Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 12/04/2017 | 2952 VIEWS

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2016 và tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý áp dụng theo thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC. Công ty dịch vụ kế toán Click 49 sẽ hướng dẫn các bạn tính như sau:

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2016 và tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý áp dụng theo thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC. Công ty dịch vụ kế toán Click 49 sẽ hướng dẫn các bạn tính như sau:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo như chúng ta đã biết thì thuế suất trước ngày 1/1/2016 và từ ngày 1/1/2016 trở đi có thay đổi như sau

+ Trước ngày 1/1/2016 : Áp dụng thuế suất 20% thuế thu nhập doanh nghiệp cho những doanh nghiệp có tỗng doanh thu liền kề hoặc nhỏ hơn 20 tỷ đồng/năm. và Áp dụng thuế suất 22% thuế thu nhập doanh nghiệp cho những doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%.

        Chúng ta lưu ý là những doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp thì kê tãm tính quý theo thuế suất 22% và khi đến khi kết thúc năm tài chính mà doanh thu bình quân của các tháng trong năm nhỏ hon7 1.67 tỷ đồng thì doanh nghiệp sẽ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thep thuế suất 20%

+ Bắt đầu từ 1/1/2016 trở đi tất cả các doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất 20% và 22% sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế là 20%

I - Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và năm

Theo điều 1 thông tư số 96/2015/TT-BTC ra ngày 22/6/2015 thì kể từ ngày 6/8/2015 sẽ có cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp  =   Thuế thu nhập tính thuế   x   Thuế suất thuế TNDN

 

- Xác định thu nhập tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế    =  Thu nhập chịu thuế  -   (Thu nhập được miễn thuế  +  Các khoản lỗ được kết chuyển)      
 

Trong đó:

- Thu nhập chịu thế là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh như hoạt động sản xuất, kinh donah hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác

- Các khoản thu nhập được miễn thuế gồm 12 khoản được quy định tại thông tư 78 và 96 của Bộ tài chính 

Chi tiết:

- Các khoản lỗ kết chuyển là doanh nghiệp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ và số lỗ thu nhập chịu thuế .Các phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập

 - Xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập chịu thuế  =  (Doanh thu  -  Chi phí được trừ)  + 

Các khoản thu nhập khác     

 

 

- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là doanh thu không có thuế GTGT.

+ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.

- Chi phí được trừ: áp dụng theo thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC

Chi tiết: 

II- Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp: 

Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp không đồng nghĩa là doanh nghiệp đó phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp. Các bạn hết sức lưu ý về vấn đề này. Còn nếu doanh nghiệp muốn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiếp thì các bạn phải làm công văn gửi đến chi cục thuế quản lý. và được chi cục thuế đồng ý mới dược phép làm.

- DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN.

=>Nếu có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

         Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.

 

 

 

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 mới nhất

12/04/2017     2,952 VIEWS
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2016 và tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý áp dụng theo thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC. Công ty dịch vụ kế toán Click 49 sẽ hướng dẫn các bạn tính như sau:

Cách hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

14/09/2015     1,996 VIEWS
Các bạn là kế toán, rất nhiều bạn đã nắm rõ được các khoản chi không được trừ khi quyết toán thuế TNDN, nhưng cũng có nhiều bạn chưa nắm được, dẫn đến bị xuất toán chi phí khi cơ quan thuế xuống kiểm tra tại doanh nghiệp.

Các khoản thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

09/09/2015     1,564 VIEWS
Căn cứ Thông tư 78 năm 2014, Thông tư 151 năm 2014, Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì các khoản thu sau đây sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp:

Những điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp​ theo Thông tư 96/2015/TT-BTC

09/09/2015     2,113 VIEWS
Từ ngày 06/8/2015, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới quan trọng sau:

Bỏ quy định định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu

26/08/2015     3,527 VIEWS
Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 có nhiều chính sách mở hơn cho doanh nghiệp, trong đó bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Bộ chứng từ tính chi phí thuế TNDN khi giao khoán công việc cho một nhóm cá nhân và thuê tài sản của cá nhân

06/07/2015     4,559 VIEWS
Với bài viết này, Luật Kế Toán sẽ hướng dẫn bộ chứng từ cần thiết mà các bạn kế toán cần chuyển bị để chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cho 2 trường hợp:

Chi phí hợp lý khi mua bảo hiểm cho nhân viên

02/06/2015     4,056 VIEWS
Làm sao để biết rằng những chi phí bỏ ra để mua bảo hiểm cho nhân viên hợp lý như: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí..... và có những điều kiện gì để có thể đưa vào chi phí khấu trừ thuế TNDN

Chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

02/04/2015     6,825 VIEWS
Chi phí trả lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì cần những gì? Điều kiện để chi phí lãi vay được vốn hoá vào chi phí hợp lệ theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

02/03/2015     2,770 VIEWS
Trong bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, phần này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách xác định các khoản lỗ và cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính:

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

02/03/2015     1,851 VIEWS
Theo điều 8 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định: Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL