Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeLuật kế toánChuẩn mực kế toán số 29 có những nội dung gì cần...

Chuẩn mực kế toán số 29 có những nội dung gì cần lưu ý

Chuẩn mực kế toán số 29 là quy định cùng với lại các hướng dẫn về nguyên tắc cùng với lại những phương pháp kế toán cùng với trình bày sự thay đổi trong một số chính sách kế toán, những ước tính kế toán cùng sửa chữa những sai sót để doanh nghiệp có thể sẽ lập cùng với trình bày báo cáo tài chính một cách nhất quán nhất. Cùng luật kế toán tìm hiểu chuẩn mực kế toán số 29 nhé!

chuẩn mực kế toán số 29
Chuẩn mực kế toán số 29

Quy định chung về chuẩn mực kế toán số 29

 1. Chuẩn mực kế toán số nhằm mục đích nâng cao về tính phù hợp cùng với lại độ tin cậy báo cáo tài chính của doanh nghiệp cùng khả năng mà so sánh với những báo cáo tài chính của doanh nghiệp giữa những kỳ cùng với báo cáo tài chính của những doanh nghiệp khác.
 2. Chuẩn mực kế toán số 29 nhằm áp dụng và xử lý về những thay đổi trong chính sách kế toán cùng với lại ước tính kế toán, sửa chữa sai sót của những kỳ kế toán trước.
 3. Các thuật ngữ trong chuẩn mực kế toán số 29 được hiểu như sau:

Chính sách kế toán: Là những nguyên tắc, cơ sở cùng với lại phương pháp kế toán cụ thể mà được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập cùng với trình bày về báo cáo tài chính.

Thay đổi về ước tính kế toán: Là việc điều chỉnh về giá trị ghi sổ của tài sản cùng với nợ phải trả, giá trị tiêu hao định kỳ của những tài sản được tạo ra từ việc đánh giá về tình trạng hiện thời cùng với lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như là nghĩa vụ mà có liên quan đến tài sản cùng nợ phải trả đó. Những thay đổi trong các ước tính kế toán do có những thông tin mới không phải là sửa chữa các sai sót, chuẩn mực kế toán số 29.

Bỏ sót sai sót trọng yếu: Việc bỏ sót hoặc là sai sót mà được coi là trọng yếu nếu mà chúng có thể làm sai lệch đáng kể về báo cáo tài chính và làm ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế của những người sử dụng báo cáo tài chính. Mức độ trọng yếu sẽ phụ thuộc vào quy mô cùng với các tính chất của bỏ sót hoặc là sai sót mà được đánh giá trong những hoàn cảnh cụ thể. Quy mô cùng tính chất của những khoản mục sẽ là nhân tố quyết định đến tính trọng yếu.

Sai sót của kỳ trước: Là những sai sót hoặc có thể là bỏ sót trong các báo cáo tài chính tại một hay là nhiều kỳ trước do việc không sử dụng hoặc có thể sử dụng không đúng những thông tin.
Áp dụng hồi tố: Là việc áp dụng một số chính sách kế toán mới đối với lại những giao dịch cùng với sự kiện phát sinh trước ngày phải thực hiện những chính sách kế toán đó.

Nội dung của chuẩn mực kế toán số 29

chuẩn mực kế toán số 29
Chuẩn mực kế toán số 29

Tính nhất quán của chính sách kế toán

Doanh nghiệp sẽ cần phải lựa chọn cùng với lại áp dụng những chính sách kế toán nhất quán đối với những giao dịch cùng sự kiện tương tự, trừ khi mà có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc là cho phép phân loại những giao dịch cùng sự kiện tương tự thành các nhóm nhỏ cùng với lại áp dụng chính sách kế toán khác nhau cho những nhóm này. Trường hợp về chuẩn mực kế toán số 29 một chính sách kế toán sẽ phù hợp được lựa chọn cùng với lại áp dụng nhất quán đối với mỗi nhóm.

Thay đổi chính sách kế toán

 • – Doanh nghiệp chỉ được thay đổi về chính sách kế toán khi :
  +) Có sự thay đổi theo những quy định của pháp luật hoặc là của những chuẩn mực kế toán cùng chế độ kế toán
  +) Có sự thay đổi sẽ dẫn đến những báo cáo tài chính cung cấp về thông tin tin cậy cùng với thích hợp hơn về ảnh hưởng của những giao dịch cùng với sự kiện đối với tình hình tài chính cùng kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

– Người mà sử dụng báo cáp tài chính sẽ cần phải so sánh được báo cáo tài chính của những doanh nghiệp qua nhiều kỳ để có thể xác định xu hướng biến động của tình hình tài chính cùng với lại kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của các doanh nghiệp. Do đó nên những chính sách kế toán sẽ cần được áp dụng nhất quán giữa các kỳ và trừ khi là có sự thay đổi chính sách kế toán theo các quy định tại đoạn 06.

Áp dụng những thay đổi trong chính sách kế toán

 • – Việc áp dụng về những thay đổi trong chính sách kế toán sẽ được thực hiện trong trường hợp dưới đây:
  (a) Doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện thay đổi về chính sách kế toán do cần áp dụng lần đầu về những quy định của pháp luật hoặc là về chuẩn mực kế toán cùng với chế độ kế toán theo những hướng dẫn chuyển đổi cụ thể của pháp luật cùng chuẩn mực kế toán hoặc là chế độ kế toán đó;

(b) Khi mà doanh nghiệp thay đổi về chính sách kế toán do đã áp dụng lần đầu về những quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán cùng chế độ kế toán nhưng mà không có những hướng dẫn chuyển đổi cụ thể cho sự thay đổi hoặc tự nguyện thay đổi về chính sách kế toán thì sẽ cần phải áp dụng hồi tố chính sách kế toán mới.

Áp dụng hồi tố

 • – Khi mà sự thay đổi về chính sách kế toán đã được áp dụng hồi tố theo đoạn 10(a) hoặc là 10(b) thì doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh về số dư đầu kỳ những khoản mục bị ảnh hưởng mà đã được trình bày trong phần vốn chủ sở hữu của kỳ sớm nhất cùng với lại những số liệu so sánh cho mỗi kỳ trước cũng phải được trình bày như thể mà đã được áp dụng chính sách kế toán mới.

Giới hạn áp dụng hồi tố

 • – Theo quy định tại đoạn 10(a) cùng với 10(b), những thay đổi về chính sách kế toán sẽ cần phải được áp dụng hồi tố, trừ khi mà không thể xác định được về những ảnh hưởng cụ thể của từng kỳ hoặc là ảnh hưởng lũy kế của những sự thay đổi.
  – Nếu tại những thời điểm đầu kỳ hiện tại sẽ không thể xác định được ảnh hưởng lũy kế của việc áp dụng chính sách kế toán mới cho tất cả những kỳ trước đó, doanh nghiệp cần phải điều chỉnh hồi tố những thông tin so sánh theo các chính sách kế toán mới cho kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp có thể thực hiện được.

Hy vọng bài viết về chuẩn mực kế toán số 29 có những nội dung gì cần lưu ý sẽ mang lại cho bạn đọc thật là nhiều những thông tin cực kì là hữu ích và thú vị. Ngoài ra thì bạn cũng có thể xem thêm thông tin về chuẩn mực kế toán số 16!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments