https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024
Google search engine
Homeluật doanh nghiệpLuật Doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của cổ đông

Luật Doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của cổ đông

Cổ đông là chủ sở hữu của công ty cổ phần, có quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định. Việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông là một trong những mục tiêu quan trọng của pháp luật doanh nghiệp.

1-Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông có các quyền sau:

 • Quyền tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết;
 • Quyền nhận cổ tức và lợi nhuận khác từ hoạt động của công ty;
 • Quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình;
 • Quyền chuyển nhượng cổ phần của mình;
 • Quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục sổ sách, tài liệu và báo cáo của công ty;
 • Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 • Quyền yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
 • Quyền khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cổ đông còn có các nghĩa vụ sau:

 • Thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua;
 • Tuân thủ Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan;
 • Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho công ty;
 • Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho các cổ đông khác.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

2-Bảo vệ quyền lợi của cổ đông

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã có nhiều quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số. Một số quy định quan trọng như sau:

 • Quy định về quyền của cổ đông thiểu số được yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • Quy định về quyền của cổ đông thiểu số được yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết.
 • Quy định về quyền của cổ đông thiểu số được yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình trong trường hợp công ty tổ chức lại hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty.
 • Quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định các biện pháp xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền lợi của cổ đông, như:

 • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
 • Buộc bồi thường thiệt hại;
 • Đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;
 • Áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Dịch vụ Thư ký pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest

3- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi của cổ đông

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi của cổ đông, cần thực hiện các giải pháp sau:

 • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật doanh nghiệp cho các cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.
 • Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền lợi của cổ đông.
 • Hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát hoạt động của công ty cổ phần.

Việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông là một yêu cầu quan trọng để phát triển bền vững của doanh nghiệp cổ phần. Các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, và nâng cao năng lực giám sát, kiểm soát để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông.

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Luật Doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của cổ đông được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Luật Doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của cổ đông  có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments