Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
Google search engine
HomeNghiệp vụ kế toánQuy định pháp luật mới nhất về hạch toán mua hàng bạn...

Quy định pháp luật mới nhất về hạch toán mua hàng bạn cần biết

Bộ chứng từ hóa đơn đầu vào sẽ là những căn cứ quan trọng khi mà doanh nghiệp khi mà thực hiện mua nguyên vật liệu cùng với hàng hóa, tài sản cố định, hạch toán mua hàng,… Kế toán sẽ cần nắm được một bộ chứng từ đầy đủ gồm những giấy tờ nào để kiểm tra cùng với các việc đảm bảo việc mua bán hợp lệ, hợp pháp, hạch toán bán hàng. Cùng luật kế toán tìm hiểu hạch toán mua hàng nhé!

hạch toán mua hàng
hạch toán mua hàng

Các loại hồ sơ, chứng từ khi mua hàng

Thứ nhất là trường hợp hạch toán mua hàng hóa trong nước
Đối với lại hàng hóa mua trong nước thì bộ chứng từ kế toán sẽ bắt buộc bao gồm:
Hợp đồng kinh tế (hoặc hợp đồng mua bán) giữa hai bên.
Hóa đơn về giá trị gia tăng đầu vào.
Những chứng từ thanh toán cho người bán gồm:
Phiếu chi: Nếu mà trong hóa đơn có tổng giá trị thanh toán mà dưới 20 triệu đồng. Ủy nhiệm chi hay là chứng từ thanh toán, hạch toán mua hàng mà không dùng tiền mặt: Nếu mà có hạch toán mua hàng hóa đơn có của tổng giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên.
Phiếu nhập kho hàng hóa cùng với lại những nguyên vật liệu, tài sản cố định,….
Ngoài bộ chứng từ bắt buộc cùng với một số trường hợp thì sẽ phải kèm theo bộ chứng từ kế toán bao gồm là:
Biên bản bàn giao hàng hóa.
Phiếu xuất kho của bên bán.
Biên bản thanh lý hợp đồng của mua bán giữa hai bên.
Thứ hai là trường hợp nhập khẩu hàng hóa
Một số bộ chứng từ mua vào của những hoạt động nhập khẩu hàng hóa sẽ bao gồm:
Hợp đồng bán hàng hóa cùng với gia công hàng hóa cùng cung ứng dịch vụ, hạch toán mua hàng.
Nếu mà hàng hóa đã hoàn tất những thủ tục hải quan thì sẽ cần cung cấp tờ khai hải quan trong những bộ chứng từ, hạch toán giá vốn hàng bán.
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Hóa đơn thương mại.
Chứng từ nộp thuế ở những khâu nhập khẩu.
Phiếu nhập kho.
Tờ khai hải quan
Hoạt động nhập khẩu cần có tờ khai hải quan.
Thứ ba là trường hợp mua sắm tài sản cố định
Đối với lại những chi phí mua sắm của tài sản cố định, hồ sơ cùng với chứng từ mua hàng sẽ bao gồm:
Hợp đồng về mua bán tài sản cố định.
Biên bản về thanh lý hợp đồng về mua tài sản cố định.
Hóa đơn mua vào.
Biên bản bàn giao về tài sản cố định.
Chứng từ thanh toán.
Trong trường hợp này, nếu mà là hoạt động xây dựng cơ bản sẽ cần có thêm:
Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng.
Biên bản bàn giao công trình cùng với nghiệm thu công trình.

Các nghiệp vụ mua hàng thường gặp

hạch toán mua hàng
hạch toán mua hàng

Mua hàng nhập kho, mua hàng không qua kho.
Căn cứ vào hóa đơn GTGT cùng với phiếu nhập kho kế toán sẽ ghi nhận:
Đối với lại những trường hợp doanh nghiệp hạch toán mua hàng về sử dụng ngay hoặc có thể là chuyển bán cho khách hàng không nhập kho thì hạch toán sẽ vào giá vốn hay là những chi phí.
Mua nguyên vật liệu cùng với hàng hóa sử dụng ngay hay chuyển bán ngay:
Mua công cụ cùng với dụng cụ đưa vào sử dụng ngay.
Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng
Chi phí mua hàng sẽ là: chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp cùng với chi phí bảo quản, chi phí thuê kho bãi thì sẽ được cộng vào giá trị hàng mua để có thể xác định được đơn giá thực tế mà nhập kho.
Đối với lại những trường hợp mà doanh nghiệp chỉ mua một mặt hàng hay là có phát sinh chi phí mua hàng thì sẽ không cần phân bổ mà sẽ hạch toán trực tiếp vào giá trị lô hàng nhập kho, hạch toán mua hàng.
Đối với lại các trường hợp doanh nghiệp mua từ 2 mặt hàng trở lên thì sẽ phân bổ chi phí thu mua vào những mặt hàng theo tiêu thức số lượng hay là giá trị hàng hóa, hạch toán mua hàng.
Phân bổ chi phí mua hàng theo những tiêu thức trị giá mua
Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp này sẽ là mang tính chính xác cao cùng với phù hợp với nhập hàng có chênh lệch giá trị lớn.
Phân bổ chi mua hàng theo tiêu thức số lượng hàng mua, hạch toán mua hàng.
Phân bổ về chi phí mua hàng theo các phương pháp này sẽ tính toán dễ dàng nhưng mà lại cho kết quả mang tính chất tương đối do phụ thuộc vào số lượng hàng nhập.

Hàng về trước hóa đơn về sau
Khi mà mua hàng nhập kho nhưng mà lại chưa nhận được hóa đơn GTGT của nhà cung cấp thì kế toán vẫn sẽ làm thủ tục nhập kho nhưng mà không hạch toán cùng với kê khai thuế GTGT. Để có thể chứng minh được việc hàng về trước hóa đơn về sau thì những hợp đồng mà thỏa thuận 2 bên sẽ thể hiện rõ thời điểm giao nhận hóa đơn cùng với giao nhận hàng hóa cùng với phiếu xuất kho bên bán cùng phiếu nhập kho hàng mua, hạch toán mua hàng.
Khi hàng về chưa có hóa đơn GTGT thì sẽ cần căn cứ vào phiếu xuất kho bên bán, biên bản giao nhận hàng hóa cùng với phiếu nhập kho hàng hóa.
Giá trị hàng nhập kho sẽ xác định theo giá bán được thỏa thuận giữa người bán cùng với người mua cùng được được thể hiện trong phiếu xuất kho của bên bán.
Trường hợp là phiếu xuất kho không thể hiện được giá bán thì kế toán sẽ ghi nhận giá nhập kho theo giá tạm tính (giá nhập kho mà lần mua hàng gần nhất)
Khi nhận được hóa đơn:
Nếu giá mua = giá tạm tính thì kế toán sẽ chỉ ghi nhận thêm tiền thuế.
Nếu giá mua > giá tạm tính thì kế toán phải cần điều chỉnh tăng giá trị hàng nhập kho.
Nếu giá mua < giá tạm tính thì kế toán phải cần điều chỉnh giảm giá trị hàng nhập kho.

Cách hạch toán mua hàng

Hàng hóa và hóa đơn cùng về:
Mua hàng nhập kho
Nợ TK 156, 152 cùng 153 – (chi tiết hàng hóa mua vào cùng hàng hóa sử dụng như là hàng thay thế đề phòng cho hư hỏng)
Nợ TK 1534 – Thiết bị cùng phụ tùng thay thế nếu có (giá trị hợp lý)
Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đã được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào)
Có các TK 111, 112 cùng 141, 331,… (tổng giá thanh toán).
Nếu mà thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ thì trị giá hàng hóa mua vào bao gồm cả thuế GTGT.

Hóa đơn về trước hàng về sau
Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 133 – Thuế GTGT đã được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331,…
Sang kỳ kế toán sau thì khi hàng mua đang đi đường về nhập kho và ghi:
Nợ TK 156, 152 và 153
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

Hàng về trước, hóa đơn về sau
Trên lý thuyết thì khi hàng về chưa có hóa đơn thì các bạn sẽ thực hiện như dưới đây:
Khi hàng về thì kế toán sẽ ghi giá trị hàng nhập kho theo giá mà ước tính
Nợ TK 156, 153 cùng 152…: Giá ước tính
Có TK 331: Giá ước tính
Khi nhận được hóa đơn: Ghi bút toán đỏ để có thể xóa bút toán đã ghi rồi ghi lại bằng bút toán bình thường.

Hy vọng là bài viết về quy định pháp luật mới nhất về hạch toán mua hàng bạn cần biết sẽ có thể mang lại cho bạn thật nhiều những thông tin cùng với những kiến thức về hạch toán mua hàng thật là hữu ích.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments