Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeNghiệp vụ kế toánQuy định mới nhất về hạch toán thuế môn bài bạn cần...

Quy định mới nhất về hạch toán thuế môn bài bạn cần lưu ý

Theo quy định tại Thông 133/2016/TT-BTC và TT 200/2014/TT-BTC được bộ tài chính ban hành nhằm giúp doanh nghiệp và kế toán thực hiện hạch toán đúng phần thuế môn bài của doanh nghiệp và các quy định khác về kế toán và tuân thủ theo Thuế. Vậy kế toán phải hạch toán thuế môn bài như thế nào? và doanh nghiệp cần phải quan tâm chú ý gì về loại thuế này để tránh các mức phạt từ thuế cùng chúng tôi kham khảo bài viết sau nhé.

hạch toán thuế môn bài
hạch toán thuế môn bài

Khái niệm thuế môn bài

Thuế môn bài hay còn gọi là lệ phí môn bài là loại thuế trực thu mà doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, hay các dịch vụ và cá nhân hoạt đồng sản xuất kinh doanh, phải tiến hành nộp thuế theo hàng năm dựa vào vốn điều lệ ban đầu của công ty doanh nghiệp cũng như hộ gia đình

Lệ phí thuế môn bài là nghĩa vụ thuế của mỗi doanh nghiệp hay cá ngân đóng thuế đúng kỳ đúng thời hạn. Đây là thuế phí dựa trên vốn hoạt động ban đầu của doanh nghiệp, mỗi cá nhân tổ chức hay hộ kinh doanh đăng ký lúc ban đầu. Cần phải nộp theo đúng thơi hạn quiy định không sẽ chịu các mức phạt về thuế

Vậy để hạch toán thuế môn bài làm như thế nào? cùng theo dõi tiếp nhé

Theo thông tư sửa đổi và được bô sung vào năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài về thông tư số 302/2016/TT-BTC căn cứ luật phí và lệ phí 97/2015/ QH13 ngày 25/11/2015, thoe nghị định số 139/2016/ NĐ-CP

Theo điều 2 được sửa đổi , bổ sung điều 2 được quy định người nộp lệ phí môn bài là tổ chức cá nhân, hộ kinh daonh gia đình hàng hóa và dịch vụ sửa đổi bổ sung theo khoản 1 điều 1 nghị định số 22/2020

Khái niệm hạch toán thuế môn bài

Để hạch toán thuế môn bài đúng bạn phải cần phải tìm hiểu chính xác loại hình doanh nghiệp và chế độ kế toán của doanh nghiệp là Thông tư 200 hay thông tư 133 để lựa chọn đúng tài khoản tránh tình trạng nhầm tài khoản

Phân biệt TK3338 VÀ TK 3339, cầm hạch toán thuế môn vào đâu thì đúng theo quy định của chế độ kế toán

TK 3338 theo bảng hệ thống tài khoản Việt Nam gọi là thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác. Nó phản ánh số thuế đã nộp, phải nộp của doanh nghiệp về các loại thuế như: thuế môn bài, thuế nộp thay cho cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp của Việt Nam. Nó có 2 Tài khoản cấp :

33381: Thuế bảo vệ môi trường

33382 Các loại thuế khác

Khi mà Nghị định 139/2016/NĐ-CP được phát hành thì thuế môn bài được đổi tên thành lệ phí môn bài. Vậy nên dược hạch toán theo TK 3339-phí và lệ phí môn bài. Do đó khi hạch toán lệ phí sử dụng tài khoản nào cũng được.

+ Quy định tại thông tư 200 về hạch toán thuế môn bài

Nộp tờ khai thuế môn bài

Nợ TK 6425 Thuế, phí, lệ phí

Có TK 3338 ( Các loại thuế khác)

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3338

Có 111,112 ( tiền mặt, tiền gửi ngân hàng)

+ Quy định tại thông tư 133

Nợ TK 6422 chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 3338 ( Các loại thuế khác)

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3338

Có 111,112 ( tiền mặt, tiền gửi ngân hàng)

hạch toán thuế môn bài
hạch toán thuế môn bài

Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài

Sẽ có 2 trường hợp doanh nghiệp mới thành lập và đã đang hoạt động thì sẽ hạch toán thuế môn bài theo cách khác nhau

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập

Do là công ty mớ thành lập nên hạch toán thuế môn bài lúc làm tờ khai ghi nhận

Nợ 642 ( Theo TT 133 là 6422 ) chi phí này sẽ được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghịp

Có 3338/3339 : Lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp

Thời điểm hạch toán thuế môn bài thường đối với doanh nghiệp mới thành lập năm đầu sẽ được miễn thuế môn bài thì không hạch toán bút toán tính thuế

Đi nộp tiền vào ngân sách nhà nước căn cứ vào giấy nộp tiền là chứng từ gốc tiến hành hạch toán

Nợ 3338 / 3339 : lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp

Có 112/111 số tiền thực mà doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước

+ Đối với loại hình doanh nghiệp đã và đang hoạt động

Do năm đầu mới thành lập đã làm tờ khai lệ phí môn bài nên không cần phải làm nữa tuy nhiên trừ trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn. Doanh nghiệp xác định thuế môn bài và nộp hàng năm trước 30/1

Các bút toán định khoán và tiến hành nộp tiền vào ngân sách nhà nước giống như mục 2 ở trên

Xem thêm tại hạch toán chiết khấu thương mại

Hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài

Đối với các khoản nộp chậm thuế môn bài khi nhận được quyết định xử phạt của cơ quan thuế, căn cứ vào quyết định làm chứng từ gốc thì định khoản như sau:

Nợ TK 811 : CHI PHÍ KHÁC

Có TK 3339: các khoản phải nộp phí và lệ phí

Khi nộp tiền phạt chậm nộp thuế thì căn cứ vào giấy nộp tiền làm chứng từ gốc tiến hành định khoản như sau:

Nợ 3339

Có 111/112

Kết chuyển chi phí cuối kỳ Nợ 911/ Có 811

Khi tính thuế thu nhập donh nghiệp thep quy định của chế độ kế toán các khoản chi phí bạn sẽ được khấu trừ, tuy nhiên trừ trường hợp các khoản nộp tiền thuế môn bài và tiền phạt chậm không được trừ cùng với những xhi phí loại

Trường hợp các tiền phạt vi phạm hành chính gồm có những trường hợp sau đây:

  • Tiền phạt vi phạm chế độ kế toán thống kê
  • Tiền vi phạm luật giao thông
  • Tiền vi phạm đăng ký kinh doanh
  • Vi phạm hành chính khác

Xem thêm tại luật kế toán

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments