công ty TNHH B………..
Địa chỉ :  ……
……...
Điện thoại : ........               MST: …

Do:......
..........              Chức vụ : ..................
 
Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn
01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số .0000067 … ngày …02/06/2014. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số …0000089.. ngày …04/06/2014…
 
 
·         Lý do thu hồi  : ……
do viết sai mã số thuế của công ty TNHH Bảo An….
 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
 
 
 
               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải về : Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39

05/03/2015     4,119 VIEWS
Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

04/03/2015     10,075 VIEWS
Theo thông tư 39/2014/TT-BCT hướng dẫn về hóa đơn thì khi kế toán viết sai hóa đơn giá trị gia tăng thì khi người bán và mua phát hiện hóa đơn có sai sót phải hủy bỏ, thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

Mẫu văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT

04/03/2015     3,889 VIEWS
Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

04/03/2015     4,038 VIEWS
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản báo mất hóa đơn đầu vào liên 2

03/03/2015     8,324 VIEWS
Khi phát hiện mất hóa đơn GTGT đầu vào liên 2 nhưng đã kê khai thuế thì: Hai bên phải lập biên bản báo mất hóa đơn liên 2. Công ty dịch vụ kế toán Click 49 xin chia sẻ mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn đầu vào liên 2 để các bạn cùng tham khảo.

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC

03/03/2015     4,308 VIEWS
Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế. Thông báo phải làm theo mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL