Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 02/10/2015 | 2282 VIEWS

Hóa đơn hàng bán trả lại được lập khi doanh nghiệp bạn là người mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể kế toán có những cách lập hóa đơn trả lại hàng như sau:

- Trường hợp người mua là công ty có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng: Khi đó người mua hàng sẽ lập hóa đơn trả lại hàng cho bên bán, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

- Trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn: Khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) đã lập trước đó, lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán. 

( Theo điểm 2.8 phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC )

Mẫu hóa đơn hàng bán bị trả lại:

Công ty dịch vụ kế toán Click 49 sẽ hướng dẫn các bạn cách viết  hóa đơn trả lại hàng:
TH người mua xuất hàng trả người bán, bên mua sẽ lập hóa đơn như sau:
+, Đơn vị bán hàng: lúc này sẽ là tên, địa chỉ bên trả lại hàng.
+, Bên mua hàng  là công ty có hàng bán bị trả lại.
 

 

                       Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                             Ký hiệu: AA/13P
                                                             Liên 1: Lưu                                                  Số: 0000001  
Ngày 29 tháng 09 năm 2015
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN CLICK 49
Mã số thuế: 0037291269
Địa chỉ: 280/10 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Điện thoại: ................................................. Số tài khoản........
Họ tên người mua hàng: Nguyễn văn A
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần BCDS
Mã số thuế: 0004870255
Địa chỉ: 884 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
Hình thức thanh toán: ....................................... Số tài khoản………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Áo phao Nam Chiếc 200 150.000 30.000.000
  (Xuất hàng trả lại do do không đúng chất lượng)        
           
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                30.000.000
Thuế suất GTGT: 10 %  , Tiền thuế GTGT                                                              3.000.000
Tổng cộng tiền thanh  toán:                                                                                    33.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn./.
 
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
Nguyễn Văn A
 
 
 
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
Nguyễn Thương Mai
 
               

 
Hoá đơn hàng bán bị trả lại này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai. Tức là cả bên trả lại hàng và bên nhận hàng trả lại đều kê khai hóa đơn này vào tháng lập hóa đơn trả lại hàng như một hóa đơn bình thường.

Bên mua - là bên trả lại hàng - phải xuất hóa đơn nên kê ở bảng kê bán ra (kê dương)

 

Bên bán - nhận hàng trả lại - nhận hóa đơn trả lại hàng - kê vào bảng kê mua vào (kê dương) 

Xem thêm: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Quy định phạt chậm đóng phí công đoàn 2015 mới nhất

12/10/2015     2,163 VIEWS
Quy định này được đề cập tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cách kê khai hàng bán bị trả lại

02/10/2015     2,252 VIEWS
Ở bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán trả lại, trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại:

Cách xỷ lý và viết hóa đơn hàng bán trả lại

02/10/2015     2,282 VIEWS
Hóa đơn hàng bán trả lại được lập khi doanh nghiệp bạn là người mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể kế toán có những cách lập hóa đơn trả lại hàng như sau:

cách hạch toán hàng hóa bị trả lại

02/10/2015     2,298 VIEWS
Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng. Lúc nhận hàng trả lại người mua sẽ sử dụng tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại để hạch toán:

Cách kê khai hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

21/09/2015     2,163 VIEWS
Trong bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ, phần này chúng tôi xin hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, trao đổi, trả thay lương đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Cách viết hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

21/09/2015     2,179 VIEWS
Tại khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định về việc viết hóa đơn đối với hàng hoá cho, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ như sau:

Cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua hoặc người bán Mẫu S31- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

23/07/2015     2,670 VIEWS
Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu S31- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

Cách hạch toán chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng hóa bán ra

26/05/2015     2,721 VIEWS
Chiết khấu thương mại là khoản mà bên bán giảm trừ hoặc thanh toán cho người mua do người mua đã mua hàng với khối lượng lớn và theo thảo thuận bên bán sẽ dành cho bên mua 1 khoản chiết khấu thương mại (Đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng).

Công việc của kế toán bán hàng gồm những gì?

26/03/2015     3,855 VIEWS
Kế toán bán hàng là 1 vị trí công việc không quá khó khăn và không đòi hỏi nhiều kỹ năng cũng như nghiệp vụ kế toán. Nhưng đây sẽ là những bước tiền đề rất tốt cho các bạn tích lũy những kinh nghiệm thực tế như: Kinh nghiệm xử lý hóa đơn chứng từ, các khoản công nợ, các khoản phải thu…Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL