Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
Google search engine
HomeKiến thức kế toánNội dung của nguyên tắc nhất quán và những điều cần lưu...

Nội dung của nguyên tắc nhất quán và những điều cần lưu ý

Bạn biết gì về nguyên tắc nhất quán chưa? Những nội dung đặc điểm cũng như cách vận dụng nguyên tắc nhất quán trong thực tế. Hãy cùng Luật kế toán tìm hiểu thêm nhé!

Nội dung của nguyên tắc nhất quán và những điều cần lưu ý
Nội dung của nguyên tắc nhất quán và những điều cần lưu ý

Khái niệm nguyên tắc nhất quán 

Nguyên tắc nhất quán là nguyên tắc dùng để ngăn chặn việc thao túng các  tài khoản và làm cho các báo cáo tài chính có thể rõ ràng, chặt chẽ, chính xác và  có thể so sánh được giữa các giai đoạn lịch sử với nhau một cách dễ dàng.Cũng giống như nguyên tắc giá gốc hay các nguyên tắc thận trọng thì nguyên tắc nhất quán cũng là một trong 7 nguyên tắc của chuẩn mực kế toán.

Và theo điều này, toàn bộ các chính sách kế toán hoặc tất cả các giả định kế toán có liên quan đều cần phải được tuân thủ một cách nhất quán để đảm bảo có thể dễ dàng so sánh với các báo cáo tài chính qua các năm. Nếu như thấy một đơn vị hay một tổ chức thay đổi chính sách kế toán hoặc tất cả các giả định kế toán có liên quan thì đó chắc chắn phải là lý do pháp luật yêu cầu thay đổi hoặc sự thay đổi đó có thể giúp cho việc chuẩn bị và trình bày các loại tài khoản tốt hơn và khi có sự thay đổi do bất kỳ lý do nào khác thì lý do đó luôn phải được trình bày một cách rõ ràng và nhất quán và cũng có ảnh hưởng đến sự thay đổi và bản chất của sự thay đổi sẽ luôn được trình bày trong các báo cáo tài chính để nó có thể thu hút sự chú ý của người dùng cũng như người dùng có thể hiểu được sự thay đổi trong lợi nhuận do thay đổi các ước tính kế toán hoặc tất cả các giả định.

Trong nguyên tắc nhất quán đã nêu rõ rằng, nếu một khi bạn áp dụng một nguyên tắc hoặc phương pháp kế toán nào đó, chúng ta hãy tiếp tục tuân thủ nó một cách nhất quán trong các kỳ kế toán trong tương lai. Chúng ta chỉ thay đổi một nguyên tắc hoặc phương pháp kế toán nếu phiên bản mới theo một cách nào đó cải thiện kết quả tài chính được báo cáo lên trên. Tuy nhiên nếu có sự thay đổi như vậy, chúng ta hãy ghi chép đầy đủ các ảnh hưởng của nó và đưa ra các loại tài liệu này vào thuyết minh kèm theo tất cả các báo cáo tài chính.

Kiểm toán viên có những lo ngại đặc biệt rằng khách hàng của họ nên tuân theo nguyên tắc nhất quán để các kết quả của báo cáo giữa các kỳ sẽ có thể so sánh được với nhau. Nói điều này có nghĩa là một số hoạt động kiểm toán sẽ bao gồm tất cả các cuộc thảo luận về các vấn đề nhất quán với các nhóm quản lý. Kiểm toán viên đương nhiên có thể từ chối đưa ra ý kiến ​​về báo cáo tài chính của khách hàng nào đó nếu có những vi phạm nguyên tắc rõ ràng và hoàn toàn không có cơ sở.

Nguyên tắc nhất quán sẽ thường bị bỏ qua nhất khi các nhà quản lý doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động kinh doanh đang cố gắng báo cáo doanh thu hoặc lợi nhuận vượt xa hơn mức cho phép thông qua việc giải thích chặt chẽ tất cả các chuẩn mực kế toán. Một báo cáo cho tình huống như vậy là khi mức độ hoạt động hoạt động của công ty cơ bản không có sự thay đổi, nhưng lợi nhuận sẽ đột ngột tăng lên nhanh chóng.

Ví dụ 1: Nếu các tổ chức kinh doanh, hoặc doanh nghiệp kinh doanh theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng và sau một khoảng thời gian luật thay đổi, trong đó sẽ có những quy định rằng mọi pháp nhân đều bắt buộc phải tuân theo phương pháp khấu hao theo giá trị đã ghi giảm trước đó. Bây giờ, cần phải làm là phải cung cấp khấu hao theo các loại phương pháp giá trị được ghi ra và buộc phải truy thu và tính theo khấu hao và sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến lợi nhuận do có những sự thay đổi theo phương pháp khấu hao phải được công bố và thông tin về phương pháp khấu hao thay đổi do thay đổi pháp luật cũng sẽ phải cần được công bố trên tất cả các báo cáo tài chính để người sử dụng có thể dễ hiểu và nắm bắt.

Ví dụ 2: Chẳng hạn như một doanh nghiệp đang thực hiện theo phương pháp LIFO để có thể xác định tổng số giá trị hàng tồn kho và luật định yêu cầu sử dụng theo phương pháp bình quân gia quyền hoặc phương pháp FIFO để có thể xác định giá trị hàng tồn kho. Do đó, doanh nghiệp hay các tổ chức kinh doanh cần phải thay đổi theo phương pháp xác định giá trị trước đó của hàng tồn kho và định giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá thị trường và thay đổi cách xác định giá trị đồng thời sẽ có những ảnh hưởng của sự thay đổi do thay đổi phương pháp xác định giá trị các loại hàng tồn kho thay đổi trên lợi nhuận và sẽ được thuyết minh một cách phù hợp. Và việc công bố thông tin lúc này sẽ giúp chuẩn bị và có được những sự trình bày tốt hơn và cũng như là thu hút được sự chú ý của người dùng về sự thay đổi của lợi nhuận do việc  thay đổi phương pháp cách xác định giá trị hàng tồn kho.

Một ví dụ vô cùng thực tế khác là khi INDAS và IFRS nếu được giới thiệu và được áp dụng cho các công ty hay các tổ chức kinh doanh và các chuẩn mực của kế toán thông thường thay thế INDAS và IFRS thì tất cả các báo cáo tài chính luôn luôn cần phải công bố những sự thay đổi trong lợi nhuận do những thay đổi luật định và bắt buộc cũng cần phải công bố sự thật rằng sự thay đổi đó là do thay đổi của luật.

Nội dung của nguyên tắc nhất quán và những điều cần lưu ý
Nội dung của nguyên tắc nhất quán và những điều cần lưu ý

Đặc điểm của nguyên tắc nhất quán 

Nguyên tắc nhất quán có thể áp dụng và được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực cũng như các đơn vị thuộc mọi ngành nghề trong nền kinh tế. Nguyên tắc này rất quan trọng dựa trên theo cả quan điểm của kế toán và kiểm toán, vì sự nhất quán sẽ giúp cho kế toán viên dễ dàng ghi chép công việc kinh doanh một cách chính xác và logic, đồng thời giúp ích cho kiểm toán viên có thể so sánh các báo cáo tài chính so với các năm trước.

Những đặc điểm của nguyên tắc nhất quán:

– Cần phải có sự đảm bảo thông tin của kế toán để có những giá trị so sánh

– Cần phải có sự nhất quán trong cả 2 nguyên tắc kế toán và cả phương pháp kế toán

– Cần phải giải trình toàn bộ những thay đổi 

Ý nghĩa của nguyên tắc nhất quán trong kế toán 

Những chính sách cũng như toàn bộ các phương pháp kế toán của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã chọn luôn phải được áp dụng nhất quán ít nhất là trong một kỳ kế toán năm. Trong trường hợp nếu có thay đổi chính sách cũng như toàn bộ các phương pháp kế toán đã chọn thì sẽ cần phải được giải trình lý do toàn bộ những sự ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh của báo cáo tài chính kế toán.

– Và theo nguyên tắc nhất quán, toàn bộ các chính sách cũng như tất cả các phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn đều phải được áp dụng một cách nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác. Và chỉ nên thay đổi tất cả các chính sách cũng như toàn bộ tất cả các phương pháp kế toán này khi có lý do vô cùng đặc biệt và ít nhất phải là sang kỳ kế toán sau. Còn nếu trong trường hợp nếu có sự thay đổi chính sách cũng như toàn bộ tất cả các  phương pháp kế toán đã chọn chúng ta bắt buộc cần phải giải trình những lý do chẳng hạn khi tiến hành thông báo với các cơ quan thuế và phải được công bố đầy đủ những ảnh hưởng của sự thay đổi này về giá trị trong tất cả các loại báo cáo tài chính.

– Và tiếp theo nguyên tắc nhất quán sẽ có sự đảm bảo cho thông tin để chúng có thể mang tính ổn định và có thể so sánh được giữa tất cả các kỳ kế toán với nhau và giữa các kế hoạch cũng như dự toán với thực hiện. Và trong trường hợp nếu thay đổi tất cả các chính sách cũng như toàn bộ các phương pháp kế toán sẽ thường do doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc là thay đổi kế toán chẳng hạn,…

Vận dụng nguyên tắc nhất quán trong thực tế

Chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc nhất quán trong thực tế như sau: Quá trình kế toán sẽ phải áp dụng toàn bộ những  khái niệm, cũng như những nguyên tắc hoặc chuẩn mực và tất cả các  phương pháp tính toán dựa trên cơ sở của nguyên tắc nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác. Để có thể mà:

Bản báo cáo tài chính có thể dùng để so sánh được giữa các thời kỳ với nhau.

Bản báo cáo tài chính có thể dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh doanh với nhau.

Còn nếu trong trường hợp có sự thay đổi phương pháp cũng như áp dụng toàn bộ các chế độ kế toán cũng như các nguyên tắc đầy đủ sẽ phải đòi hỏi doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh phải diễn giải, nêu lý do và trình bày lý do dựa trên thuyết minh của báo cáo tài chính.

Một ví dụ ở đây là sự thay đổi của các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; Tất cả các sự thay đổi chính sách khấu hao luôn luôn cần phải được áp dụng theo nguyên tắc nhất quán trong kỳ kế toán và tất cả các kỳ kế toán khác nhau; trường hợp doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế có sự thay đổi thì cần phải trình bày rõ lý do và những sự thay đổi này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bản báo cáo tài chính hay không. Và tất cả các nội dung thay đổi này luôn luôn cần phải giải trình rõ ràng trong phần thuyết trình báo cáo tài chính của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments