Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeLuật kế toánKỳ kế toán là gì và các nội dung cần có của...

Kỳ kế toán là gì và các nội dung cần có của kỳ kế toán

Đối với một số hoạt động kinh tế tài chính của những doanh nghiệp thì sẽ được những kế toán thực hiện về việc thu nhận cùng như là xử lí cùng với sẽ cung cấp những thông tin trong một khoảng thời gian nhất định cùng với cố định theo như những quy định. Và các khoảng thời này nó sẽ được gọi là kì kế toán. Cùng luật kế toán tìm hiểu nhé!

kỳ kế toán
kỳ kế toán

Kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán hiện đang là những khái niệm không hề mới đối với hầu hết những kế toán viên trong những đơn vị. Tuy nhiên thì sẽ không phải ai mà cũng có thể được nắm được một cách chính xác về những khái niệm của kỳ kế toán là gì cùng với theo luật kế toán thì nó sẽ cũng được như là những việc áp dụng các loại kỳ kế toán đối với những trường hợp cụ thể. Hơn nữa thì theo luật kế toán Việt Nam sẽ do Quốc Hội đã ban hành thì những kỳ kế toán đó sẽ là khoảng thời gian để có thể xác định từ các thời điểm về những đơn vị kế toán sẽ bắt đầu ghi sổ kế toán đến với lại các thời điểm kết thúc cùng việc ghi sổ kế toán cùng khoá sổ kế toán để có thể chuẩn bị lập báo cáo tài chính.

Các loại kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm hay là nó còn gọi đó là niên độ kế toán: 12 tháng và sẽ tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm dương lịch.
Những đơn vị kế toán sẽ có những đặc thù riêng về tổ chức cùng với lại những hoạt động đã được chọn kỳ kế toán năm đó là 12 tháng tròn theo năm dương lịch cùng với sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này năm nay cho đến đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau cùng với phải thông báo cho những cơ quan tài chính.
Kỳ kế toán quý sẽ là 3 tháng cùng với tính từ đầu ngày 01 tháng của đầu quý đến ngày cuối cùng của tháng cuối quý.
Kỳ kế toán tháng sẽ là 1 tháng và tính từ ngày đầu tháng cho đến ngày cuối của tháng.

  1. Kỳ kế toán đầu tiên
    Kỳ kế toán đầu tiên của những doanh nghiệp mới thành lập sẽ tính từ ngày và được cấp giấy đăng ký hoạt động kinh doanh cùng với đến hết những ngày cuối cùng của những kỳ kế toán năm cùng kỳ kế toán quý cùng tháng tương ứng.
    Kỳ kế toán đầu tiên của những đơn vị khác mới thành lập sẽ tính từ ngày có hiệu lực cùng với ghi lên trên những quyết định thành lập đến hết ngày cuối cùng của những kỳ kế toán năm cùng quý cùng với tháng tương ứng.
  2. Kỳ kế toán cuối cùng
  3. Đó khái niệm mà dùng cho những đơn vị kế toán khi mà đã chia, tách cùng hợp nhất, sát nhập cùng chấm dứt hoạt động,… thì có lẽ kế toán cuối cùng sẽ được tính từ ngày đầu kỳ kế toán năm cùng đến với ngày trước ngày ghi trên những quyết định chia, tách cùng hợp nhất, doanh nghiệp…mà có hiệu lực.
  4. Kỳ kế toán trong trường hợp đặc biệt
    Những trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên cùng với kỳ kế toán năm cuối cùng hoặc là ngắn hơn 90 ngày thì sẽ được phép cộng với các kỳ kế toán năm tiếp theo hay là cộng với kỳ kế toán năm trước đó cùng để có thể tính thành một kỳ kế toán năm nhưng mà nó phải nhỏ hơn 15 tháng.
kỳ kế toán
Kkỳ kế toán

Nội dung của kỳ kế toán

Thường thì sẽ có rất nhiều kỳ kế toán hiện đang hoạt động tại bất kỳ những thời điểm nhất định. Ví dụ là đó một thực thể sẽ có thể đóng các hồ sơ tài chính cho tháng 6. Điều này sẽ cho biết về những kỳ kế toán là tháng (là tháng 6), mặc dù thì đơn vị sẽ cũng có thể là muốn tổng hợp những dữ liệu kế toán theo quý ( sẽ là từ tháng 4 cho đến tháng 6), nửa (tháng 1 cho đến tháng 6) cùng với toàn bộ của năm dương lịch. Một năm dương lịch mà có liên quan đến những kỳ kế toán sẽ cho biết những đơn vị sẽ bắt đầu tổng hợp những hồ sơ kế toán vào ngày đầu tiên của tháng 1 cùng với sau đó sẽ dừng việc tích lũy những dữ liệu vào ngày cuối cùng của tháng 12. Kỳ kế toán năm này thì mô phỏng theo những chu kỳ lịch cơ bản 12 tháng. Một đơn vị thì có thể sẽ chọn báo cáo dữ liệu tài chính thông qua đó sẽ là việc sử dụng năm tài chính. Năm tài chính thì sẽ tùy ý đặt ngày bắt đầu của những kỳ kế toán vào bất kỳ các ngày nào cùng với dữ liệu tài chính sẽ được tích lũy trong một năm và kể từ ngày này. Ví dụ như là năm tài chính nó sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 của năm sau.

Hơn nữa thì đối với các kỳ kế toán có tính nhất quán thì kỳ kế toán sẽ được thiết lập cho những mục đích báo cáo cùng với lại phân tích. Về lý thuyết thì một đơn vị sẽ mong muốn là có được sự nhất quán về tăng trưởng trong những kỳ kế toán để có thể hiện sự ổn định cùng với lại triển vọng về lợi nhuận dài hạn. Phương pháp kế toán sẽ ủng hộ lý thuyết này về phương pháp kế toán dồn tích. Phương pháp kế toán dồn tích sẽ yêu cầu ghi sổ kế toán khi mà một sự kiện kinh tế nó xảy ra bất kể thời điểm của một số những yếu tố mà tiền mặt của những sự kiện đó.

Ví dụ về kỳ kế toán

Nếu mà một doanh nghiệp bắt đầu hoạt động vào ngày 17 tháng 1, kỳ kế toán hàng tháng đầu tiên của doanh nghiệp sẽ chỉ bao gồm là khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 1. Khái niệm tương tự cũng sẽ áp dụng cho một doanh nghiệp đã bị chấm dứt các hoạt động.

Hy vọng là bài viết về kỳ kế toán là gì và các nội dung cần có của kỳ kế toán sẽ mang đến cho bạn thật nhiều những thông tin vô cùng là bổ ích cùng với thú vị về nghành kế toán này nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments