Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật tố tụng hành chính Việt Nam

Khoa học pháp lý xác định rằng sự khác nhau của những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh là tiêu chuẩn cơ bản phân định các ngành luật. Nhóm quan hệ xã hội đó được gọi là đối tượng điều chỉnh của ngành luật, cách thức để ngành luật đó tác động vào nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội gọi là phương pháp điều chỉnh.

0
42

1-Đối tượng điều chỉnh của Luật tố tụng Hành chính

Trong lĩnh vực tố tụng hành chính khi Tòa án giải quyết các vụ án hành chính thì phát sinh các quan hệ giữa Tòa án với Viện kiểm sát , các đương sự với những người tham gia tố tụng khác. Các quan hệ này xuất hiện từ khi có cá nhân, cơ quan Nhà nước, tổ chức gọi chung là người khởi kiện nộp đơn kiện đến Tòa án có thẩm quyền và được Tòa án thụ lý giải quyết, quan hệ này tồn tại cho đến khi việc giải quyết vụ án kết thúc . Bằng các quy phạm pháp luật, Luật tố tụng hành chính đã tác dộng đến các hành vi tố tụng của Tòa án và những người tham gia tố tụng, buộc các chủ thể này phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ nhất định.

Như vậy đối tượng điều chỉnh của Luật tố tụng hành chính là các quan hệ xã hội phát sinh giữa Tòa án với Viện kiểm sát nhân dân , các cá nhân cơ quan nhà nước, tổ chức tron quá trình Tòa án giải quyết các vụ án hành chính nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính của Công ty Luật TNHH Everest

2- Phương pháp điều chỉnh của Luật tố tụng hành chính

Mỗi ngành luật có các phương pháp điều chỉnh khác nhau, đó là cách thức tác động đến các quan hệ xã hội nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội đó trong khuân khổ của pháp luật, bảo đảm các chủ thể trong quan hệ đó thực hiện được các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định, ví dụ:

  • Luật hành chính điều chỉnh bằng phương pháp mệnh lệnh;
  • Luật dân sự điều chỉnh bằng phương pháp bình đẳng;
  • Luật hình sự điều chỉnh bằng phương pháp quyền uy;

Trong Luật tố tụng hành chính có hai phương pháp điều chỉnh:

[1] Phương pháp quyền uy

[2] Phương pháp bình đẳng

Xem thêm: Thù lao luật sư và Chi phí pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

3- Khuyến nghị của Công ty Everest

[a] Bài viết Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật tố tụng hành chính Việt Nam được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật tố tụng hành chính Việt Nam có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here