Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeKiến thức kế toánHướng dẫn cách bút toán kết chuyển thuế gtgt theo đúng quy...

Hướng dẫn cách bút toán kết chuyển thuế gtgt theo đúng quy định

Hiện tại, hầu hết các công ty chọn tính toán giá trị gia tăng bằng phương pháp. Ở những đơn vị này, kế toán cần biết hoạt động thuế GTGT cuối kỳ. Bài toán và các vấn đề về kế toán liên quan đến thuế nhìn chung rất phức tạp và gây nhiều khó khăn cho kế toán. Cùng luật kế toán tìm hiểu ngay cách kết chuyển thuế gtgt trên sổ sách kế toán trong bài viết dưới đây.


Kết chuyển thuế GTGT
Kết chuyển thuế gtgt

Vai trò của kết chuyển thuế gtgt

Mục đích của việc ghi tờ khai thuế GTGT

Mục đích của việc kê khai thuế GTGT là xóa tài khoản 1331. Nếu trong quá trình tạo tài khoản này ghi bên Nợ thì bên Có sẽ ghi bút toán khóa sổ cho tài khoản này.

Để có được số tiền nhập vào thuế GTGT, kế toán phải đối chiếu số tiền tổng hợp trên tài khoản 133 và 3331, theo đó nhỏ nhất thì đưa vào kết chuyển tạp chí.
Sau khi kết chuyển thuế GTGT, phải xác minh tính hợp lý bằng cách kiểm tra xem số chưa thanh toán của tài khoản 133 trên phần mềm kế toán có đúng bằng bài 43 trên HTKK không, hoặc số dư có tài khoản 3331 dự phòng. trong số 40 trên HTKK hoặc không.

Nếu không khớp thì cần tìm nguyên nhân, có thể do hạch toán hoặc do một trong kê khai để có ý thức điều chỉnh tốt. Phải làm gì để bù trừ thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ được mua với thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ bán ra.

Ví dụ: Công ty A kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý.Quý 2 năm 20N tổng thuế đầu vào là 120 triệu và thuế đầu ra là 200 triệu. Trong trường hợp này, Công ty A không phải nộp toàn bộ số thuế đầu ra là 200 triệu mà được phép sử dụng.

Tại: Chỉ các doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới được nộp tờ khai nộp thuế GTGT. Số thuế GTGT cuối cùng phải nộp là số dư giữa số thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp và số thuế GTGT. Thuế GTGT công ty đã nộp được khấu trừ.


Nguyên tắc bút toán kết chuyển thuế gtgt

Lưu ý: chỉ những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới được hạch toán tờ khai thuế GTGT. Thuế GTGT đầu ra mà công ty phải nộp cùng với số thuế GTGT đầu vào công ty được khấu trừ.
Việc kết chuyển thuế GTGT chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Việc kết chuyển thuế giá trị gia tăng vào cuối kỳ là được coi là khoản giữa thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT nội bộ.

Trường hợp đầu vào nhỏ hơn đầu ra. Sau đó, thuế giá trị gia tăng sẽ được hoàn toàn đầu vào. Từ đó, anh ta sẽ khấu trừ giá trị gia tăng để nộp cho cơ quan thuế.

Khi thuế đối với giá trị gia tăng đầu vào vượt quá đầu ra. Khi đó thuế GTGT sẽ được khấu trừ vào đầu ra. Từ đó, khoản chênh lệch thuế sẽ được khấu trừ như một khoản khấu trừ bổ sung khi chuyển sang kỳ.


Lưu ý đối với bút toán kết chuyển thuế gtgt

Khi kết chuyển thuế GTGT giữa kế toán và thuế, cần lưu ý một số vấn đề sau: Căn cứ vào bảng kê của kế toán thu nhập nên so sánh với tổng số tiền của các mặt hàng trên. Đối với tài khoản 133, công ty sẽ được kết hợp với số dư. Đối với tài khoản 3331, sẽ không thể cộng dồn với số dư.
Khi bên có của tài khoản 331 có thặng dư thì phải nộp ngay vào kho bạc nhà nước.


Các bước bút toán kết chuyển thuế gtgt

Bước 1: Xác định số thuế GTGT đầu ra của mà công ty phải nộp Khi xác định số thuế GTGT đầu ra mà công ty phải nộp thì số thuế sẽ là bằng số phát sinh với 3331 trong kỳ.
Cụ thể, số tiền do tài khoản 3331 tính đến trong kỳ thuộc các trường hợp sau: đã bán bị trả lại; giảm giá hàng hóa; điều chỉnh giá… Lưu ý rằng điều này không bao gồm số tiền đã thanh toán trong kỳ trước.
Bước 2. Xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Hướng dẫn kết chuyển số thuế GTGT đầu vào và số thuế GTGT đầu vào cuối kỳ Số thuế GTGT đầu vào cuối kỳ sẽ là xác định trên theo công thức sau: Số dư Nợ TK 133 tại đầu kỳ + Nợ TK 133 trong kỳ – Có TK 133 trong kỳ.

Xin lưu ý rằng trường hợp này chỉ được thực hiện khi bút toán thuế giá trị gia tăng được chuyển cho công ty.

Bước 3. So sánh số thuế GTGT đầu ra phải nộp thuế được khấu trừ Trong bước này sẽ chia ra 2 trường hợp, chính xác hơn là như sau: Trường hợp 1 Số thuế GTGT công ty còn nợ nhỏ hơn số thuế GTGT phải trả. khấu trừ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ kết chuyển số thuế GTGT đầu vào mà doanh nghiệp được khấu trừ.

Đối với bút toán thực hiện như sau: Nợ TK 3331 / Có TK 133: Toàn bộ giá trị gia tăng đầu nguồn của công ty.

Trường hợp 2: Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của công ty nhỏ hơn số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Các bút toán kết chuyển sau: Nợ TK 3331 / bên Nợ 133: thuế GTGT đầu ra của công ty.

kết chuyển thuế gtgt
kết chuyển thuế gtgt

Bước 4.

Xác minh toàn bộ quá trình luân chuyển thuế GTGT giữa kế toán và thuế Trong bước xác minh kết chuyển thuế GTGT của kế toán chia làm 2 giai đoạn.

Cụ thể như sau:

Trường hợp 1. Số thuế GTGT đầu vào phải nộp là số thuế GTGT đầu vào công ty được giữ lại Số dư cuối kỳ có của tài khoản 133 được tính từ số liệu của mục 43 của tờ khai thuế GTGT.

Trường hợp 2. Số thuế GTGT đầu vào công ty được khấu trừ thấp hơn số thuế GTGT đầu ra : Tài khoản 133 là được tính từ dữ liệu mục 43 của tờ khai thuế GTGT.

Xem thêm: bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments