Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeKiến thức kế toánThế nào là phương pháp kế toán và các phương pháp kế...

Thế nào là phương pháp kế toán và các phương pháp kế toán phổ biến

Hầu hết doanh nghiệp hiện nay đều có những phương pháp kế toán như phương pháp khấu trừ, phương pháp kế toán hàng tồn kho cho doanh nghiệp mình. Luật kế toán xin chia sẻ cho các bạn về các phương pháp kế toán cơ bản. Các phương pháp này sẽ cực kì thích hợp với các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu tài sản cùng với nguồn hình thành tài sản cùng sự tuần hoàn của tài sản.

phương pháp kế toán
phương pháp kế toán

Khái niệm phương pháp kế toán

Kế toán là một trong các môn khoa học kinh tế có các đối tượng nghiên cứu riêng, do đó nên nó có phương pháp riêng. Với các đặc trưng của những đối tượng kế toán mang đến tính 2 mặt (Tài sản cùng với các nguồn vốn hình thành tài sản), tính đa dạng cùng với lại tính biến động, yêu cầu của các thông tin kế toán. Kế toán sẽ lấy triết học làm biện chứng làm cơ sở lý luận cùng với kinh tế chính trị học làm cơ sở làm phương pháp luận để có thể hình thành nên hệ thống về các phương pháp kế toán. Phương pháp kế toán sẽ là các phương thức cùng những biện pháp kế toán sử dụng để có thể thu nhập, xử lý cùng với cung cấp các thông tin về tài sản cùng sự biến động của tài sản, những quá trình hoạt động kinh tế tài chính nhằm có thể đáp ứng về các yêu cầu quản lý.

Các loại phương pháp kế toán

Những doanh nghiệp sẽ thường sử dụng 2 phương pháp kế toán cơ bản để có thể làm nền tảng cho những hệ thống kế toán: Kế toán dồn tích (Accrual basis) cùng với kế toán dựa trên dòng tiền (Cash basis). Hiện nay thì chế độ kế toán Việt Nam đã quy định những doanh nghiệp sẽ cần phải hạch toán kế toán dựa trên những phương pháp kế toán dồn tích nhằm có thể đảm bảo tính phù hợp giữa doanh thu cùng các chi phí.

Phương pháp kế toán dồn tích

Phương pháp kế toán dồn tích đã dựa trên cơ sở dự thu cùng với dự chi. Theo định nghĩa của các chuẩn mực kế toán chung thì mọi nghiệp vụ kinh tế cùng tài chính của những doanh nghiệp mà có liên quan đến tài sản, nợ phải trả cùng với nguồn vốn của chủ sở hữu, doanh thu cùng với chi phí phải được ghi sổ kế toán vào các thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc là trên thực tế chi tiền hay tương đương tiền. Một ví dụ điển hình của phương pháp kế toán dồn tích đó là phương pháp bán chịu. Doanh thu đã được ghi nhận vào sổ kế toán khi mà phát hành hóa đơn cùng với giao hàng thay vì vào những thời điểm thu được tiền. Tương tự như là một số khoản chi phí đã phát sinh cùng với đã được ghi nhận khi mà hàng đã được đặt mua cùng với đã chấm công cho công nhân thay vì những thời điểm thanh toán tiền. Do vậy nên điểm yếu chính của những phương pháp kế toán dồn tích đó là công ty sẽ cần phải trả thu nhập trước khi mà thực nhận được tiền từ doanh thu bán hàng cùng với dịch vụ.

phương pháp kế toán
phương pháp kế toán

Phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền

  1. Phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền, từ nguyên gốc theo tiếng Anh sẽ là Cash basis, nhiều khi đã được hiểu cùng với dịch sai thành “cơ sở tiền mặt”. Thực chất thì cash basis đó là phương pháp kế toán mà dựa trên cơ sở thực thu cùng với thực chi tiền. Phương pháp kế toán này đã dựa trên dòng tiền đó sẽ là phương pháp đơn giản nhất. Theo phương pháp này thì thu nhập cùng với các chi phí được ghi nhận khi mà thực nhận tiền cùng với thực chi tiền.

Phương pháp chứng từ kế toán

  1. Chứng từ kế toán đó là những phương pháp thông tin cùng với kiểm tra sự hình thành những nghiệp vụ kinh tế. Để có thể phản ánh cùng với có thể kiểm chứng được về những nghiệp vụ kinh tế, thì kế toán sẽ có một phương pháp đó là: mọi nghiệp vụ kinh tế mà phát sinh sẽ đều phải lập những chứng từ như là giấy tờ hay là vật chứa đựng thông tin cùng với làm bằng chứng xác nhận về sự phát sinh cùng với hoàn thành của những nghiệp vụ kinh tế. Phương pháp này sẽ nhằm sao chụp nguyên về tình trạng cùng với các sự vận động của những đối tượng kế toán và nó được sử dụng để có thể phản ánh về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và nó thực sự hoàn thành theo thời gian cùng với các địa điểm phát sinh vào những bản chứng từ kế toán. Đây sẽ là những căn cứ pháp lý cho việc bảo vệ tài sản cùng với lại việc xác minh tính hợp pháp trong việc giải quyết những mối quan hệ kinh tế pháp lý mà thuộc đối tượng hạch toán kế toán cùng với kiểm tra về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phương pháp tính giá

  1. Đây có lẽ là phương pháp thông tin cùng với kiểm tra về chi phí trực tiếp cùng với gián tiếp cho mỗi loại hoạt động, từng loại tài sản như là: tài sản cố định, hàng hoá cùng vật tư, sản phẩm cùng lao vụ… Phương pháp tính giá sử dụng thước đo tiền tệ để có thể tính toán, và xác định giá trị của từng loại tài sản và của các đơn vị thông qua việc mua vào, nhập góp vốn cùng được cấp, được tài trợ hoặc là được sản xuất ra theo nguyên tắc nhất định.

Phương pháp đối ứng tài khoản

  1. Đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin cùng với kiểm tra về các quá trình vận động của mỗi loại tài sản cùng với nguồn vốn cùng các quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng và nó được phản ánh vào trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

  1. Đây có lẽ sẽ là phương pháp khái quát tình hình tài sản cùng với nguồn vốn cùng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh những đơn vị hạch toán qua từng từng thời kỳ nhất định bằng cách lập những báo cáo có tính tổng hợp cùng với lại cân đối như là: bảng cân đối kế toán cùng với báo cáo kết quả về hoạt động kinh doanh hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ… Muốn có được các thông tin tổng hợp về các tình trạng tài chính của những đơn vị thì sẽ phải lập bảng cân đối tài sản, nghĩa là sử dụng phương pháp tổng hợp cùng với bảng cân đối kế toán. Nhưng chỉ có thể tổng hợp cùng với cân đối về những loại tài sản của các doanh nghiệp mà trên cơ sở đó theo dõi chặt chẽ về các sự hình thành cùng với vận động biến đổi của những loại tài sản qua giai đoạn sản xuất kinh doanh. Muốn tính giá cùng ghi chép vào những tài khoản mà có liên quan với một cách chính xác thì sẽ phải có những thông tin chính xác về từng loại hoạt động kinh tế cụ thể của các đơn vị tức là phải có những chứng từ hợp lệ và cần phản ánh nguyên vẹn nghiệp vụ kinh tế phát sinh cùng với là có đầy đủ cơ sở pháp lý để có thể làm căn cứ ghi sổ kế toán. Nhưng nếu mà chỉ dựa vào những chứng từ thì sẽ không thể phản ánh hết về sự biến đổi của những tài sản. Trong thực tế thì có những hiện tượng mà không thống nhất giữa hiện vật với những chứng từ cùng với lại những sổ sách do điều kiện khách quan gây ra như là: đường dôi thừa do ẩm ướt cùng với xăng dầu bị hao hụt do bốc hơi… Để có thể khắc phục các tình trạng trên kế toán sẽ cần phải tiến hành kiểm kê để có thể kiểm tra số lượng cùng với các tình hình cụ thể của hiện vật và đối chiếu giữa sổ sách với thực tế trong các từng thời điểm để xem nó có khớp đúng với nhau hay là không. Nếu mà nó không khớp đúng thì lập biên bản cùng với sẽ căn cứ vào biên bản (cũng như sẽ là chứng từ) mà sẽ điều chỉnh lại sổ sách kế toán cho khớp với thực tế. Bảo đảm cho những số liệu của kế toán cùng với phản ánh chính xác, trung thực về những loại tài sản của doanh nghiệp.

Những phương pháp mà kế toán sử dụng đều nhằm thu thập cùng với cung cấp các thông tin theo yêu cầu quan lý nhưng mà nó ở mức độ cùng với các phạm vi khác nhau. Giữa những phương pháp kế toán hàng tồn kho mà có mối quan hệ biện chứng bổ xung cho nhau nhằm vào việc cung cấp thông tin một cách chính xác đầy đủ kịp thời cùng với phục vụ cho những công tác quản lý.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments