Nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp

Nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp khác nhau tùy thuộc vào từng loại doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp chịu các mức thuế khác nhau. Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc để làm rõ hơn về vấn đề này.

0
44

1- Nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp

[a] Nghĩa vụ tài sản đối với nhà nước

– Nghĩa vụ thuế

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhan theo quy định của các luật thuế. Doanh nghiệp là người nộp thuế. Nghĩa vụ thuế phát sinh theo quy định của các luật thuê: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, …

Nếu doanh nghiệp thực hiện hành vi có lỗi, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tọi phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, thì nếu bị phát hiện, doanh nghiệp có thê bị xử phạt hành chính. Theo đó, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt cho Nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Doanh nghiệp là pháp nhân thương mại, nếu vi phạm pháp luật hình sự, bị xét xử, có thể bị áp dụng hình phạt tiền. Theo đó, doanh nghiệp phải thi hành án hình sự về việc phát tiền theo bản án và pháp luật về thi hành án hình sự.

Doanh nghiệp phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí nếu có phát sinh thông qua hoạt động kinh doanh của mình, phải nộp tiền sử dụng đất nếu là người sử dụng đất, tiền thuê đất nếu thuê đất của Nhà nước, …

Doanh nghiệp có tuyển dụng, sử dụng lao động phải nộp bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Nhà nước tổ chức và doanh nghiệp là một bên phải tham gia với tư cách là người sử dụng lao động, theo các luật có liên quan.

Xem thêm:  Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

[b] Nghĩa vụ tài sản đối với bên thứ ba

Doanh nghiệp có nghĩa vụ tài sản với bên thứ ba, phát sinh từ quan hệ hợp đồng mà doanh nghiệp xác lập, thực hiện trong quá trình kinh doanh, hoặc phát sinh theo quy định pháp luật. Các nghĩa vụ tài sản gồm:

Nghĩa vụ theo thỏa thuận phát sinh từ hợp đông giữa doanh nghiệp với bên thứ ba; trách nhiệm do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng với bên thứ ba: trả tiền phạt vi phạm, bôi thường thiệt hại, trả tiền lãi chậm thanh toán,…

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đông phát sinh theo quy định của pháp luật dân sự.

Người lao động, là bên thứ ba đặc thù theo quy định của pháp luật về lao động, bao gồm nghĩa vụ trả tiên lương, thưởng và các chê độ khác theo hợp đông lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định nội bộ của doanh nghiệp và quy định pháp luật.

2- Nghĩa vụ tài sản của chủ doanh nghiệp

(i) Doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp

(ii) Công ty TNHH một thành viên: chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty

(iii) Công ty TNHH hai thành viên trở lên: thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty

(iv) Công ty cổ phần: cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

(v) Công ty hợp danh: Giữa thành viên hợp danh và công ty. Thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm nếu không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty.

Giữa thành viên góp vốn và công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest 

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here