Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeNghiệp vụ kế toánCách hạch toán doanh thu chưa thực hiện theo quy định mới...

Cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện theo quy định mới nhất

Khái niệm về “doanh thu chưa thực hiện” đã khá là quen thuộc đối với lại những người mà làm công tác kế toán. Tuy nhiên thì không phải ai cũng sẽ hiểu đúng cùng với đầy đủ về những chỉ tiêu này. Hãy cùng luật kế toán tìm hiểu xem về hạch toán doanh thu chưa thực hiện theo quy định là gì nhé!

hạch toán doanh thu chưa thực hiện
hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Khái niệm doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện: sẽ phản ánh số hiện có cùng với lại những tình hình tăng cùng với giảm doanh thu mà chưa thực hiện của những doanh nghiệp trong các kỳ kế toán. Doanh thu mà chưa thực hiện sẽ bao gồm doanh thu nhận trước như là: Số tiền của những khách hàng đã trả trước cho một hay là nhiều những kỳ kế toán về cho thuê tài sản. Khoản lãi mà có thể nhận trước khi mà cho vay vốn hay là mua các công cụ nợ. Các khoản doanh thu mà chưa được thực hiện khác sẽ như là: Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm cùng với lại giá trả góp theo các cam kết với lại giá bán trả tiền ngay, những khoản doanh thu tương ứng với lại những giá trị hàng hóa cùng với lại các dịch vụ cùng với số mà cần phải chiết khấu giảm giá cho các khách hàng trong những chương trình khách hàng truyền thống…

Nguyên tắc khi hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Khi mà bán hàng cùng với lại cung cấp các dịch vụ theo phương thức trả chậm cùng với trả góp thì doanh thu sẽ được ghi nhận theo giá bán trả ngay tại những thời điểm ghi nhận doanh thu.
Giá bán trả ngay đã được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của những khoản sẽ thu được trong tương lai về các giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hiện hành. Phần lãi mà bán hàng trả chậm cùng với lại trả góp sẽ là chênh lệch giữa giá bán trả chậm cùng trả góp với giá bán trả ngay sẽ được ghi nhận vào tài khoản “doanh thu chưa thực hiện”. Doanh thu mà chưa thực hiện sẽ được ghi nhận là doanh thu của những kỳ kế toán theo quy định của đoạn 25(a) của chuẩn mực “doanh thu cùng với thu nhập khác”, hạch toán hàng nhập khẩu.
Khi mà nhận trước tiền cho thuê tài sản của nhiều năm, thì có lẽ số tiền nhận trước sẽ được ghi nhận là hạch toán doanh thu chưa thực hiện. Trong những năm tài chính tiếp sau sẽ ghi nhận hạch toán doanh thu chưa thực hiện phù hợp với lại doanh thu của từng năm tài chính.

hạch toán doanh thu chưa thực hiện
hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Hạch toán doanh thu chưa thực hiện về cho thuê TSCĐ cùng với lại BĐS đầu tư theo các phương thức cho thuê hoạt động
doanh thu của các kỳ kế toán sẽ được xác định bằng tổng số tiền cho thuê hoạt động TSCĐ cùng với BĐS đầu tư đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động các hoạt động TSCĐ, BĐS đầu tư (trừ các trường hợp đã được ghi nhận doanh thu một lần đối với lại toàn bộ số tiền đã nhận trước):
Khi mà nhận tiền của những khách hàng trả tr­ước về cho thuê TSCĐ cùng với lại BĐS đầu tư trong rất nhiều năm thì kế toán sẽ giúp phản ánh về doanh mà thu chưa thực hiện theo giá cùng với ch­ưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ các TK 111 cùng với 112,… (tổng số tiền mà nhận trư­ớc)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (giá mà ch­ưa bao gồm thuế GTGT)
Có TK 3331 – thuế GTGT cần phải nộp.
Khi tính mà ghi nhận doanh thu của từng kỳ kế toán, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng cùng với cung cấp dịch vụ (5113, 5117).
Tr­ường hợp hợp đồng cho thuê tài sản mà không đ­ược thực hiện sẽ phải trả lại tiền cho khách hàng, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu mà chưa thực hiện (giá cho thuê ch­ưa có thuế GTGT)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (số tiền cần trả lại cho ng­ười đi thuê về thuế GTGT của hoạt động cho thuê TSCĐ không thực hiện được)
Có các TK 111 cùng 112,…(số tiền trả lại).
Hạch toán trong các trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm cùng trả góp:
Khi mà bán hàng trả chậm cùng với trả góp thì ghi nhận doanh thu hạch toán bán hàng cùng với cung cấp dịch vụ của kỳ kế toán sẽ theo giá bán trả tiền ngay cùng với lại phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm cùng với trả góp với giá bán trả tiền ngay khi ghi vào tài khoản 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”, ghi:
Nợ các TK 111 cùng 112,131,…
Có TK 511- Doanh thu bán hàng cùng với cung cấp dịch vụ (theo giá bán trả tiền ngay mà chưa có thuế GTGT)
Co TK 3387 – Doanh thu mà chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm cùng với trả góp cùng với giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
Có TK 333 – Thuế cùng với những khoản phải nộp của nhà nước (3331).
Hàng kỳ, tính cùng với xác định cùng kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm và trả góp trong kỳ, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện.
Có TK 515 – Doanh thu của hoạt động tài chính.
Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm và trả góp trong đó gồm cả phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm cùng với trả góp cùng giá bán trả tiền ngay, ghi:
Nợ các TK 111 cùng 112,…
Có TK 131 – cần thu của khách hàng.
Đồng thời sẽ ghi nhận giá vốn hàng bán:
Nếu bán sản phẩm cùng hàng hoá, ghi:
Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán
Có các TK 154 cùng 155, 156, 157,…
Nếu thanh lý cùng bán BĐS đầu tư, ghi:
Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (giá trị mà còn lại của BĐS đầu tư)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (số mà hao mòn luỹ kế)
Có TK 217- BĐS đầu tư.

Ví dụ minh họa về hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Công ty A đã cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng có chính sách bán hàng như sau: Bên thuê sẽ có nghĩa vụ thanh toán tối thiểu 6 tháng tiền thuê văn phòng trong vòng 30 ngày và kể từ ngày bắt đầu thuê. Tại thời điểm nhận tiền thì công ty A sẽ ghi nhận khoản tiền nhận trước cho nhiều kỳ đã nêu trên là hạch toán doanh thu chưa thực hiện. Sau đó thì hàng tháng kế toán sẽ hạch toán tăng doanh thu cung ứng dịch vụ cùng với ghi giảm doanh thu chưa thực hiện tương ứng.

Hy vọng là bài viết về ách hạch toán doanh thu chưa thực hiện theo quy định mới nhất bạn cần biết sẽ có thể mang lại cho bạn thật nhiều những thông tin cùng với những kiến thức về hạch toán doanh thu chưa thực hiện thật là hữu ích.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments