Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
Google search engine
HomeNghiệp vụ kế toánHạch toán các khoản trích theo lương thế nào theo quy định...

Hạch toán các khoản trích theo lương thế nào theo quy định pháp luật

Khoản trích theo lương sẽ là kiến thức cơ bản mà cần nắm khi theo học về ngành tài chính kế toán. Những lý thuyết cùng với lại các khái niệm sẽ có thể giúp cho bạn hiểu về các khoản trích theo lương theo quy định của pháp luật hiện nay. Cùng luật kế toán tìm hiểu về hạch toán các khoản trích theo lương nhé!

tài sản của doanh nghiệp gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn
hạch toán các khoản trích theo lương

Các khoản trích theo lương gồm gì?

Các khoản trích theo lương sẽ bao gồm bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng bảo hiểm y tế (BHYT), cùng kinh phí công đoàn (KPCĐ) và bảo hiểm thất nghiệp. Đây là sẽ các khoản được trích từ trong tiền lương, hạch toán các khoản trích theo lương ra để có thể đóng vào các quỹ xã hội mỗi tháng cùng với nhằm thể hiện sự quan tâm hạch toán các khoản trích theo lương của toàn thể xã hội đối với những người lao động.
Quỹ bảo hiểm xã hội BHXH dùng để chi trợ cấp cho những người lao động khi mà bệnh tật, thai sản cùng với tai nạn lao động… và cũng để có thể trả lương hưu cho những người lao động ở các độ tuổi nghỉ hưu. Các khoản chi trả BHXH, hạch toán các khoản trích theo lương đối với mỗi đối tượng người lao động thì sẽ khác nhau và nó sẽ tùy thuộc vào mức lương cùng với chất lượng lao động cùng với quỹ thời gian cống hiến sức lao động cho xã hội.
Quỹ bảo hiểm y tế BHYT sẽ dùng để chi trả cho những người lao động trong các trường hợp khám chữa bệnh. Theo đó thì người lao động sẽ không cần phải trả tiền, chỉ trả một phần tiền thuốc men cùng với lại tiền viện phí khi để có thể đến khám tại các cơ sở y tế mà họ đã đăng ký cùng với đóng BHYT, hạch toán các khoản trích theo lương.
Quỹ kinh phí công đoàn KPCĐ sẽ dùng để chi cho hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm có thể đảm bảo những lợi ích chính đáng cho những người lao động như là tổ chức cùng với lại những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên cùng tổ chức sự kiện nội bộ trong công ty, hạch toán lương. Theo đó nên luật công đoàn cũng sẽ quy định với doanh nghiệp là cần trích theo tỷ lệ quy định trên số tiền lương phải trả cho nhân viên cùng với các khoản này sẽ có thể được tính vào chi phí sản xuất cùng kinh doanh theo kỳ.

Cách hạch toán các khoản trích theo lương

Hạch toán chi phí tiền lương
Căn cứ vào việc tính lương nhân viên
Cuối tháng thì kế toán sẽ phải tiến hành tính lương cho các nhân viên căn cứ theo:
Bảng chấm công của từng bộ phận đã gửi lên.
Hợp đồng lao động của những nhân viên.
Quy chế về tiền lương cùng tiền thưởng cùng với những phụ cấp của doanh nghiệp.
Hạch toán chi phí tiền lương cùng với tiền thưởng
Trước khi mà hạch toán chi phí tiền lương thì kế toán sẽ phải xác định chi tiết về tiền lương đó chi trả cho những bộ phận nào cùng với hạch toán theo các thông tư nào để có thể hạch toán cho chính xác về khoản mục chi phí của những doanh nghiệp .
Tính tiền lương cùng khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên
Tiền thưởng trả cho nhân viên
Xác định về tiền thưởng cho nhân viên và được trích từ quỹ khen thưởng.
Chi trả tiền thưởng cho nhân viên.
Tiền lương nghỉ phép trên thực tế phải trả cho nhân viên
Hàng tháng thì sẽ căn cứ vào kế hoạch cùng với kế toán tiến sẽ hành trích trước các tiền lương nghỉ phép cho nhân viên:
Tiền lương nghỉ phép thực tế cần phải trả cho nhân viên.

hạch toán giá vốn hàng bán
hạch toán các khoản trích theo lương

Hạch toán những khoản trích theo lương bảo hiểm
Tỷ lệ về trích các khoản theo lương
Như vậy hàng tháng thì doanh nghiệp sẽ phải đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội là 32% trên tổng số quỹ lương mà phải trả cho nhân viên (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN), cùng hạch toán bảo hiểm xã hội.
Doanh nghiệp sẽ cần phải đóng cho liên đoàn lao động của Quận hay là Huyện là 2% trên quỹ lương mà phải trả nhân viên (KPCĐ) nếu mà có thành lập công đoàn.
Tính vào những chi phí của doanh nghiệp
Kế toán sẽ phải xác định chi phí chi tiết theo từng bộ phận nhé.
Tổng số tiền bảo hiểm mà DN phải nộp = 21,5% x Tổng quỹ lương mà tham gia bảo hiểm
Trừ vào lương nhân viên
Tổng tiền mà bảo hiểm nhân viên cần phải nộp = 10,5% x Tổng quỹ lương tham gia bảo hiểm
Hạch toán những khoản giảm trừ vào lương khác
Tạm ứng lương
Trong kỳ nếu mà có nhân viên tạm ứng lương thì kế toán sẽ phải xác định số tiền lương tạm ứng thực tế phát sinh để có thể sẽ trừ vào lương phải trả cho nhân viên cùng với hạch toán:
Thuế thu nhập cá nhân cần phải nộp
Trong kỳ nếu mà có nhân viên phát sinh thuế thu nập cá nhân phải nộp, thì kế toán sẽ tiến hành xác định số thuế cần phải khấu trừ cùng với trừ vào lương phải trả cho nhân viên.

Ví dụ minh họa về cách hạch toán các khoản trích theo lương

Tháng 8 năm 2018 thì công ty Kế toán Anpha có tình hình chi lương nhân viên của bộ phận quản lý như sau:
Lương cơ bản là 40.000.000đ
Phụ cấp trách nhiệm cùng với chức vụ 5.000.000đ
Có chi tạm ứng lương cho nhân viên bằng tiền mặt là 8.000.000đ
Có phát sinh thuế TNCN phải nộp: 530.000đ
Công ty nộp tiền BHXH cùng BHYT, BHTN và KPCĐ bằng số tiền gửi ngân hàng.
Công ty thanh toán tiền lương cho nhân viên sử dụng tiền mặt.
Nhân viên thì được hưởng chế độ ốm đau cùng với nhận được tiền BHXH trong tháng: 840.000đ
Tính lương nhân viên của bộ phận quản lý:
Tổng lương là = 40.000.000đ + 5.000.000đ = 45.000.000đ
Tính các khoản trích theo lương:
Tính vào những chi phí của công ty:
BHXH = 17.5% x 45.000.000đ = 7.875.000đ
BHYT = 3% x 45.000.000đ = 1.350.000đ
BHTN = 1% x 45.000.000đ = 450.000đ
KPCĐ = 2% x 45.000.000đ = 900.000đ
Tổng tiền bảo hiểm mà công ty đóng = 10.575.000đ
Nợ TK 6421: 10.575.000
Trừ vào lương của nhân viên:
BHXH = 8% x 45.000.000đ = 3.600.000đ
BHYT = 1,5% x 45.000.000đ = 675.000đ
BHTN = 1% x 45.000.000đ = 450.000đ
Tổng tiền bảo hiểm mà nhân viên phải đóng = 4.725.000đ

Hy vọng là bài viết hạch toán các khoản trích theo lương thế nào theo quy định pháp luật sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin cùng với lại lại những kiến thức cực kì là thú vị để bạn kiểu rõ về hạch toán các khoản trích theo lương này nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments