Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
Google search engine
HomeLuật kế toánCập nhật hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện...

Cập nhật hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay

Đối với lại hoạt động của cơ quan hay là doanh nghiệp, tổ chức thì sẽ không thể nào mà có thể thiếu được những hoạt động kế toán để tính toàn về những vấn đề mà có liên quan đến sổ kế toan. Đồng thời sẽ còn thực hiện về việc lập báo cáo tài chính của một số các cơ quan hay có thể là doanh nghiệp, tổ chức theo như các quy định của những pháp luật hiện hành. Cùng luật kế toán tìm hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam nhé!

Kế toán sản xuất là gì và quy trình tiến hành kế toán sản xuất
chuẩn mực kế toán Việt Nam

Sơ lược về chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán sẽ là một tập hợp những nguyên tắc cùng với lại chuẩn mực, thủ tục chung mà có xác định cơ sở của những chính sách cùng với lại những thông lệ kế toán tài chính. Chuẩn mực kế toán sẽ là một tập hợp những nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Việt Nam cùng với thủ tục chung mà xác định trên cơ sở của những chính sách và cùng thông lệ kế toán tài chính. Những chuẩn mực kế toán sẽ cần áp dụng cho toàn bộ những bức tranh tài chính của một đơn vị. Nó sẽ bao gồm tài sản, nợ phải trả cùng doanh thu và chi phí cùng với vốn chủ sở hữu của cổ đông. Các ngân hàng cùng với lại nhà đầu tư, cơ quan quản lý mà dựa trên những chuẩn mực kế toán để có thể đảm bảo thông tin về một đơn vị nhất định sẽ là phù hợp cùng với lại chính xác, chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Những chuẩn mực kế toán sẽ nâng cao tính minh bạch của những báo cáo tài chính ở tất cả các quốc gia. Tại Hoa Kỳ thù những nguyên tắc kế toán sẽ được chấp nhận chung cùng với việc tạo thành bộ chuẩn mực kế toán được chấp nhận rất là rộng rãi để có thể lập báo cáo tài chính. Những công ty quốc tế sẽ tuân theo Chuẩn mực về Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) do Hội đồng của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đặt ra cùng với sẽ là hướng dẫn cho những công ty mà không thuộc GAAP của Hoa Kỳ về báo cáo báo cáo tài chính. Những Nguyên tắc Kế toán mà được Chấp nhận sẽ Thông thường được sử dụng nhiều giữa những tổ chức công cùng với tư ở Hoa Kỳ. Phần còn lại của thế giới chủ yếu sẽ sử dụng IFRS. Những tổ chức đa quốc gia sẽ được yêu cầu sử dụng ở những tiêu chuẩn này. IASB sẽ thiết lập cùng với việc diễn giải những chuẩn mực kế toán của các cộng đồng quốc tế khi mà lập báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam

chuẩn mực kế toán Việt Nam
chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đã được xây dựng dựa trên những chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS). Từ năm 2000 cho đến 2005 thì Bộ Tài chính đã ban hành ra 26 chuẩn mực theo những nguyên tắc vận dụng mà có chọn lọc về thông lệ quốc tế. Phù hợp với những đặc điểm kinh tế cùng với lại những trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại các thời điểm ban hành.

Phân biệt giữa VAS và IFRS

Hình thức
So với lại chuẩn mực kế toán VAS cùng IAS không bị áp đặt về mặt hình thức như là: hệ thống tài khoản (Chart of Account) cùng với lại biểu mẫu báo cáo (Accounting form) và các hình thức sổ kế toán (Ledgers). IAS/IFRS sẽ hầu hết là không quy định về những biểu mẫu kế toán. Hơn nữa, thì doanh nghiệp sẽ sử dụng IAS/IFRS đều được tự do về việc sử dụng hệ thống tài khoản cũng như là những biểu mẫu kế toán mà phù hợp cùng với sẽ thuận lợi với các đặc thù của những doanh nghiệp.

IAS sẽ còn đưa ra một bộ khung về khái niệm cùng với giữa những chuẩn mực đều có tính thống nhất rất cao. Ngược lại, VAS còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, thiếu bộ khung về định nghĩa cũng như tính thống nhất giữa những chuẩn mực kế toán.

Hệ thống tài khoản (Chart of Account)
IAS/IFRS sẽ chỉ quy định về hình thức của những báo cáo tài chính theo IAS 1 mà không có quy định về các hệ thống tài khoản kế toán. Doanh nghiệp sẽ được phép tự tạo ra hệ thống tài khoản mà kế toán để phù hợp hơn với những yêu cầu về báo cáo tài chính cũng là như báo cáo quản trị.

Việc bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp về hệ thống tài khoản đôi khi sẽ gây ra bất lợi cho những doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam vì các doanh nghiệp sẽ thường gặp khó khăn trong việc chuyển đổi cùng với sẽ làm giảm tính thống nhất giữa những công ty trong cùng tập đoàn.

Các chuẩn mực kế toán cơ bản
VAS hiện nay chưa có quy định về việc cho phép tài sản cùng với nợ phải trả đã được đánh giá lại theo những giá trị hợp lý tại các thời điểm báo cáo. Việc mà chưa có các chuẩn mực liên quan sẽ làm suy giảm về tính trung thực cùng với hợp lý của BCTC và cùng với sẽ chưa phù hợp với IAS/IFRS.
VAS 21 và IAS 01: VAS có quy định về việc báo cáo tài chính là không bắt buộc cần phải có về báo cáo về việc thay đổi vốn chủ sở hữu như là những chuẩn mực IAS 01.
VAS 03 sẽ chỉ cho phép đánh giá lại tài sản cố định sẽ là bất động sản, nhà xưởng cùng với lại thiết bị trong các trường hợp có quyết định của Nhà nước, về việc đưa tài sản đi góp vốn liên doanh cùng liên kết, chia tách cùng với việc sáp nhập doanh nghiệp và sẽ không được ghi nhận về phần tổn thất tài sản hàng năm. Ngược lại thì theo IAS 16, doanh nghiệp sẽ được phép đánh giá lại những tài sản theo giá thị trường cùng với sẽ được xác định về phần tổn thất tài sản hàng năm. Đồng thời những doanh nghiệp sẽ được ghi nhận về phần tổn thất theo quy định tại IAS 36.
VAS 11 quy định về lợi thế thương mại sẽ được phân bổ dần trong thời gian mà không quá 10 năm kể từ ngày mà mua trong giao dịch hợp nhất kinh doanh. Trong khi đó thì IFRS 03 đã quy định doanh nghiệp phải đánh giá về giá trị lợi thế thương mại tổn thất.

Hy vọng là bài viết về cập nhật hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay sẽ có thể mang tới cho bạn thật là nhiều những kiến thức cùng với lại những thông tin cực kì là hữu ích và thú vị. Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo về bài chuẩn mực kế toán quốc tế nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments