Thứ Bảy, Tháng Hai 4, 2023
Google search engine
HomeHóa đơnHóa đơn tự in là gì và những lưu ý khi dùng...

Hóa đơn tự in là gì và những lưu ý khi dùng hóa đơn tự in

Bạn biết gì về hoá đơn tự in chưa? Các đối tượng cũng như các đặc điểm của hóa đơn tự in sẽ có nội dung như thế nào? Hãy cùng Luật kế toán tìm hiểu thêm nhé!

Hóa đơn tự in là gì và những lưu ý khi dùng hóa đơn tự in
Hóa đơn tự in là gì và những lưu ý khi dùng hóa đơn tự in

Hóa đơn tự in

Hóa đơn tự in là hóa đơn mà tất cả các đơn vị doanh nghiệp cũng như các tổ chức kinh doanh có thể tự in ra trên tất cả các thiết bị tin học, có thể là các các loại máy tính như máy tính tiền hoặc cũng có thể là các loại máy khác khi bán hàng, cung ứng dịch vụ. Hóa đơn sẽ bao gồm 3 dạng chính là: hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, và hóa đơn điện tử.

Đối tượng sử dụng hóa đơn tự in 

Tất cả các doanh nghiệp cũng như các đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn kể từ khi có mã số thuế

– Tất cả các doanh nghiệp được thành lập và đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất, khu công nghệ cao cũng như là các khu kinh tế

– Tất cả các đơn vị sản xuất cũng như kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp mới thành lập và có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng.

Đây là những doanh nghiệp sản xuất, cũng như tất cả các cung ứng dịch vụ thực hiện đầu tư mua sắm các tài sản cố định, các thiết bị có giá trị lớn hơn hoặc bằng 1 tỷ đồng được ghi trên các hóa đơn mua tài sản cố định, các loại máy móc hoặc thiết bị tại thời điểm được thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán các loại hàng hóa, các loại cung ứng dịch vụ nếu có đầy đủ các điều kiện như sau:

– Doanh nghiệp đó đã được cung cấp mã số thuế

– Doanh nghiệp có doanh thu bán hàng, các loại dịch vụ

– Là đơn vị kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và đương nhiên có phần mềm tự in hóa đơn để có thể đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ các phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào các loại sổ kế toán để có thể hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT để có thể gửi cho cơ quan thuế.

– Có đầy đủ văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in theo quy định của pháp luật và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiến hành xác nhận đã đủ điều kiện.

Hóa đơn tự in là gì và những lưu ý khi dùng hóa đơn tự in
Hóa đơn tự in là gì và những lưu ý khi dùng hóa đơn tự in

Đặc điểm của hóa đơn tự in

Cũng giống với hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in cũng được gọi là hóa đơn giấy

Khi phân biệt giữa các hóa đơn tự in, đặt in và điện tử là hình thức sử dụng.

Điểm khác biệt tiếp theo giữa các loại hóa đơn trên chính là thời hạn được sử dụng hóa đơn. 

Hồ sơ tạo hóa đơn tự in 

Hồ sơ tạo hóa đơn tự in sẽ bao gồm:

– Đơn đề nghị để có thể sử dụng hóa đơn tự in

– Các quyết định áp dụng đối với hoá đơn tự in

– Các mẫu hoá đơn do các tổ chức hoặc cá nhân tự thiết kế

– Địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch của tổ chức hoặc cá nhân được vẽ lại và có xác nhận của người đứng đầu đứng ra chịu trách nhiệm.

– Bản sao công chứng giấy đăng ký doanh nghiệp hoạt động.

– CMND hoặc CCCD của người lãnh đạo, đứng đầu tổ chức.

Câu hỏi khác liên quan 

Hóa đơn tự in có cần đóng dấu không? 

Với câu hỏi trên thì câu trả lời đương nhiên sẽ là: Hóa đơn tự in đương nhiên cũng cần phải đóng dấu của người mua và có ký tên của người bán theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp không cần phải đóng dấu:

  • Trường hợp đó là hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn tự in và được in từ các thiết bị của bên được uỷ nhiệm thì lúc này không cần thiết phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm. Lưu ý rằng việc ủy nhiệm phải được xác nhận bằng văn bản giữa các bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.
  • Trường hợp đó là các hóa đơn điện; hóa đơn nước; các hóa đơn dịch vụ viễn thông; và hóa đơn dịch vụ ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện tự in theo quy định của pháp luật.

Phương pháp hủy hóa đơn tự in 

Bước 1: Chúng ta cần thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Khi hủy hóa đơn thì các thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tiến hành lần lượt các việc sau:

  • Cần phải lập bảng kiểm kê các loại hóa đơn cần hủy
  • Cần tiến hành hủy hóa đơn và phải lập biên bản hủy hóa đơn
  • Cần thông báo kết quả của việc hủy hóa đơn

Bước 2:Cần lập Bảng kiểm kê các loại hóa đơn cần hủy

Trước khi tiến hành hủy hóa đơn, Hội đồng kiểm kê sẽ có trách nhiệm phải tiến hành kiểm kê số hóa đơn cần hủy, với đầy đủ các chỉ tiêu như quy định trên và  Hội đồng kiểm kê cần phải Lập bảng kiểm kê và ký xác nhận.

Bước 3 : Tiến hành lập Biên bản của việc hủy hóa đơn

Khi tiến hành hủy hóa đơn, Hội đồng cần phải lập biên bản hủy hóa đơn trước. Biên bản này cần phải ghi rõ thông tin cần thiết của hóa đơn hủy 

Biên bản này cần được lập ngay sau khi hóa đơn đã tiến hành hủy và phải có chữ ký của tất cả những người trong Hội đồng hủy hóa đơn chịu trách nhiệm

Bước 4: Cần thông báo kết quả của việc hủy hóa đơn

Sau khi tiến hành hủy hóa đơn xong phải lập tức tiến hành lập thông báo hủy hóa đơn. 

Hóa đơn tự in được sử dụng đến khi nào 

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC có đưa ra hướng dẫn 

  • Khuyến khích các cơ quan, hoặc các tổ chức, các cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện về các cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin áp dụng về các loại hóa đơn, các loại chứng từ điện tử đến trước ngày 1/7/2022.
  • Trường hợp đối với các hộ kinh doanh, các cá nhân áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1/7/2022.

Chú ý:

Trong trường hợp nếu các cá nhân hoặc các tổ chức kinh doanh không tiến hành thực hiện giao dịch với các cơ quan thuế bằng các loại phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có các loại hệ thống phần mềm chuyên kết toán, không có các loại phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến với các cơ quan thuế thì trong trường hợp này sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng.

Và lúc này thời gian tối đa 12 tháng sẽ được tính từ một lần kể từ ngày 1/7/2022, đối với các hộ kinh doanh, các cá nhân thực hiện kinh doanh và đang hoạt động từ trước ngày 1/7/2022. Trường hợp đối với các hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh vừa mới thành lập từ ngày 1/7/2022 là kể từ thời điểm đăng ký mới bắt đầu sử dụng hóa đơn.

  • Các doanh nghiệp vẫn được tiếp tục việc sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Nhưng khi đã đã thông báo phát hành các loại hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử, hóa đơn tự tin không có mã hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của các cơ quan thuế.
  • Theo quy định từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022: Trường hợp đối với các địa bàn đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử thì cần phải có trách nhiệm chuyển đổi để có thể áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC theo các lộ trình thông báo của cơ quan thuế.

Trong trường hợp nếu các cơ sở kinh doanh chưa thể đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì lúc này cơ sở kinh doanh sẽ tiến hành thực hiện việc gửi dữ liệu hóa đơn đến các cơ quan thuế 

Trong trường hợp chưa thể đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà vẫn muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì lúc này các cá nhân kinh doanh hoặc các tổ chức kinh doanh sẽ tiến hành thực hiện việc gửi các dữ liệu hóa đơn đến với cơ quan thuế cùng với đó là việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments