Thứ Bảy, Tháng Hai 4, 2023
Google search engine
HomeLuật kế toánChuẩn mực kế toán là gì và hệ thống chuẩn mực kế...

Chuẩn mực kế toán là gì và hệ thống chuẩn mực kế toán mới nhất

Bạn đã biết gì về chuẩn mực kế toán chưa? Những đặc điểm cũng như hệ thống chuẩn mực của kế toán VAS là như thế nào? Hãy cùng Luật kế toán tìm hiểu thêm nhé!

Chuẩn mực kế toán là gì và hệ thống chuẩn mực kế toán mới nhất
Chuẩn mực kế toán là gì và hệ thống mới nhất

Khái niệm chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán ở đây có nghĩa là tập hợp tất cả những nguyên tắc cũng như toàn bộ các yêu cầu cơ bản để hướng dẫn người làm kế toán nhận thức, biết cách ghi chép và xác định, phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp cũng như tổ chức.

– Một kết cấu của một chuẩn mực kế toán sẽ gồm các phần như sau:

+ Các mục đích của chuẩn mực kế toán

+ Toàn bộ phạm vi của chuẩn mực kế toán

+ Các loại định nghĩa sẽ sử dụng trong chuẩn mực

+ Và phần nội dung chính sẽ bao gồm tất cả các nguyên tắc cũng như các phương pháp và toàn các yêu cầu về lập và trình bày bản báo cáo tài chính.

Hệ thống chuẩn mực kế toán VAS

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đã được xây dựng dựa trên toàn bộ các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS). Bắt đầu từ năm 2000 đến 2005 Bộ Tài chính đã chính thức ban hành 26 chuẩn mực kế toán theo toàn bộ các nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế. Nó có thể phù hợp với đặc điểm kinh tế cũng như trình độ quản lý của doanh nghiệp ở Việt Nam tại thời điểm chính thức ban hành.

Đặc điểm chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam đều được ban hành dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán quốc tế và tất cả các chuẩn mực này đều đã được soạn thảo dựa trên các chuẩn mực quốc tế và chính thức được ban hành nhưng cũng có những sửa đổi bổ sung một số điều không đáng kể.  Và điều này được thể hiện rõ nhất ở bảng Luật kế toán 2015: “ Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam”.

Việc biên soạn lại các chuẩn mực của kế toán Việt Nam dựa trên các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế giúp cho hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt Nam sớm đạt được công nhận của quốc tế và nhìn có vẻ chỉn chu cũng như dễ vận dụng.

Tuy được soạn thảo, biên soạn dựa trên tất cả các chuẩn mực kế toán của chuẩn mực quốc tế nhưng cho đến nay tổng cộng số lượng chuẩn mực kế toán của Việt Nam vẫn chưa thể tương đương với số lượng chuẩn mực kế toán quốc tế.

Toàn bộ hệ thống chuẩn mực kế toán ở Việt Nam tổng cộng bao gồm 26 chuẩn mực và đã được Bộ Tài chính chính thức  ban hành qua 5 đợt gồm 5 Quyết định và 6 Thông tư. Đợt 1: Chính thức ban hành ngày 31/12/2001 gồm 4 chuẩn mực và đợt 2 ban hành ngày 31/12/2002 gồm 6 chuẩn mực kế toán. Đợt 3 ban hành ngày 30/12/2003 gồm 6 chuẩn mực kế toán. Đợt 4 ban hành ngày 15/02/2005 gồm 6 chuẩn mực. Và sau mỗi lần chính thức ban hành như vậy chuẩn mực đều có thông tư hướng dẫn đi kèm hướng dẫn cách hạch toán cụ thể trong từng trường hợp cụ thể. 

Vì vậy, so với số lượng 38 chuẩn mực kế toán quốc tế hiện nay đang có (bao gồm 9 IFRS và 29 IAS) thì Việt Nam còn thiếu rất nhiều chuẩn mực tương đương so với các chuẩn mực của quốc tế. Điều này phần nào cho thấy được chuẩn mực kế toán ở Việt Nam còn khá nhiều hạn chế cần được nghiên cứu và biên soạn để phù hợp hơn và có thể bắt kịp với thế giới.

Chuẩn mực kế toán là gì và hệ thống chuẩn mực kế toán mới nhất
Chuẩn mực kế toán là gì và hệ thống mới nhất

Chuẩn mực kế toán quốc tế 

Toàn bộ hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế – IAS

Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế là từ viết tắt của cụm từ International Accounting Standards. Ở đây có nghĩa là tất cả những quy định cũng như toàn bộ hướng dẫn về tất cả các nguyên tắc cũng như phương pháp kế toán chung cho các quốc gia trên thế giới. 

Cơ quan ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) là ủy ban chuẩn mực Kế toán quốc tế – IASB  và nó có trụ sở tại London.

Danh sách chuẩn mực IAS bao gồm như sau: 

IAS1: Trình bày Báo cáo tài chính

IAS2:Hàng tồn kho

IAS3: Báo cáo tài chính hợp nhất

IAS4:  Kế toán khấu hao tài sản

IAS5: Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính

IAS6: Xử lý kế toán đối với thay đổi về giá

IAS7: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

IAS 8:Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, và sai sót

IAS 9: Kế toán đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển.

IAS10: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

IAS11: Hợp đồng xây dựng

IAS12: Thuế thu nhập doanh nghiệp

IAS 13: Trình bày các khoản tài sản và nợ ngắn hạn không dựa trên IAS13

IAS 14:Báo cáo bộ phận

IAS 15:thông tin phản ánh ảnh hưởng đến thay đổi giá

IAS 16:tài sản cố định hữu hình

IAS 17:thuê tài sản

IAS18:doanh thu

IAS 19:lợi ích nhân viên

IAS 20:kế hoạch với các khoản tài trợ chính phủ và các khoản hỗ trợ chính phủ

IAS21:ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá đối hoài

IAS22:hợp nhất kinh doanh

IAS23:chi phí đi vay

IAS24:Thông tin của các bên liên quan

IAS25:kế toán về các khoản đầu tư

IAS26:kế toán và báo cáo về hưu trí

IAS27:báo cáo tài chính riêng và hợp nhất

IAS28:đầu tư vào công ty liên kết

IAS29:báo cáo tài chính trong điều kiện siêu lạm phát

IAS30:Trình bày bổ sung BCTC ngân hàng

IAS31: thông tin tài chính về các khoản góp vốn.

Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán

Theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam sẽ có tổng cộng  26 chuẩn mực kế toán được chính thức ban hành bao gồm:

1.   Chuẩn mực chung

2.  Thuê tài sản

3.   Tài sản cố định hữu hình

4.   Tài sản cố định vô hình

5.   Bất động sản đầu tư

6.   Hàng tồn kho

7.   Kế toán về khoản đầu tư vào công ty liên kết

8.   Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

9.   Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

10.   Hợp nhất kinh doanh

11.   Doanh thu và thu nhập khác

12.   Hợp đồng xây dựng

13.   Chi phí đi vay

14.   Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.   Các khoản dự phòng

16.   Hợp đồng bảo hiểm

17.   Trình bày báo cáo tài chính

18.   Báo cáo tài chính của các ngân hàng

19.   Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

20.   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

21.   Báo cáo tài chính hợp nhất

22.   Thông tin về các bên liên quan

23.   Báo cáo tài chính giữa niên độ

24.   Báo cáo bộ phận

25.   Thay đổi chính sách kế toán

26.   Lãi trên cổ phiếu

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments