Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeLuật kế toánChuẩn mực kế toán số 16 có những nội dung gì cần...

Chuẩn mực kế toán số 16 có những nội dung gì cần lưu ý

Chuẩn mực kế toán số 16 là quy định cùng với hướng dẫn về những nguyên tắc, phương pháp kế toán đối với lại chi phí đi vay bao gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất cùng kinh doanh trong kỳ cùng với vốn hoá chi phí đi vay khi mà những chi phí này liên quan trực tiếp đến các việc đầu tư xây dựng hoặc có thể là sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở để ghi sổ kế toán cùng với lập báo cáo tài chính. Cùng luật kế toán tìm hiểu chuẩn mực kế toán số 16 nhé!

chuẩn mực kế toán số 16
Chuẩn mực kế toán số 16

Quy định chung về chuẩn mực kế toán số 16

 1. Chuẩn mực kế toán số 16 áp dụng cho kế toán về chi phí đi vay.
 2. Các thuật ngữ trong chuẩn mực kế toán số 16 được hiểu như dưới đây :

Chi phí đi vay: Là lãi tiền vay cùng với chi phí khác phát sinh mà có liên quan trực tiếp đến những khoản vay của doanh nghiệp.

Tài sản dở dang: Là tài sản mà đang trong quá trình đầu tư xây dựng cùng với tài sản mà đang trong quá trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài (đó là trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo những mục đích định trước hoặc là để bán.

 1. Chi phí đi vay sẽ bao gồm:

– Lãi tiền vay ngắn hạn cùng với lãi tiền vay dài hạn và kể cả lãi tiền vay trên những khoản thấu chi;

– Phần phân bổ về những khoản chiết khấu hoặc là phụ trội phát sinh mà có liên quan đến các khoản vay do phát hành trái phiếu;

– Phần phân bổ những khoản chi phí phụ mà phát sinh liên quan tới các quá trình làm thủ tục vay;

– Chi phí về tài chính của những tài sản thuê tài chính.

Nội dung của chuẩn mực kế toán số 16

chuẩn mực kế toán số 16
Chuẩn mực kế toán số 16

Ghi nhận chi phí đi vay

 1. Chi phí đi vay sẽ phải ghi nhận vào những chi phí sản xuất cùng với kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi mà được vốn hoá theo những quy định tại đoạn
 2. Chi phí đi vay mà có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc là sản xuất tài sản dở dang được tính vào những giá trị của tài sản đó (đã được vốn hoá) khi mà có đủ những điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán số 16.
 3. Chi phí đi vay liên mà có quan trực tiếp đến những việc đầu tư xây dựng hoặc là sản xuất tài sản dở dang mà được tính vào những giá trị của các tài sản đó. Những chi phí đi vay mà được vốn hoá khi mà doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích về kinh tế trong tương lai do có sử dụng tài sản đó cùng với lại chi phí đi vay mà có thể xác định được một cách đáng tin cậy nhất.

Xác định chi phí đi vay được vốn hoá

 1. Trường hợp mà khoản vốn vay riêng biệt chỉ sử dụng cho những mục đích đầu tư xây dựng hoặc là sản xuất một tài sản dở dang thì những chi phí đi vay có đủ các điều kiện vốn hoá cho tài sản dở dang đó được xác định là chi phí khi mà đi vay thực tế sẽ phát sinh từ những khoản vay trừ (-) đi những khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động đầu tư tạm thời của những khoản vay về chuẩn mực kế toán số 16.
 2. Những khoản thu nhập mà phát sinh từ những hoạt động đầu tư tạm thời của những khoản vốn vay riêng biệt trong khi mà chờ được sử dụng vào mục đích mà có được tài sản dở dang thì sẽ phải ghi giảm trừ vào những chi phí đi vay phát sinh khi vốn hoá.
 3. Trường hợp có phát sinh những khoản vốn vay chung trong đó mà sử dụng cho những mục đích đầu tư xây dựng cùng với sản xuất một tài sản dở dang thì số chi phí đi vay sẽ có đủ các điều kiện vốn hoá trong mỗi kỳ kế toán được xác định theo những tỷ lệ vốn hoá đối với lại chi phí luỹ kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng hoặc là sản xuất về tài sản đó. Tỷ lệ vốn hoá tính theo tỷ lệ lãi suất về bình quân gia quyền của những khoản vay mà chưa trả trong kỳ của doanh nghiệp và ngoại trừ những khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích có một tài sản dở dang. Chi phí đi vay mà được vốn hoá trong kỳ không được vượt quá tổng số chi phí khi đi vay phát sinh trong những kỳ đó.
 4. Nếu có phát sinh chiết khấu hoặc là phụ trội khi mà phát hành trái phiếu thì sẽ cần phải điều chỉnh lại lãi tiền vay bằng các cách phân bổ về những giá trị khoản chiết khấu hay là sẽ phụ trội cùng với điều chỉnh về tỷ lệ vốn hoá một cách phù hợp nhất. Việc phân bổ về khoản chiết khấu hoặc là phụ trội có thể sử dụng về những phương pháp lãi suất thực tế hoặc là phương pháp đường thẳng. Những khoản lãi tiền vay và các khoản phân bổ chiết khấu hoặc là phụ trội được vốn hoá trong từng kỳ mà không được vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh cùng với số phân bổ chiết khấu hay là phụ trội trong kỳ đó.

Thời điểm bắt đầu vốn hoá

 1. Vốn hoá về chi phí đi vay vào các giá trị tài sản dở dang mà được bắt đầu khi thoả mãn đồng thời những điều kiện sau:
  – Những chi phí mà cho việc đầu tư xây dựng hay là sản xuất tài sản dở dang sẽ bắt đầu phát sinh;
  – Những chi phí đi vay mà phát sinh;
  – Những hoạt động mà cần thiết trong việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào khi mà sử dụng hay bán mà đang được tiến hành.
 2. Chi phí mà cho việc đầu tư xây dựng hay là sản xuất một tài sản dở dang khi mà bao gồm những chi phí phải thanh toán bằng tiền cùng chuyển giao những tài sản khác hoặc là chấp nhận khoản nợ phải trả lãi cùng không tính đến những khoản trợ cấp hoặc có hỗ trợ liên quan đến những tài sản.

Hy vọng bài viết về chuẩn mực kế toán số 16 có những nội dung gì cần lưu ý sẽ mang lại cho bạn đọc thật là nhiều những thông tin cực kì là hữu ích và thú vị nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể xem thêm thông tin về chuẩn mực kế toán Việt Nam cùng với chuẩn mực kế toán quốc tế.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments