Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeLuật kế toánChuẩn mực kế toán số 01 có những nội dung gì cần...

Chuẩn mực kế toán số 01 có những nội dung gì cần lưu ý

Hiện nay, quy trình làm việc của nhân viên kế toán và các nghiệp vụ có liên quan đến các giao dịch, cần tuân thủ một số chuẩn mực kế toán nhất định. Dưới đây sẽ là bài viết của luật kế toán nhằm giúp bạn hiểu hơn về chuẩn mực kế toán số 01 có những nội dung gì cần lưu ý.

chuẩn mực kế toán số 01
chuẩn mực kế toán số 01

Quy định của chuẩn mực kế toán số 01

01. Mục đích của nội dung chuẩn mực này là quy định rõ ràng và hướng dẫn cụ thể các nguyên tắc, cùng với đó là yêu cầu nội dung kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố có liên quan của báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp, nhằm mục tiêu:

a/ Làm cơ sở để xây dựng và tiến hành hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán một cách cụ thể theo những khuôn mẫu thống nhất chung hợp lí;

b/ Giúp cho doanh nghiệp có thể thực hiện việc ghi chép kế toán và tiến hành lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán rõ ràng đã ban hành một cách thống nhất và đồng thời xử lý các vấn đề chưa được quy định một cách cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo cho các thông tin quan trọng và cần thiết trên báo cáo tài chính có thể phản ánh một cách trung thực và hợp lý nhất;

c/ Giúp cho nhân viên là chức vụ kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán có thể dễ dàng đưa ra ý kiến về sự phù hợp về nội dung của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã được đặt sẵn;

d/ Giúp các cá nhân sử dụng báo cáo tài chính có thể hiểu và thực hiện việc đánh giá thông tin tài chính được lập xem có phù hợp với các chuẩn mực kế toán và bên cạnh đó là chế độ kế toán.

02. Về các nguyên tắc, và yêu cầu kế toán cơ bản, cùng với đó là các yếu tố của báo cáo tài chính quy định rõ ràng và cụ thể trong chuẩn mực này phải được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết trong từng chuẩn mực kế toán, phải được áp dụng cho mọi đối tượng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nằm trong trong phạm vi khuôn khổ cả nước.

Chuẩn mực này là loại chuẩn mực không thay thế các chuẩn mực kế toán cụ thể. Khi thực hiện thì chúng ta căn cứ vào chuẩn mực kế toán cụ thể riêng biệt của từng trường hợp. Trường hợp chuẩn mực kế toán cụ thể chưa có những quy định thì thực hiện theo các Chuẩn mực chung đã được đặt ra từ trước theo quy định. Đây là một trong những chuẩn mực kế toán Việt Nam được áp dụng.

Tìm hiểu thêm về chuẩn mực kế toán số 14

Nội dung của chuẩn mực kế toán số 01

chuẩn mực kế toán số 01
chuẩn mực kế toán số 01

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được áp dụng trong chuẩn mực kế toán số 01

Nội dung về Cơ sở dồn tích

Mọi nghiệp vụ liên quan đến vấn đề về kinh tế, tài chính của doanh nghiệp như tài sản, nợ phải trả, hay về nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, hoặc chi phí phải tiến hành ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế trong việc thực hiện thu hoặc thực tế chi tiền hoặc có thể là nội dung tương đương tiền. Báo cáo tài chính là nội dung báo cáo được lập trên cơ sở dồn tích nhằm mục đích phản ảnh tình hình tài chính liên quan đến các doanh nghiệp trong quá khứ, và hiện tại cũng như tương lai.

Nội dung về Hoạt động Liên tục

Báo cáo tài chính là hình thức báo cáo phải được lập trên cơ sở giả định có nội dung là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh một cách bình thường trong khoảng thời gian tương lai gần, được hiểu là doanh nghiệp không có ý định cũng như sẽ không buộc phải ngừng hoạt động sản xuất hoặc phải thu hẹp một cách đáng kể quy mô hình thức hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khi có những điểm khác với giả định hoạt động liên tục thì nội dung báo cáo tài chính phải được lập trên một cơ sở khác và phải thực hiện công việc giải thích cơ sở đã dùng để tiến hành lập báo cáo tài chính.

Nội dung liên quan đến Giá gốc

Tài sản phải được ghi nhận đúng như theo giá gốc. Giá gốc của tài sản sẽ được tính theo số tiền hoặc nội dung khoản tương đương tiền đã được chi trả, phải trả hoặc sẽ được tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào khoản thời gian được xem là thời điểm tài sản này được ghi nhận. Giá gốc của tài sản sẽ không được thay đổi trừ trường hợp có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể được đưa ra.

Nội dung liên quan đến tính Phù hợp

Việc ghi nhận nội dung liên quan đến vấn đề về doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận bất kì một khoản doanh thu thì phải thực hiện công việc ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan mật thiết trong việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu sẽ bao gồm chi phí của kỳ dùng để tạo ra doanh thu và nội dung chi phí của các kỳ trước hoặc nội dung chi phí phải trả nhưng phải liên quan chặc chẽ đến doanh thu của kỳ đó.

Tính Nhất quán

Các chính sách và phương pháp trong hoạt động kế toán doanh nghiệp đã chọn phải tiến hành áp dụng thống nhất với nhau ít nhất trong khoản thời gian là một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi về chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong nội dung của phần thuyết minh báo cáo tài chính của mình để thêm thuyết phục.

Tính Thận trọng

Thận trọng là một loại tính cách được biểu hiện qua việc xem xét, cân nhắc, hay phán đoán cần thiết để lập các nội dung liên quan đến ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nội dung của Nguyên tắc thận trọng sẽ yêu cầu đòi hỏi:

a/ Phải thực hiện công việc lập các khoản dự phòng nhưng không lập với quy mô quá lớn;

b/ Không thực hiện đánh giá cao hơn so với giá trị của các loại tài sản và các khoản thu nhập khác nhau;

c/ Không thực hiện việc đánh giá thấp hơn giá trị của các loại khoản nợ phải trả và kèm theo đó là chi phí;

d/ Doanh thu và thu nhập là các nội dung chỉ được ghi nhận khi có các bằng chứng chắc chắn chính xác về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn nội dung chi phí phải được thực hiện ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng có thể phát sinh thêm các khoản chi phí.

Tính Trọng yếu

Thông tin là nội dung được coi là trọng yếu trong các trường hợp nếu như thiếu hụt thông tin hoặc thiếu chính xác của nội dung thông tin có thể làm sai lệch đi một cách đáng kể về nội dung của báo cáo tài chính, và làm ảnh hưởng đến những quyết định kinh tế của người sử dụng hình thức báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô hay độ lớn và tính chất của các thông tin hoặc các sai sót nào đó được đánh giá trong một hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu liên quan của thông tin phải được xem xét một cách cẩn thận trên cả phương diện định lượng và định tính.

Các yếu tố trong báo cáo tài chính

Tình hình tài chính

Tài sản

Nợ phải trả

Tình hình kinh doanh

Doanh thu và Thu nhập khác

Chi phí

Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính

Ghi nhận tài sản

Ghi nhận nợ phải trả  

Ghi nhận doanh thu và thu nhập khác

Ghi nhận chi phí

Trên đây là các thông tin quan trọng mà bạn cần quan tâm về chuẩn mực kế toán số 01, nhưng nội dung này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong công việc và hoạt động kinh doanh của mình.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments