Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeNghiệp vụ kế toánQuy định pháp luật mới nhất về cách hạch toán công cụ...

Quy định pháp luật mới nhất về cách hạch toán công cụ dụng cụ

Đối với những doanh nghiệp để có thể đảm bảo hoạt động một cách bình thường thì sẽ không thể thiếu những công cụ, dụng cụ. Đối với lại các công cụ cùng với lại dụng cụ khác nhau thì sẽ có giá trị là khác nhau. Tuy nhiên thì giá trị của công cụ cùng với lại dụng cụ thấp. Cùng luật kế toán tìm hiểu nhé!

hạch toán công cụ dụng cụ
hạch toán công cụ dụng cụ

Khái niệm về công cụ, dụng cụ

Công cụ cùng với dụng cụ sẽ là tài sản của doanh nghiệp hay nó còn chính là những tư liệu lao động mà tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong những thời gian sử dụng công cụ dụng cụ cũng sẽ bị hao mòn dần về mặt giá trị cũng giống như tài sản cố định nhưng tuy nhiên thì do thời gian do thời gian sử dụng ngắn cùng với giá trị thấp và chưa đủ các điều kiện để có thể làm tài sản cố định.

Hướng dẫn phân bổ dụng cụ

Căn cứ vào các giá trị cùng với lại những thời gian sử dụng công cụ cùng với dụng cụ thì các bạn sẽ có thể phân bổ như sau:
Thứ nhất là nếu công cụ cùng với dụng cụ mà có giá trị nhỏ cùng với sử dụng cho 1 kỳ có thể hạch toán công cụ dụng cụ luôn vào những chi phí, chi phí vận chuyển của tháng đó.
Thứ hai là nếu công cụ cùng với lại hạch toán công cụ dụng cụ mà có những giá trị lớn cùng với sử dụng cho nhiều kỳ mà phải phân bổ làm nhiều kỳ ( phải cần lập 1 bảng phân bổ công cụ, dụng cụ cùng với lại phân bổ theo giá trị cùng với lại thời gian sử dụng thực tế của mỗi doanh nghiệp. Những chi phí mà phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng).
Căn cứ vào thời gian sử dụng những công cụ cùng với lại dụng cụ sẽ đưa vào chi phí trả trước 242 sau đó thì hàng tháng sẽ phân bổ chi phí tương ứng.
Lưu ý đó là thời gian mà phân bổ những loại hạch toán công cụ dụng cụ tối đa sẽ không quá 3 năm.
Khi mà đưa công cụ cùng với lại dụng cụ vào sử dụng, thì ngày mà đưa vào sử dụng sẽ là ngày mà bắt đầu tính phân bổ công cụ cùng với lại dụng cụ.

Tài khoản sử dụng đối với công cụ, dung cụ

Đối với lại công cụ dụng cụ thì tài khoản mà được sử dụng sẽ là 153.
Tài khoản này sẽ dùng để có thể phản ánh trị giá hiện có cùng với lại tình hình biến động tăng cùng với giảm các loại hạch toán công cụ dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ cùng với dụng cụ sẽ là những tư liệu lao động mà không có đủ những tiêu chuẩn về giá trị cùng với thời gian sử dụng đã được quy định đối với lại tài sản cố định. Vì vậy nên hạch toán công cụ dụng cụ sẽ được quản lý cùng với lại hạch toán như là nguyên liệu cùng với vật liệu.
Công cụ, dụng cụ sẽ có những giá trị nhỏ xuất dùng cho sản xuất cùng với kinh doanh phải ghi nhận lại toàn bộ một lần vào những chi phí sản xuất cùng kinh doanh, hạch toán khuyến mại.
Trường hợp mà công cụ, dụng cụ cùng bao bì luân chuyển cùng đồ dùng sẽ cho thuê có và có liên quan đế những hoạt động sản xuất cùng với kinh doanh trong rất nhiều kỳ kế toán thì sẽ được ghi nhận vào tài khoản 242 cùng với lại chi phí trả trước cùng với sẽ phân bổ dần vào giá vốn hàng bán hay là những chi phí sản xuất kinh doanh và trong nhiều kỳ kế toán thì đã ghi nhận vào tài khoản 242 của chi phí trả trước cùng với sẽ phân bổ dần vào giá vốn hàng bán hay là những chi phí sản xuất kinh doanh mà cho từng bộ phận sử dụng.

Phương pháp hạch toán công cụ cùng dụng cụ

hạch toán chiết khấu thanh toán
hạch toán công cụ dụng cụ

Mua công cụ cùng với dụng cụ nhập kho dùng cho những hoạt động sản xuất và kinh doanh
Doanh nghiệp khi tính thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ: Nợ tài khoản 153 – công cụ cùng với dụng cụ ( là giá mà chưa có thuế giá trị gia tăng).
Nợ tài khoản 133 – thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ (số thuế giá trị gia tăng đầu vào)
Có những tài khoản 111, 112, 141, 331, …. ( tổng giá thanh toán).
Doanh nghiệp mà tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp ha là dùng cho những hoạt động kinh doanh mà không thuộc diện chịu thuế của giá trị gia tăng:
Nợ tài khoản 153 – công cụ cùng dụng cụ ( tổng giá thanh toán).
Có những tài khoản 111, 112, 331, …. ( tổng giá thanh toán).
Xuất công cụ cùng với dụng cụ sử dụng cho sản xuất cùng kinh doanh.
Nếu mà giá trị công cụ cùng với dụng cụ mà có liên quan đến một kỳ kế toán sẽ được tính vào chi phí sản xuất cùng với kinh doanh, ghi:
Nợ tài khoản 6421 là chi phí mà bán hàng.
Nợ tài khoản 6422 là chi phí quản lý doanh nghiệp.
Nợ tài khoản 154 là chi phí sản xuất kinh doanh khi dở dang.
Tài khoản 153 là công cụ cùng dụng cụ.
Nếu mà giá trị công cụ cùng với dụng cụ mà có liên quan đến nhiều kỳ kế toán sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh cùng ghi:
Nợ tài khoản 242 là chi phí trả trước.
Tài khoản 153 là công cụ cùng dụng cụ.
Khi mà phân bổ giá trị công cụ cùng với dụng cụ sẽ thuộc loại phân bổ nhiều lần cho từng kỳ kế toán cùng ghi:
Nợ các tài khoản 6421 cùng 6422, 154 – theo bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ.
Tài khoản 242 – chi phí trả trước.
Đối với lại những công cụ dụng cụ không cần dùng
Khi mà thanh lý cùng với lại nhượng bán công cụ dụng cụ kế toán sẽ phải phản ánh giá vốn, ghi:
Nợ tài khoản 632 – giá vốn của hàng bán.
Tài khoản 153 – công cụ cùng với dụng cụ.
Kế toán phản ánh doanh thu bán khi hạch toán công cụ cùng dụng cụ, ghi:
Nợ tài khoản 111, 112, 131, …
Có tài khoản 151- doanh thu bán hàng mà cung cấp dịch vụ.
Có tài khoản 333 -thuế, khoản cần phải nộp cho Nhà nước.

Hy vọng là bài viết quy định pháp luật mới nhất về cách hạch toán công cụ dụng cụ sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin cùng với lại lại những kiến thức cực kì là thú vị để bạn kiểu rõ về hạch toán công cụ dụng cụ này nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments