Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
Google search engine
HomeHóa đơnƯu nhược điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Ưu nhược điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Các hình thức kế toán nào phù hợp với các doanh nghiệp? Ưu nhược điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ là gì? Câu trả lời sẽ được luật kế toán mang đến trong bài viết ngay dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé! Và đưa ra lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp với doanh nghiệp mình nhé.

Khái niệm hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Tài liệu kế toán là một tập hợp các loại tài liệu khác nhau hiển thị dữ liệu liên quan đến tài liệu gốc. Kế toán sẽ xác nhận bản tóm tắt của các tài liệu này để tạo ra các tài liệu hỗ trợ. Ngoài ra, chứng từ ghi sổ nhập còn dùng cho chứng từ ghi sổ gốc hoặc lập nhiều chứng từ nhưng các nghiệp vụ kinh tế đang thực hiện hoặc đang thực hiện phải tương ứng với nhau.

Khái niệm chứng từ ghi sổ dùng để chỉ chứng từ ghi sổ được kế toán sử dụng để thu thập dữ liệu cho từng sự kiện được ghi trên chứng từ ghi sổ gốc , ghi rõ nội dung này vào sổ cái cho các sự kiện khác nhau.

Nhân viên kế toán sẽ sử dụng dữ liệu trên phiếu để có thể tạo phiếu đăng ký trong Trong trường hợp không có tài liệu hỗ trợ, cũng có thể lấy số liệu từ bảng tổng hợp có cùng nội dung có tính chất giống nhau và để tạo thành tài liệu kế toán.

Một mục nhật ký có thể phục vụ nhiều chức năng hơn khi nó có thể được sử dụng để tạo một hoặc nhiều tài liệu gốc. Trong trường hợp sản xuất nhiều chứng từ ghi sổ gốc thì tất cả các chứng từ ghi sổ phải có cùng nội dung kinh tế và diễn ra trong cùng một tháng.

chứng từ ghi sổ
chứng từ ghi sổ

Đặc điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ kế toán : Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “chứng từ kế toán”.

Các bút toán tổng hợp bao gồm:

Lưu vào theo trình tự thời gian trên sổ hồ sơ chứng từ.

Lưu theo nội dung kinh tế trên sổ.

Chứng từ kế toán là do kế toán lập từ từng chứng từ ghi sổ kế toán hoặc bảng tổng hợp của các kế toán có cùng bản chất và cùng nội dung kinh tế.

Chứng từ kế toán được đánh số liên tục cho từng năm hoặc cả năm và kèm theo chứng từ ghi sổ kế toán phải được kế toán trưởng phê duyệt trước khi ghi vào sổ kế toán.

Kế toán hình thức Chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán sau:

Sổ ghi chứng từ;

Sổ ghi chứng từ ký hiệu;

Sổ Cái;

Các đoạn mã, chi tiết kế toán.

Xem thêm: hình thức kế toán trên máy vi tính

Trình tự của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Hàng ngày, trên cơ sở của chứng từ ghi sổ kế toán hoặc một trong các chứng từ kế toán cùng loại được xác minh và làm căn cứ ghi sổ, kế toán tiến hành lập chứng từ kế toán. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ cần ghi vào chứng từ kế toán, sau đó dùng để ghi sổ cái. Các tài liệu kế toán, sau khi được dùng làm là cơ sở để lập chứng từ ghi sổ kế toán, thì được sử dụng để ghi các bảng kế toán chi tiết có liên quan.

Tại cuối tháng, phải khóa sổ, tính tổng của các nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra tại trong tháng trên sổ đăng ký, tính tổng số nợ phát sinh, kết quả tín dụng và số dư của mỗi tài khoản đăng ký. Cơ sở vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phỏt sinh.

Sau khi đối sánh, dữ liệu được ghi lại trong sổ cái chung, bảng tổng hợp chi tiết được sử dụng để chuẩn bị cho các nhà tài chính.

Mối quan hệ đối chiếu và xác minh phải sao cho tổng số nợ phát sinh và tín dụng kết quả của tất cả tài khoản bảng cân đối bằng nhau và bằng tổng số tiền thu được từ các tài liệu.

Tổng số dư ghi nợ và tổng số dư có của các tài khoản trong bảng cân đối tài khoản phái sinh phải bằng nhau và số dư của mỗi tài khoản trong bảng cân đối tài khoản phái sinh phải bằng số dư của mỗi tài khoản tài khoản tương ứng trong bảng cân đối kế toán

Ưu, nhược điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ kế toán : căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “chứng từ kế toán”.

Luật kế toán hướng dẫn trình tự đăng ký sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ kế toán chi tiết trong bài viết dưới đây. Mỗi hình thức kế toán đều có những ưu điểm và riêng nếu áp dụng đúng vào điều kiện lao động của doanh nghiệp, tổ chức bộ máy kế toán, số lượng lao động làm công tác kế toán và trình độ của đội kế toán. hiệu quả và tiết kiệm.

chứng từ ghi sổ
chứng từ ghi sổ

Do đó, ba yếu tố phải được xem xét để áp dụng biểu mẫu thích hợp:

Số lượng giao dịch phát sinh

Số kế toán

Trình độ của nhân viên kế toán

Mẫu NK-SC : Số lượng nghiệp vụ ít, chỉ cần một hoặc hai nhân viên kế toán và trình độ không yêu cầu cao. Nhược điểm: sách dài, nhìn vào sách, đôi khi bất kỳ trang nào cũng không thấy số nào khác ngoài số dòng đầu tiên, khó in từ máy

Hình thức NKC : Số nghiệp vụ tương đối, không nhiều cũng không ít, vừa cho các DN có từ 2 – 3 kế toán, Ưu điểm : Sổ sách nếu làm trên máy để in, vì mỗi sổ đều gói gọn trong trang A4.

Hình thức Chúng đi từ đăng ký : Số lượng là rất nhiều, rất nhiều đến mức cần thiết để phân loại kinh tế học cùng loại, cần do đó cần phải nhóm các tài liệu hỗ trợ của cùng loại trong bảng sau hoặc các tài liệu hỗ trợ cùng loại cho CTGS.

Lợi thế:

Sách nếu được thực hiện trên máy in, vì sách được gói gọn trong trang A4.

CTGS dùng để đăng ký các chứng từ, nếu có quá nhiều chứng từ, trước tiên bạn có thể lập một danh sách các chứng từ ghi sổ cùng loại , thêm số để ghi sau đó thêm số liệu của CTGS để đăng lên sổ cái chung, vì vậy điều này làm giảm đáng kể công việc đăng sổ cái chung, để sổ cái nhìn chung không lộn xộn.

Nhược điểm:

Đây là là một yêu cầu kế toán hơn là một. Đòi hỏi kế toán viên, kế toán trưởng phải đối chiếu khớp đúng số liệu giữa CTGS với CTGS khác do các đồng nghiệp khác, ở phần hành kế toán khác lập trước khi ghi vào Sổ đang ký chứng từ ghi sổ và ghi vào sổ cái. Khoảng độ tương đối bằng nhau.

Tham khảo thêm: nhật ký sổ cái

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments