Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 14/08/2015 | 2753 VIEWS

Hướng dẫn cách tính phần bổ công cụ dụng cụ, điều kiện ghi nhận, các phương pháp tính, thời gian phân bổ theo các quy định mới nhất hiện hành:

 

1. Điều kiện ghi nhận công cụ dụng cụ:

- Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Những tài sản công ty mua về dùng cho việc sản xuất kinh doanh có giá trị > 30.000.000 đ là TSCĐ.

- Như vậy những tài sản có giá trị < 30.000.000 đ là Công cụ dụng cụ.

 2. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ:

- Theo Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp qui định:

“Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đakhông quá 3 năm.

3. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ:

Không giống như TSCD, để phân bổ CCDC chúng ta dựa vào giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN (nhưng không quá 24 tháng)

 

- Đối với những CCDC có giá trị nhỏ, các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó mà không cần phải nhập xuất kho.

- Phân bổ 2 kỳ với tỷ lệ 50 – 50: Lần đầu là khi đưa vào sử dụng và 50% còn lại là khi báo hỏng.

- Phân bổ nhiều kỳ: Các bạn sẽ phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Hàng tháng sẽ trích đều vào chi phí. (Phương pháp này thường được sử dụng nhiều nhất)

Lưu ý: Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC: Như vậy ở kỳ đầu tiền (tháng phát sinh việc mua và sử dụng CCDC) chúng ta sẽ phân bổ CCDC.

4. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ và hạch toán:

a. Hạch toán công cụ dụng cụ khi mua về:

+ CCDC mua về chưa sử dụng ngay:

            Nợ TK 153

            Nợ TK 1331

                        Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331

Khi nào xuất sử dụng các bạn làm theo bước 2 phần dưới:

 

+ CCDC mua về đưa vào sử dụng ngay:

Bước 1: Nhập kho:

- Mục đích để theo dõi về số lượng cũng như Giá trị của CCDC được nhập mua và sử dụng.

        Nợ TK 153

        Nợ TK 1331

                        Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331

 

Bước 2: Xuất kho CCDC phục vụ cho hoạt động SXKD của DN:

- Căn cứ vào thời gian phân bổ cho CCDC mà ta lựa chọn đối tượng kế toán thực hiện Chi phí trả trước cho phù hợp.

           Nợ TK 142 – Phân bổ CCDC ≤ 12 tháng (ngắn hạn)

           Nợ TK 242 – Phân bổ CCDC > 12 tháng (dài bạn)

                       Có TK 153

 

b. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ:

 

- Nếu các bạn mua và sử dụng CCDC là ngày 01 của tháng thì các bạn tính Phân bổ CCDC cho cả tháng phát sinh:

 

Phân bổ CCDC Ở tháng đầu sử dụng

 = 

Tổng giá trị của CCDC

Tổng số tháng phân bổ CCDC

 

- Nếu các bạn mua và sử dụng CCDC từ ngày 02 trở đi thì các bạn cần:

 

Tính số ngày sử dụng CCDC trong tháng phát sinh:

Số ngày sử dụng ở tháng đầu

 = 

Tổng số ngày trong tháng

 - 

Ngày bắt đầu sử dụng

+ 1

 

Tính chi phí phân bổ CCDC trong tháng phát sinh:

Phân bổ ở tháng đầu sử dụng

 = 

Mức Phân bổ CCDC theo tháng

 x 

Số ngày sử dụng ở tháng đầu

Tổng số ngày trong Tháng bắt đầu Phân bổ

 

Đến cuối kỳ (cuối tháng) chúng ta tiến hành hạch toán kế toán về Chi phí Phân bổ trong tháng đó, theo Bộ phận sử dụng:

 

      Nợ TK 154 – Bộ phận sản xuất

      Nợ TK 6421 – Bộ phận Bán hàng

      Nợ TK  6422 – Bộ phận Quản lý

            Có TK 142 – CP trả trước Ngắn hạn

           Có TK 242 – CP trả trước Dài hạn

 

VD: Ngày 10/02/2014 Công ty A mua máy tính (CCDC) trị giá 15tr chưa thuế GTGT 10%. Chi phí vân chuyển là 1.320.000 đã có VAT 10%.

- CCDC này được mua về sử dụng ngay cho bộ phân quản lý, và công ty thực hiện phân bổ cho 16 tháng.

Hướng dẫn cách tính phân bổ CCDC như sau:

Nguyên giá = 15.000.000 + 1.200.000 = 16.200.000 đ.

 

Hạch toán CCDC:

     Nợ 153: 15.000.000

     Nợ 1331: 1.500.000

            Có 331: 16.500.000

Nợ 153: 1.200.000

     Nợ 1331: 120.000

            Có 331: 1.320.000

 

Xuất CCDC sử dụng cho bộ phân quản lý:

 Nợ 242: 16.200.000

       Có 153 : 16.200.000

 

Tính phân bổ CCDC:

- Số ngày sử dụng CCDC trong tháng 2/2014 = 28 – 10 + 1= 19 ngày.

- Chi phí phân bổ CCDC của tháng 2/2014 =

= 16.200.000 x 19 = 687.054

16 x 28

Giải thích:

16.200.000: là Tổng giá trị của CCDC.

16: là Công ty phân bổ cho 16 tháng.

28: là tháng 2/2014 có 28 ngày

 

Cuối tháng hạch toán chi phí phân bổ CCDC trong tháng 2:

         Nợ 6422: 687.054

                 Có 242: 687.054

 

Xem thêm: Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Thời gian tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

11/04/2017     2,263 VIEWS
Thông thường các bạn sẽ hay áp dụng nguyên khung khấu hao tại phụ lục 1 của thông tư 45/2013/TT-BTC để tính cho các tài sản cố định (TSCĐ) mà các doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp mới hoặc các doanh nghiệp đang hoạt động mua về mà không hề quan tâm chúng là đồ mới hay đồ cũ để hưởng chính sách ghi nhận thời gian khấu hao dưới mức quy định của TSCĐ mới.

Cách hạch toán chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân làm tài sản của công ty

29/09/2015     4,238 VIEWS
Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì có được cho vào chi phí hợp lý không? Chúng tôi xin hướng dẫn cách xử lý chi phí mua xe ô tô của cá nhân để đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và cách tính khấu hao như sau:

Cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định

22/09/2015     1,694 VIEWS
Cách xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 :

Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng

22/09/2015     3,647 VIEWS
Mua TSCĐ đã qua sử dụng tính khấu hao thế nào? Công ty kế toán Click 49 xin hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng, cách xác định nguyên giá và hạch toán tài sản cố định đã qua sử dụng

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo khối lượng, số lượng sản phẩm

18/09/2015     1,435 VIEWS
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo khối lượng, số lượng sản phẩm theo thông tư 45/2013/TT-BTC: 1. Đối tượng áp dụng:

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần

18/09/2015     1,471 VIEWS
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

18/09/2015     1,637 VIEWS
Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 của thông tư 45/2013/TT-BCT và các phương pháp trích hấu hao TSCĐ này được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tại Phụ lục 2 của TT 45/2013/TT-BCT.

Hướng dẫn cách tính phần bổ công cụ dụng cụ

14/08/2015     2,753 VIEWS
Hướng dẫn cách tính phần bổ công cụ dụng cụ, điều kiện ghi nhận, các phương pháp tính, thời gian phân bổ theo các quy định mới nhất hiện hành:

Quy định kế toán - thuế liên quan đến xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi

08/07/2015     8,706 VIEWS
Tài sản là xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống, hiện nay không còn xa lạ với nhiều doanh nghiệp, nhưng các bạn kế toán vẫn còn lúng túng khi áp dụng các quy định kế toán – thuế liên quan. Với bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn áp dụng một cách thuận tiện nhất cho công việc.

Hướng dẫn ghi sổ tài sản cố định theo thông tư 200

07/07/2015     5,843 VIEWS
Bài viết này Luật Kế Toán sẽ hướng dẫn các bạn các ghi sổ tài sản cố định mục đích lập, căn cứ phương pháp chi tiết từng cột như thế nào theo mẫu S21-DNLiên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL