Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeNghiệp vụ kế toánPhương pháp trực tiếp trong kế toán là gì và những lưu...

Phương pháp trực tiếp trong kế toán là gì và những lưu ý

Kế toán theo các phương pháp trực tiếp trên GTGT cùng với hai loại kế toán bán hàng hóa cùng với dịch vụ mua vào và cùng kế toán hàng hóa, dịch vụ bán ra. Cùng luật kế toán tìm hiểu nhé!

phương pháp trực tiếp
phương pháp trực tiếp

Đặc điểm của phương pháp trực tiếp

Phương pháp khấu trừ thuế đã và đang áp dụng đối với lại những cơ sở kinh doanh mà thực hiện đầy đủ về chế độ kế toán cùng với hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn cùng với lại chứng từ, đăng ký nộp thuế theo những phương pháp khấu trừ thuế.

Đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp

Cá nhân cùng với hộ kinh doanh mà không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ về các chế độ kế toán, hoá đơn cùng với lại chứng từ theo các quy định của pháp luật.

Tổ chức cùng cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo luật đầu tư và những tổ chức khác (bao gồm là những tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị cùng tổ chức chính trị – xã hội cùng tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cùng với những đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp, những tổ chức khác) không thực hiện hoặc là thực hiện mà không đầy đủ về chế độ kế toán, hoá đơn cùng với chứng từ theo các quy định của pháp luật, trừ những tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp về hàng hoá, dịch vụ để có thể tiến hành hoạt động tìm kiếm cùng thăm dò, phát triển, khai thác dầu khí. Đối với lại những tổ chức, cá nhân nước ngoài mà cung cấp hàng hoá, dịch vụ và để tiến hành những hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển cùng với khai thác mỏ dầu, khí đốt cùng bên Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ cùng với nộp thay theo tỷ lệ do Bộ Tài chính đã quy định. Trường hợp mà tổ chức về cá nhân nước ngoài đăng ký, khai cùng với nộp thuế theo các phương pháp khấu trừ thì số thuế đã nộp theo tỷ lệ do mà Bộ Tài chính sẽ được trừ vào số thuế phải nộp.

Hoạt động kinh doanh về mua bán, vàng, bạc và đá quý.
Trường hợp cơ sở kinh doanh mà vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng cùng bạc, đá quý, mà lại vừa có những hoạt động chế tác sản phẩm vàng cùng bạc, đá quý thì sẽ áp dụng tính thuế đối với lại những hoạt động này theo các phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

phương pháp trực tiếp
phương pháp trực tiếp

Cách tính thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp

Thuế giá trị gia tăng theo những phương pháp trực tiếp sẽ được tính như sau: Số thuế giá trị gia tăng = Doanh thu x Tỷ lệ %

Trong đó:
Doanh thu:
Sẽ là tổng số tiền bán hàng hóa cùng với dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng mà đối với hàng hóa, dịch vụ mà chịu thuế giá trị gia tăng. Bao gồm là các khoản phụ thu cùng với phí thu thêm mà các cơ sở kinh doanh được hưởng.
Trường hợp mà các cơ sở kinh doanh có các doanh thu bán hàng hóa cùng với việc cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng mà không chịu thuế giá trị gia tăng cùng với doanh thu hàng hóa cùng dịch vụ xuất khẩu. Thì sẽ không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với lại doanh thu này.
Cơ sở mà kinh doanh nhiều ngành nghề sẽ có mức tỷ lệ khác nhau và cần phải khai thuế giá trị gia tăng theo từng nhóm ngành nghề mà tương ứng với những mức tỷ lệ theo quy định.
Trường hợp mà người nộp thuế sẽ không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hay là trong một số hợp đồng kinh doanh trọn gói (Bao gồm những hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà sẽ không tách được). Thì sẽ áp dụng các mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất cùng kinh doanh.

Tỷ lệ %:
Tỷ lệ % mà để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu sẽ được quy định theo từng các hoạt động như sau:
Phân phối cùng với cung cấp hàng hóa: 1%;
Dịch vụ cùng với việc xây dựng mà không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
Sản xuất, vận tải cùng dịch vụ có gắn với các hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Phân biệt giữa phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp

Phương pháp khấu trừ

Đối tượng áp dụng
Phương pháp khấu trừ sẽ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh (gồm: doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh khác) thực hiện đầy đủ về các chế độ kế toán cùng với những hóa đơn, cụ thể:
Cơ sở kinh doanh mà đang hoạt động sẽ được áp dụng về các phương pháp khấu trừ thuế khi mà đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:
Có doanh thu hàng năm mà từ 01 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa cùng với việc cung ứng dịch vụ.
Thực hiện đầy đủ về chế độ kế toán cùng với hóa đơn, chứng từ theo các quy định của pháp luật về kế toán cùng hóa đơn và chứng từ.
Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện sẽ áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo các phương pháp mà tính trực tiếp.
Tổ chức cùng với cá nhân nước ngoài sẽ cung cấp hàng hóa cùng dịch vụ để có thể tiến hành hoạt động tìm kiếm cùng với thăm dò, phát triển hay là khai thác dầu, khí nộp thuế theo các phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ và nộp thay.
Số thuế phải nộp
Thuế GTGT cần phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Thuế suất cùng với tỷ lệ % tính thuế
Thuế suất: Có 03 loại thuế suất được áp dụng với mỗi nhóm hàng hóa cùng với dịch vụ, cụ thể:
Thuế suất 0% cùng với thuế suất 5%, thuế suất 10% (áp dụng đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ và trừ hàng hóa cùng với dịch vụ mà không chịu thuế GTGT cùng với chịu thuế suất 0%, thuế suất 5%).

Phương pháp trực tiếp

Phương pháp trực tiếp trên doanh thu mà được áp dụng với những đối tượng sau:
Doanh nghiệp, hợp tác xã mà đang hoạt động có các doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng sẽ trừ các trường hợp mà đăng ký tự nguyện cùng áp dụng về phương pháp khấu trừ.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập sẽ trừ trường hợp mà đăng ký tự nguyện theo các phương pháp khấu trừ.
Hộ cùng với các cá nhân kinh doanh.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam mà không theo luật đầu tư cùng với những tổ chức khác mà không thực hiện hay là thực hiện không đầy đủ về chế độ kế toán, hóa đơn cùng chứng từ theo quy định của pháp luật.
Tổ chức kinh tế khác mà không phải là doanh nghiệp cùng với hợp tác xã, trừ trường các hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
Số thuế phải nộp
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %
Thuế suất cùng với tỷ lệ % tính thuế
Tỷ lệ % để tính thuế GTGT:
Tính theo từng hoạt động cụ thể:
Phân phối cùng với cung cấp hàng hóa: 1%;
Dịch vụ cùng xây dựng mà không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
Sản xuất, vận tải cùng dịch vụ có gắn với hàng hóa cùng với xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Hy vọng là bài viết về phương pháp trực tiếp trong kế toán là gì và những lưu ý sẽ mang đến cho bạn thật là nhiều thông tin về phương pháp trực tiếp, và cùng luật kế toán tìm thêm về phương pháp pháp kế toán hàng tồn kho nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments