Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 02/10/2015 | 2298 VIEWS

Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng. Lúc nhận hàng trả lại người mua sẽ sử dụng tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại để hạch toán:

Bên Nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc Tài khoản 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.
 
Tài khoản 531 không có số dư cuối kỳ.

Để cho các bạn dễ hiểu Kế Toán Click 49 sẽ phân chia làm 2 bên như sau:

Nếu bạn là kế toán của Công ty nhận hàng trả lại ( tức là công ty bạn bị trả lại hàng):

1. Khi doanh nghiệp nhận hóa đơn hàng hóa bị trả lại:
Nợ 531: giá trị của hàng hóa nhận lại ( QĐ 48 là 5212 )
Nợ 3331: Thuế giá trị gia tăng ( nếu có) 
Có 111, 112, 131... số tiền phải trả lại

Kế toán phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại:
Nợ TK 156 - Hàng hóa
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
 
2. Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), hạch toán:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng ( QĐ 48 là 6421 )
Có các TK 111, 112
 
3. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ, hạch toán:
 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111,5112)
Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ
Có TK 531 - Hàng bán bị trả lại. ( QĐ 48 LÀ 5212 )
 
Xem thêm: Cách kê khai hàng bán bị trả lại

Nếu bạn là kế toán của Công ty trả lại hàng:

 
Nợ 331,111,112: số tiền hàng được nhận lại
Có 1331 : số thuế trên hóa đơn 
Có 156, 152... giá trị chưa thuế của hàng hóa trả lại.
 
Các chi phí liên quan đến việc trả lại hàng, các bạn cho vào 642 - chi phí quản lý doanh nghiệp.
 

Xem thêm: Cách viết hóa đơn hàng bán trả lại

 
DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Quy định phạt chậm đóng phí công đoàn 2015 mới nhất

12/10/2015     2,163 VIEWS
Quy định này được đề cập tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cách kê khai hàng bán bị trả lại

02/10/2015     2,251 VIEWS
Ở bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán trả lại, trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại:

Cách xỷ lý và viết hóa đơn hàng bán trả lại

02/10/2015     2,281 VIEWS
Hóa đơn hàng bán trả lại được lập khi doanh nghiệp bạn là người mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể kế toán có những cách lập hóa đơn trả lại hàng như sau:

cách hạch toán hàng hóa bị trả lại

02/10/2015     2,298 VIEWS
Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng. Lúc nhận hàng trả lại người mua sẽ sử dụng tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại để hạch toán:

Cách kê khai hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

21/09/2015     2,163 VIEWS
Trong bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ, phần này chúng tôi xin hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, trao đổi, trả thay lương đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Cách viết hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

21/09/2015     2,179 VIEWS
Tại khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định về việc viết hóa đơn đối với hàng hoá cho, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ như sau:

Cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua hoặc người bán Mẫu S31- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

23/07/2015     2,670 VIEWS
Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu S31- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

Cách hạch toán chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng hóa bán ra

26/05/2015     2,721 VIEWS
Chiết khấu thương mại là khoản mà bên bán giảm trừ hoặc thanh toán cho người mua do người mua đã mua hàng với khối lượng lớn và theo thảo thuận bên bán sẽ dành cho bên mua 1 khoản chiết khấu thương mại (Đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng).

Công việc của kế toán bán hàng gồm những gì?

26/03/2015     3,855 VIEWS
Kế toán bán hàng là 1 vị trí công việc không quá khó khăn và không đòi hỏi nhiều kỹ năng cũng như nghiệp vụ kế toán. Nhưng đây sẽ là những bước tiền đề rất tốt cho các bạn tích lũy những kinh nghiệm thực tế như: Kinh nghiệm xử lý hóa đơn chứng từ, các khoản công nợ, các khoản phải thu…Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL